Кафедра філософії

Кафедра філософії є загально університетською. Кафедра забезпечує викладання курсів «Філософія», «Історія української культури», «Культурологія», «Логіка», «Етика і естетика», «Етика бізнесу», «Філософські проблеми наукового пізнання» (для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»), а також курсу «Філософія» для аспірантів, здобувачів та наукового резерву університету.

При кафедрі існує аспірантура та докторантура. Наукова робота виконується на кафедрі філософії за пріоритетним напрямом «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави» (Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук). Дослідження кафедри філософії здійснюють в рамках теми науково-дослідної роботи «Дослідження методів розвитку творчої особистості» (номер державної реєстрації №0107U0000981). В межах даної теми розробляються три фундаментальні напрями: «Творчість як спосіб здійснення дійсного гуманізму», «Інноваційно-інформаційні основи модернізації суспільства та освіти», «Соціальне проектування як інноватика управлінської діяльності».

Контактна інформація
Новіков Борис Володимирович
Завідувач кафедри