Оніпко Зоряна Сергіївна

Кандидат політичних наук

Посада

Викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат політичних наук

Освіта

Вища освіта

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Щевченка (м. Київ)
Фiлософський факультет

Дисципліни

 1. Педагогіка вищої школи
 2. Інженерна педагогіка
 3. Психологія
 4. Психологія конфлікту
 5. Соціальна психологія
 6. Social Psychology

Сфера наукових інтересів

 • психологія особистості

Наукові профілі

ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Науково-педагогічне стажування «Теорія та практика науково-педагогічних підходів у освіті. Сучасні тренди профорієнтації та побудови кар’єри (19.04-19.05, м. Рига, Латвія)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • участь у підготовці та поданні грантового проєкту для Spencer Foundation (США);
 • член Міжнародної асоціації прикладної психології (IAAP – International Association of Applied Psychology).

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

Інформація оновлюється.

Деякі публікації

2022 рік
 1. Оніпко З.С. До проблеми визначення сутностi самоконтролю особистостi. Науковий журнал « Габiтус ». 2022. Вип 33 с. 133-137.
2021 рік
 1. Оніпко З. С. Особливості психологічних бар’єрів саморозвитку особистості студента. Науковий журнал «Габітус». 2021. Вип. 22. С. 90-95.
 2. Оніпко З. С. Дослідження сформованості рівня емоційної стійкості у студентів технічного ВНЗ. Науковий журнал «Габітус». Вип. 23. 2021. С. 73-78.
2020 рік
 1. Оніпко З. С. Феномен прокрастинації в сучасній психології: теоретичні засади дослідження. Вісник Київського національного
  університету імені Тараса Шевченка : Психологія. 2020. № 12. Том 2. С.66-72.
2019 рік
 1. Оніпко З. С. Вплив ідей американських анархо-індивідуалістів на розвиток лібертаріанства/З. С. Оніпко// Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Вип. 23-24. – Маріуполь, 2019. – с. 234-245.
 2. Оніпко З. С. Концепція анархо-капіталізму Мюррея Ротбарда / Оніпко З. С. // Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». – Ч.2 (29-30 березня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 25-27.
 3. 2018 рік
 1. Оніпко З.С. Анархо-капіталізм в системі лібертаризму /З. С. Оніпко// Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво Гілея», 2018. – Випуск 131(№4). – С. 398-402.
 2. Оніпко З. С. Особливості лібертаріанських партій країн Європи/З. С. Оніпко// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – Вип. 21. – Львів, 2018. – С. 126-132.
 3. Оніпко З. С. Політичні напрями дослідження Інституту Катона (США) та Інституту Людвіга фон Мізеса (США) / Оніпко З. С. // Збірник наукових матеріалів XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями розвитку науки та техніки» (23 березня 2018 р). – Вінниця, 2018. – С. 16-20.
 4. Оніпко З. С. Лібертаріанська партія США: історія, ідеологія, особливості / Оніпко З. С. // Наукова конференція «Дні науки філософського факультету 2018» (15-16 травня 2018 р.).  – Львів, 2018. – С. 217-219.
 5. Оніпко З. С. Індивідуальний анархізм Ганса-Германа Хоппе / Оніпко З. С. // II Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та наука в умовах глобальних трансформацій». – Ч. 2 (26-27 жовтня 2018 р.). – Дніпро, 2018. – С. 32-34.
2017 рік
 1. Оніпко З. С. Концепції мінархістів щодо місця й ролі держави в суспільстві/ З. С. Оніпко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Серія «Політичні науки». – Вип. 24, Частина ІІ. – К., 2017. – С. 68-75.
 2. Оніпко З. С. Лібертаризм як ідейно-політична течія/ Оніпко З. С. //Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету-2017», 25–26 квіт. 2017 р.: [матеріали доповідей та виступів]/ редкол.: А.Є. Конверський [та ін.].– К.: Видавничо-поліграфічний центр«Київський університет», 2017.– Ч.7.– С. 30-32.
2016 рік
 1. Оніпко З. С. Концепція мінімальної держави в лібертаристських поглядах Роберта Нозіка/ З. С. Оніпко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія Політологія, Соціологія, Право. – Вип. 3/4 (31/32). – Київ, Одеса, 2016. – С. 164-170.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email