Якубін Олексій Леонідович

Кандидат політичних наук

Посада

Старший викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат політичних наук (2010 р.)
Тема дисертації: «Евристичний потенціал методології політичного часу»

Освіта

Бакалаврат

2002-2006 рр.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Філософський факультет
Спеціальність «Політологія»

Магістратура

2006-2007 рр.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Філософський факультет
Спеціальність «Політологія»

Аспірантура

2007-2010 рр.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Філософський факультет
Спеціальність 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
Захист дисертації на тему: «Евристичний потенціал методології політичного часу» (2010 р.)

Дисципліни

 1. Політична наука: конфліктологічний підхід
 2. Політичний діалог та медіація
 3. Сучасні соціологічні теорії – 1
 4. Сучасні соціологічні теорії – 2
 5. Соціологія інновацій та конфлікту
 6. Теорія та історія врегулювання конфліктів
 7. Соціологія науки та техніки
 8. Соціологія наукового-технічного розвитку
 9. Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій
 10. Якісні методи аналізу данних

Сфера наукових інтересів

 • історія та соціологія науки
 • соціальна, політична теорія та філософія
 • хронополітика
 • нові методологічніпідходи до якісної та кількісної методології соціальних наук
 • сучасний український політичний процес
 • гендерні дослідження
 • дослідження війни, миру та вирішення конфліктів

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Диплом Інституту державної політики імені Лі Куана Ю Національного університету Сингапуру з навчальної програми «Державне управління та лідерство в епоху проривних інноваці» (2021)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • з 2010 р. – експерт та комментатор на тему політики для вітчизняних та зарубіжних медіа, один з найбільш цитованих та популярних сучасних українських політологів за версію УІП;
 • 2021 – автор YouTube-каналу «Перший Незалежний Політолог;
 • з 2020 р. – член редакційної колегії наукового журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології»  (Категорія «Б», БД «Index Copernicus»);
 • з 2019 р. – член Київського відділення соціологічної асоціації України (Київ-САУ).

Нагороди та досягнення

 • 2004 – переможець, перше місце, Всеукраїнської студентської олімпіади з політології;
 • 2005 – стипендіат Верховної Ради України.

Навчально-методичні праці

 1. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець та ін.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3333 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.
 2. Брайсон В. Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии [пер. с англ. Алексея Якубина]. – К. : Центр учебной литературы, 2011.

Деякі публікації

2018 рік
 1. Якубін О.Л. Філософія у публічному просторі / Філософські проблеми гуманітарних наук, КНУ ім. Т. Шевченко, № 2 (28) 2018.
2017 рік
 1. Alexej Jakubin. Ukraine 2017//SICHER. UND MORGEN? SICHERHEITSPOLITISCHE JAHRESVORSCHAU 2017 Direktion für Sicherheitspolitik. – Р. 145-148.
2016 рік
 1. Кутуєв П.В, Якубін О.Л., Герчанівський Д., Макаренко Д.В. Від євроцентричного модерну до плюралістичних модернів: еволюція історичної соціології Ш.Ейзенштадта // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 3.
2015 рік
 1. Кутуєв П.В., Якубін О.Л., Герчанівський Д.Л. Держава, що сприяє розвитку: історико-соціологічний вступ до проблематики// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – №4.
 2. Великі війни, великі трансформації: історична соціологія XX століття, 1914-2014 [Текст] / Мельниченко, Анатолій; Кутуєв , Павло ; Якубін, Олексій; Багінський, Андрій // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – 2015. – N 1 . – С. 116-118.
2014 рік
 1. Якубін О., Пікалюк Д. Деякі теоретичні аспекти вивчення соціальних інновацій: поширення, закріплення, вимірювання//Вісник Національного технічного університету України – «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: зб. Наукових праць. – № 3/4 (23/24) – 2014 (2015). – С. 146-153.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email