Коломієць Тетяна Володимирівна

Кандидат філософських наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук (2009 р.)
Тема дисертації: «Націософська інтенційність у теоретичній спадщині представників української діаспори»

Освіта

Вища освіта

1995-2000 рр.
Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ)
Факультет культурології
Спеціальність «Культурологія»

Аспірантура

2000-2003 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
Захист дисертації на тему: «Націософська інтенційність у теоретичній спадщині представників української діаспори» (2009 р.)

Дисципліни

 1. Основи академічного письма
 2. Соціологія гендерних конфліктів
 3. Соціологія комунікації за умови конфлікту
 4. Соціологія професійного успіху
 5. Медіація та фасилітація у вирішенні конфліктів

Сфера наукових інтересів

 • гендерні ідентичності та гендерні конфлікти
 • соціальна комунікація
 • фасилітація та медіація у врегулюванні конфліктів
 • соціологічні інтерпретації модерну

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience (the educational project on the topic Benchmarking Strategy to Develop the Pedagogical Competencies of PhD Doctors in the Social Sciences), Krakow, Poland, 2021.
 2. Навчальний курс: Діалог та медіація: Шлях до порозуміння. Ідентифікаційний номер сертифікату: 756941ff7c944541b9890824ad48627d виданий 21.01.2021
 3. Підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти «НТУУ КПІ»» (28.04.2014 – 17.06.2014). Свідоцтво №12СПВ 026905

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • з 2017 р. – член Київського відділення соціологічної асоціації України (Київ-САУ);
 • з 2021 р. – співпраця з Всеукраїнським громадським об’єднанням «Поруч» в рамках «Школи миру»  (консультування, проведення тренінгів).

Нагороди та досягнення

Подяки проректора з навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського за організацію ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія» у 2017, 2018 та 2019 роках.

Навчально-методичні праці

 1. Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів вищої овіти за спеціальністю 054 «Соціологія»  / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Коломієць, І. В. Пиголенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,98 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 90 с.
 2. Кутуєв П.В., Клименко М.І., Коломієць Т.В., Мацко-Демиденко І.В., Якубін О.Л. Теорія соціальних змін: Сучасні соціологічні концептуалізації. Навчальний посібник. К. – Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 251 с.
 3. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т. В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, І. В. Мацко-Демиденко, І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3333 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.
 4. Соціальна робота [Текст]: навч. посіб. У 2ч. / К.М. Левківський, В.Л. Кулініченко, В.Є. Слушаєнко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.2. – 384 с. – С. 327-359.
 5. Соціологія комунікації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.03010101 «Соціологія», 8.03010101 «Соціологія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. В. Коломієць. – Електронні текстові дані (1 файл: 540 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 82 с.
 6. Соціологія трудової кар’єри випускників ВНЗ (чинники працевлаштування і трудової кар’єри) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03010101 «Соціологія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. В. Коломієць. – Електронні текстові дані (1 файл: 332 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 62 с. – Назва з екрана. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12623.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Panchenko L., Korzhov H., Kolomiiets T., Yenin M. PhD student training: principles and implementation // Journal of Physics: Conference Series 1840 (2021) 012056 IOP Publishing. DOI:10.1088/1742-6596/1840/1/012056 (International, SCOPUS).
 2. Шкуров Є. В., Єнін М. Н. Коломієць Т. В., Кеннет Лаундра. Глобалізаційні процеси у сучасному місті // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – №3 (51). – С. 19–30. (БД «Index Copernicus»). DOI:  https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).
2019 рік
 1. Коломієць Т.В. Подолання гендерної асиметрії як механізм регулювання соціальних конфліктів українського суспільства //  Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. : Зб. Наукових праць. Київ.  2019. № 3(43) . С.41-51
 2. Коломієць Т.В., Василець О.І. Вплив урбанізації на трансформацію гендерних ролей // Вісник Політологія Соціологія Право № 4 (44) 2019. – С.36-42.
 3. Коломієць Т.В., Северинчик О.П., Яковлєва Н.І. Президентські та парламентські виборчі кампанії в умовах однорічних електоральних циклів доби незалежності України // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб.наук.праць. – Київ, 2019. – №4(44).
2018 рік
 1. Коломієць Т.В. Гендерна асиметрія як джерело соціальних конфліктів (український контекст) // Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях: Матеріали ІХ міжнародної наук-.практ. конф. 2018. С.196-198.
2014 рік
 1. Коломієць Т.В Соціологічна концепція В.Старосольського в контексті проблемного поля модерності // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 3/4 (23/24) 2014 С.40-46.
2012 рік
 1. Коломієць Т.В., Кукса В.В. Роль та значення жінки в козацькій державі // Сторінки історії: зб.наук.праць – К.: ІВЦ Політехніка -. 2012.  – №34. С.21-32.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email