Єнін Максим Наімович

Кандидат соціологічних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук (2009 р.)
Тема дисертації: «Модернізаційний дискурс елітних груп у сучасній Україні»

Освіта

Вища освіта

2000-2005 рр.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Луганськ)
Спеціальність «Соціологія»

Аспірантура

2005-2009 рр.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Луганськ)
Захист дисертації на тему: «Модернізаційний дискурс елітних груп у сучасній Україні» (2009 р.)

Дисципліни

 1. Вступ до соціологічної професії
 2. Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління
 3. Соціологія девіантної поведінки
 4. Соціологія громадської думки та мас-медіа
 5. Соціологічні студії міграції та вимушених переселень
 6. Соціологія війни: ідеологічні дискурси, мобілізаційні практики
 7. Епістемологія соціально-наукового пізнання»

Сфера наукових інтересів

 • модернізаційний дискурс елітних груп
 • міжрегіональні суперечності в Україні
 • ідеологічні трансформації сучасних суспільств
 • реформування вищої освіти в Україні
 • ціннісні орієнтації, проблеми та очікування української молоді
 • війна в суспільно-політичному та науковому дискурсі
 • мережеві комунікації, соціальна та цифрова нерівність

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Стажування в Єнському університеті імені Фрідріха Шиллера в Німеччині. Наукове дослідження на тему: «Вдосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України» в рамках німецько-українського університетського проекту «Німецьких і Європейських Студій» (2019).
 2. Підвищення кваліфікації з дистанційного навчання в Інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (2010-2011). Сертифікат дистанційних курсів та тьютора дистанційного навчання.
 3. Навчальний курс з англійської мови у Британській Раді (Україна) (2018-2019).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • Всесвітній Альянс YMCA (2017-2018);
 • Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) (2014-2016);
 • грант молодих вчених Міністерства освіти і науки України: «Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України» (2017 – 2020);
 • гарант бакалаврської програми з соціології «Врегулювання конфліктів та медіація»;
 • член науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальності 054 «Соціологія»;
 • член проектної групи освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» (кваліфікація «Доктор філософії з соціології»);
 • заступник Голови Київського відділення соціологічної асоціації України (Київ-САУ);
 • член редакційної колегії журналу: «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право» (Категорія «Б», БД «Index Copernicus»);
 • член редакційної колегії журналу «Соціологічні студії» (Категорія «Б», БД «Index Copernicus»);
 • член редакційної колегії журналу S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe. (Категорія «Б», БД «Index Copernicus»).

Співорганізатор дослідницьких соціологічних проектів:
– «Ціннісні орієнтації, проблеми та очікування української молоді» (в рамках глобального соціологічного проекту Всесвітнього Альянсу YMCA «Один мільйон голосів – 2», за сприянням і підтримкою Міністерства молоді та спорту);
– аудит діяльності ДП НАЕК «Енергоатом» з соціальних питань щодо персоналу та населення при реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій України та Плану екологічних та соціальних заходів;
– «Гуманітарні потреби мешканців Донбасу» від благодійницького фонду Ріната Ахметова «Допоможемо»;
– «Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності»;
– «Політичні партії і населення в період виборчої кампанії: контекст великого міста».

Нагороди та досягнення

 1. Спеціальна відзнака на конкурсі Соціологічної асоціації України та Соціологічного центру імені Н. В. Паніної «Кращий молодий соціолог 2017 року» (III призове місце).
 2. Подяки проректора з навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського за професійну та об’єктивну роботу у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія» у 2017, 2018 та 2019 роках.
 3. Диплом Міністерства освіти і науки України, Національного університету «Одеська юридична академія» члену журі за вагомий внесок в організацію та проведення II етапу Всеукраїнської Олімпіади зі спеціальності «Політологія» (29-31 травня) на базі Національного університету «Одеська юридична академія» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11. 2018 р.).

Навчально-методичні праці

 1. Єнін М., Северинчик О. Соціологія громадської думки та мас-медіа: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для бакалаврів за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Єнін М.Н., Северинчик О.П. – Електронні текстові дані. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 81 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 2 від 09.12.2021 р.).
 2. Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 687 с.
 3. Соціологія: терміни і поняття: навчальний словник-довідник/ За загальної редакцією В. М. Пічі [Н.В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.].Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 658 с.
 4. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т. В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, І. В. Мацко-Демиденко, І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3333 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.
 5. Паблік рілейшнз у роботі соціолога: навч. посібник / Держ. закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ: Вид-во ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 196 с.
 6. Соціологія масової комунікації: навч. посібник / Держ. закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ: Вид-во ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 168 с.
 7. Философия: Учебное пособие к семинарским занятиям и самостоятельной работе студентов высших учебных заведений / Попов В.Б, Галкина Л.И., Молодцов Б.И, Левченкова О.Б., Шелюто В.М., Бублик О.И., Дробаха Н.А., Енин М.Н., Мацюк Д.В., Хобта С.В. – Изд-е 2-е, испр. и доп. – Луганск: Альма-матер, 2006. – 369 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Єнін М., Коржов Г. Мережева комунікація: ризики та перспективи (на основі соціологічних опитувань громадської думки в країнах Євросоюзу) // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – №1 (49). – С. 22–29. (БД «Index Copernicus»). DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).232789.
 2. Єнін М. Н., Арістова А.В., Богарадова Ю.В. Населення України // Україна. 30 років незалежності. Стислий довідник. / Упорядник д. і. н., проф. Киридон А. М. К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2021. 536 с. ISBN 978-966-97385-2-3.
 3. Шкуров Є. В., Єнін М. Н. Коломієць Т. В., Кеннет Лаундра. Глобалізаційні процеси у сучасному місті // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – №3 (51). – С. 19–30. (БД «Index Copernicus»). DOI:  https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).
 4. Єнін М., Стефанович А. Медіаімідж збройних сил України як складова популяризації військової служби серед молоді. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – №4 (52). – С. 6–16. (БД «Index Copernicus»).  DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4(52).
 5. Panchenko L. F., Korzhov H. O., Kolomiiets T. V., Yenin M. N. PhD student training: principles and implementation Journal of Physics: Conference Series 1840 (2021) 012056 IOP Publishing. (Міжнародне видання, БД «Scopus»). Doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012056
 6. Yuliya Yurchenko, Pavlo Kutuev, Maksym Yenin, Hennadii Korzhov. Class Divisions and Social Inequality in Independent Ukraine // Mykhailo Minakov, Georgiy Kasianov, Matthew Rojansky (eds.). From «The Ukraine to Ukraine. A Contemporary History, 1991-2021». Ibidem-Verlag, Stuttgart 2021. 386 p. ISBN-13: 978-3-8382-1514-3.
2020 рік
 1. Єнін М., Зоріна А., Макаренко Д., Мельник Л. Постконфліктне врегулювання збройного протистояння в Боснії та Герцеговині: імплементація досвіду в Україні (на основі соціологічних глибинних інтерв’ю експертів) // Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 63–86. ISBN 978-966-992-170-3
 2. Yenin M., Serbulov V. National report on the results of moderated groups discussions on theme: «Valuable orientations, problems and youth expectations» // Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України: Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 145 –185. ISBN 978-966-992-170-3
 3. Кутуєв П., Єнін М., Зихович Дж., Куровська Г. Соціологічна наукова діяльність та стратегії вибору дослідницької теми у фокусі теоретичних рефлексій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – №3 (47). – С. 6 – 19. (БД «Index Copernicus»). DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.3(47).227027
 4. Єнін М. Велика українська енциклопедія у дзеркалі читацьких інтересів та оцінок аудиторії // Енциклопедії як глокальні медії: колективна монографія / За ред. д. і. н., проф. А. М. Киридон. Київ : Державна наукова установа, «Енциклопедичне видавництво», 2020. С. 255 – 268.
2019 рік
 1. Єнін М., Мельниченко А., Мельник Л. Гібридна війна як різновид соціально-політичних конфліктів: сутність, технології, домінуючі дискурси // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2019. – № 25. – С. 104 – 115. (БД «Index Copernicus»). DOI: https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.884
 2. Єнін М., Макаренко Д., Северинчик О. Медіація в освітньому просторі закладів вищої освіти: у пошуках моделі та способів організації // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – №3. – С. 59 – 64. (БД «Index Copernicus»). DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).194984
 3. Кутуев П., Енин М., Костюкевич С. Вызовы успешному трудоустройству молодежи в контексте современной идеологии университетского образования // Идеология и политика. – 2019. – №2 (13). – С. 60 – 86. (Міжнародне видання, БД «Scopus»).
2018 рік
 1. Єнін М. Ідеологічні форми та ціннісні модифікації патріотизму української молоді (на основі аналізу модерованих групових дискусій) // Ідеологія та політика. – 2018. – №2. – С. 61 – 93. (Міжнародне видання, БД «Scopus»).
2017 рік
 1. Єнін М. Глобальні та локальні проекції розвитку соціальних рухів в Україні: перспективи після Євромайдану // Українське суспільство: що знаємо, чого не знаємо і чого уникаємо? Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н. В. Паніної / За наук. ред. Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2017. – С. 94 – 106.
 2. Єнін М., Василець О. Патріотичне виховання української молоді: механізми раціоналізації // Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. – 2017. – №2 (8). – С. 87 – 100. (Міжнародне видання, БД «Index Copernicus»).
2016 рік
 1. Yenin M. Terrorist organizations and social technologies in conditions of the hybrid war // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – № 3/4 (31/32). – С. 24 – 29.(БД «Index Copernicus»).DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).137590
 2. Yenin M. The change of the attitude of Ukrainians to Russia in the conditions of the anti-terrorism operation and humanitarian aid needs of population of Donbass: the results of sociological research// Świat Idei i Polityki. – 2016. – Том 15. – P. 139 – 165. (Міжнародне видання).
 3. Yenin M.Higher education in Ukraine: current problems and probable social consequences of its reforming in the context of neoliberal transformationСоциология: теория, методы, маркетинг. – 2016. – №1. – С. 117 – 126.
2015 рік
 1. Єнін М. Критична теорія й ідеологічний проект Франкфуртської школи // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – № 5. – С. 65 – 69. (БД «Index Copernicus»). DOI: https://doi.org/10.32837/apfs.v0i.141
2013 рік
 1. Єнін М. Ідеологічні трансформації сучасного суспільства: електоральні установки луганчан Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – №4 (20). – С. 49 – 56.(БД «Index Copernicus»).
 2. Єнін М., Віхров М. Ідеологічні ідентичності та можливість групових рухів солідарності в сучасній Україні // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (соціологічні науки). – 2013. – №23. – С. 222 – 236.
 3. Єнін М. Формування вибору кандидатів по мажоритарних округах // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (соціологічні науки). – 2013. – №11. – С. 46 – 57.
 4. Єнін М. Ідеологія і наука: в пошуках можливостей діалогу // Грані. – 2013. – № 4. – С. 84 – 89. (БД «Index Copernicus»).
2012 рік
 1. Єнін М. Ідеологічні трансформації в суспільстві другого модерну // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т.XIII. Вип. 217. Серія «Соціологія». – Донецьк, 2012. – С. 165 – 171.
 2. Єнін М. Ідеологія державотворення елітних груп в Україні // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (соціологічні науки). – 2012. – №23. – С. 156 – 170.
2011 рік
 1. Єнін М. Вплив організаційної структури ЗМІ на місцевий виборчий процес в Україні // Грані. – 2011. – № 4. – С. 97 – 102.
2010 рік
 1. Єнін М. Комунітаризм в ідеологічній перспективі суспільства Другого Модерну // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (соціологічні науки). – 2010. – №12 (199). – Том 2. – С. 42 – 54.
 2. Єнін М. Еліта і народні маси в суспільстві Другого Модерну // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – №891. – С. 50 – 55.
 3. Єнін М. Криза модернізаційного дискурсу в Україні: особливості самоорганізації та функціонування вітчизняних елітних груп // Грані. – 2010. – №4. – С. 97 – 101.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email