Кафедра психології та педагогіки

Кафедра психології і педагогіки є загальноуніверситетською кафедрою, забезпечує викладання дисциплін психологічного та педагогічного циклу усім студентам та аспірантам Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

На кафедрі працюють 16 викладачів: 3 професори, 9 доцентів, 2 старших викладача, 2 викладача:

  • професори: Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, О.В. Винославська;
  • доценти: І.О. Блохіна, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.П. Головенкін, С.Ю. Гуцол, Т. В. Девтерова, М.О. Кононець, О.М. Мелащенко, Є.В. Пузирьов., О.А. Стовбун;
  • старші викладачі: А.Ш. Апішева, С.Б. Ковальова;
  • викладачі: О.В. Москаленко, Т.Е. Чукавіна.

Кафедра психології і педагогіки активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 053 “Психологія”.

За ініціативи кафедри з 2001 р. видається збірник наукових праць “Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка”, включений до переліку наукових видань ВАК України, в якому публікують результати своїх дисертаційних досліджень докторанти, аспіранти і здобувачі факультету соціології. Зі зміною “формату” у 2006 р. видання набуло нового образу і дихання, у 2012-2013 рр. редакція здійснювала перехід на міжнародні стандарти, і з 2013 р. наше наукове видання включено до міжнародної бази даних РІНЦ (Російський індекс наукового цитування).

Кафедрою започатковано й організовано сім науково-методичних конференцій “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи” (1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011). Започатковані як Всеукраїнські, конференції згодом набули статусу Міжнародних, регулярно збирали представників багатьох академічних і наукових шкіл. Відмінною є конференція 2007 року, яка вже на підготовчому етапі була зорганізована на основі Інтернет-комунікацій. З 2013 р. кафедрою змінено провідну тематику і започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію “Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти”. Наші викладачі активно беруть участь у наукових заходах – конференціях, семінарах, форумах, що проводяться в рамках факультету, університету та інших вищих начальних закладах і наукових установах України й за кордоном.

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження за такими основними напрямами: інтеграція інформаційних і педагогічних технологій у просторі вищої освіти; формування психологічної культури та професійної етики викладачів технічного університету; психологічні умови розвитку ідентичності суб’єктів навчання: соціальної, професійної, ґендерної; психологічні детермінанти оптимізації бізнес-комунікацій; проблеми індустріальної, організаційної, економічної психології; активне соціально-психологічне навчання: арт-терапія, сімейна терапія. З 2004 р. на кафедрі виконується бюджетна науково-дослідна тема “Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості у закладах вищої технічної освіти”.

Кафедра розташована у затишному приміщенні 117, 117-А корпусу №7, де розміщені кабінет завідувача кафедри, зала засідань, викладацька, навчально-методичний кабінет, 2 кімнати навчально-допоміжного персоналу.

 

Контактна інформація
Волянюк Наталія Юріївна
Завідувач кафедри