Кафедра філософії

Кафедра філософії є загально університетською. Кафедра забезпечує викладання курсів «Філософія», «Історія української культури», «Культурологія», «Логіка», «Етика і естетика», «Етика бізнесу», «Філософські проблеми наукового пізнання» (для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»), а також курсу «Філософія» для аспірантів, здобувачів та наукового резерву університету.

Кафедра випускає спеціалістів напрямку 231 “Соціальна робота”

Кваліфікація: випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» отримують кваліфікацію фахівець соціальної роботи; «Магістр» – професіонал в галузі соціального захисту населення.

Соціальний працівник – це фахівець з надання соціальної допомоги різним категоріям населення. Соціальний працівник володіє фаховими знаннями зі теорії та методів соціальної роботи, психології, соціології, психіатрії, є ознайомленим зі правовими аспектами соціального захисту; володіє комунікативними навичками, вміє створювати «мережу допомоги» та керувати процесом допомоги, здатен здійснювати наукову діяльність

При кафедрі існує аспірантура та докторантура. Наукова робота виконується на кафедрі філософії за пріоритетним напрямом «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави» (Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук). Дослідження кафедри філософії здійснюють в рамках теми науково-дослідної роботи «Дослідження методів розвитку творчої особистості» (номер державної реєстрації №0107U0000981). В межах даної теми розробляються три фундаментальні напрями: «Творчість як спосіб здійснення дійсного гуманізму», «Інноваційно-інформаційні основи модернізації суспільства та освіти», «Соціальне проектування як інноватика управлінської діяльності».

Контактна інформація
Новіков Борис Володимирович
Завідувач кафедри