Кафедра соціології

Загальна інформація

Кафедра соціології є підрозділом провідного українського університету Національного технічного університету України ” Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (далі – КПІ). З моменту свого заснування в кінці 19-го століття, КПІ був локомотивом політики та практики модернізації й розвитку в регіоні. Протягом останнього десятиліття КПІ посідав перше або друге місце в рейтингах університетів України. Серед випускників КПІ є всесвітньо відомі вчені (такі як Сергій Корольов та Ігор Сікорський), українські політичні лідери, в тому числі кілька прем’єр-міністрів та голова Національного банку, а також лідери бізнесу. КПІ прагне стати Mасачусетськім інститутом технологій Східної Європи шляхом об’єднання передового досвіду в галузі природничих наук, інженерії, бізнесу і соціальних наук. Кафедра соціології має передовий досвід в галузях освіти та науки. Співробітники кафедри соціології викладають інноваційні дисципліни, засновані на передових дослідженнях. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних проєктах, спрямованих на моделювання та впровадження передбачень української економіки, питання корупції, ефективного управління, а також взаємозв’язку бізнес-освіти для інженерів з підприємництвом. Всеосяжна академічна тематики кафедри вивчає та спрямовує основну увагу на дослідження чинників та шляхів формування сучасних західних суспільств та перенесення їхнього досвіду в Україну.

Кафедра соціології є провідною навчальною та науково-дослідною установою в Україні, що працює з цілою низкою гострих соціальних питань та проблем, як локальних, так і глобальних. Співробітники кафедри беруть активну участь в наукових дослідженнях про сутність та перспективи модерну, а також модернізації. Викладачі кафедри досліджують ставлення українців до Європейського союзу, політики колективної пам’яті, політики ідентичності, вирішення конфліктів, електоральної поведінки і європейської інтеграції.

Професорсько-викладацький склад кафедри соціології часто з’являється на національному та міжнародному ТБ, щоб прокоментувати українську, європейську та світову політику. Кафедра соціології пропонує безліч курсів, починаючи від традиційних навчальних дисциплін (наприклад, соціологічної теорії, методології та методів дослідження) до курсів, що забезпечують унікальний досвід та розуміння Східної Європи і посткомуністичних країн, в тому числі нерівності, міграції, колективної свідомості та громадських рухів. Кафедра соціології щорічно проводить дві конференції з історичній соціології модерну та модернізації; на кафедрі регулярно відбуваються лекцій всесвітньо відомих вчених з Америки та Європи.

Кафедра соціології пропонує ступінь бакалавра, магістра та доктора соціологічних наук. Кафедра соціології тісно співпрацює з національними та глобальними роботодавцями. Студенти кафедри беруть участь в різних міжнародних програмах обміну. Також кафедра соціології спільно з кафедрою публічного управління розробили інноваційні програми бакалаврату та магістеріуму, що пропонують ступінь бакалавра та магістра в галузі соціальної роботи з акцентом на міжнародні організації та управління проєктами.

Кафедра  соціології також розробляє дослідницьку тематику «Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі»

Завідувач кафедри

Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович
Доктор соціологічних наук, професор
+38 (050) 775 09 49
p.kutuev@gmail.com

Соціальні мережі та месенджери

Instagram
Telegram
Facebook
YouTube
Twitter

Освітні програми

Бакалаврат

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація»

Магістратура

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація»

Аспірантура

Освітньо-наукова програма «Соціологія»

Сертифікатні програми

Врегулювання конфліктів в соціально-політичній сфері

Мета: поглибленя вивчення сучасних концепцій, методології та методик врегулювання соціально-політичних конфліктів, підготовці висококваліфікованих фахівців, що працюють в галузі соціології та конфліктного менеджменту, спроможних успішно конкурувати на ринку праці в контексті конфліктних викликів модерного суспільства.

Навчальні дисципліни:
1. Peace and Conflict Theory.
2. Соціально-політичний конфлікт в сучасному науковому дискурсі: історія і теорія.
3. Гендерний вимір соціальних конфліктів: теорії і практики врегулювання.
4. Соціологія війни та внутрішньо переміщених осіб.
Переглянути детальніше

Перелік дисциплін

Нижче зазначені навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри теорії та практики управління. Перелік всіх освітніх компонентів, які вивчаються у межах спеціальностей можна переглянути або у навчальних планах, або на сторінці щодо навчальних дисциплін
Бакалаврат

Вступ до соціологічної професії
Загальна соціологія – 1
Загальна соціологія – 2
Загальна теорія розвитку
Історія соціології
Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації
Медіація та миротворчість
Медіація у врегулюванні конфліктів
Методологія, методи та технології соціологічних досліджень – 1
Методологія, методи та технології соціологічних досліджень – 2
Методологія, методи та технології соціологічних досліджень – 3
Національна економіка
Нерівності, конфлікти і соціальна справедливість
Основи академічного письма
Основи роботи з числовою соціальною інформацією
Політична наука: конфліктологічний підхід – 1
Політична наука: конфліктологічний підхід – 2
Політична наука: конфліктологічний підхід (курсова робота)
Політичний діалог та медіація
Практичний курс іноземної мови – 2
Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному соціумі
Соціальна статистика і демографія
Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління-1
Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління-2
Соціологія гендерних конфліктів
Соціологія громадської думки та мас-медіа
Соціологія економіки та підприємництва
Соціологія комунікації за умови конфлікту
Соціологія комунікації за умови конфлікту (курсова робота)
Соціологія модерну та модернізації
Соціологія модерну та модернізації (курсова робота)
Соціологія особистості, освіти та культури
Сучаснi теорii миру та конфлiктiв
Сучаснi теорiї та практики миротворення
Сучасні соціологічні теорії
Теорія і історія врегулювання конфліктів
Теорія і практика переговорів у медіації

Магістратура

Contemporary Sociological Theories (вибіркова)
Cоціологічні студії міграцій та вимушених переселень
Global Politics (вибіркова)
Академічне письмо та критичне мислення (вибіркова)
Гендерні конфлікти та сімейна медіація (вибіркова)
Запобігання конфліктів та забезпечення сталого миру
Крос-національні дослідження в соціології (вибіркова)
Медіація та фасилітація у вирішенні конфліктів
Методи багатовимірного аналізу даних (вибіркова)
Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів – 1
Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів – 2
Новітні якісні методи аналізу конфліктів та медіації (вибіркова)
Паблік рілейшнз та кризові комунікації (вибіркова)
Пропаганда і збройний конфлікт (вибіркова)
Регіональні/етнічні конфлікти та миробудівництво
Соціологія виборчого процесу (вибіркова)
Соціологія війни: ідеологічні дискурси, мобілізаційні практики (вибіркова)
Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій (курсова робота)
Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій
Соціологія масових комунікацій та інтернету (вибіркова)

Аспірантура

Historical Sociology of Global Conflicts (вибіркова)
Актуальні методологічні проблеми соціологічного дослідження
Гносеологія наукового пізнання (вибіркова)
Епістемологія соціально-наукового пізнання
Ідентичність в суспільстві модерну (вибіркова)
Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку
Моделювання структурними рівняннями в соціології (вибіркова)
Соціальне конструювання науки і технологій (вибіркова)
Соціологічні студії соціальних структур та організацій (вибіркова)
Трансформація та модернізація країн Східної та Центральної Європи (вибіркова)

Міжнародна діяльність

Кафедра соціології співпрацює з провідними  зарубіжними навчальними закладами, соціологічними установами та організаціями.

Кафедра має угоди про співпрацю з такими науковими та освітніми закладами:

  • Поморською академією в Слупську (Польща) щодо розширення наукових контактів та співробітництва між вищими навчальними закладами України та Польщі. Угода передбачає здійснення спільних наукових досліджень,  розробку інноваційних освітніх технологій, сприяння їх практичної реалізації в навчальний процес, спільне проведення науково-практичних конференцій та теоретико-методологічних семінарів, «круглих столів» та інших заходів;
  • Київським центром політичних досліджень і конфліктології, з провідною дослідницькою групою ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез» Україна (TNS в Україні, соціально-політичний сектор), які надають наукову літературу, методичні та дидактичні матеріали для проведення спільних наукових досліджень виступають базою для стажування викладачів кафедри.
Контактна інформація
Кутуєв Павло Володимирович
Завідувач кафедри
  • +38 (044) 204 94 03
  • kpi.sociology@i.ua
  • http://sociology.kpi.ua/
  • Україна, 03056, м. Київ,
    КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги, 37, корпус 7,
    каб. 503, 505, 506, 508
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email