Богачев Роман Михайлович

Кандидат філософських наук

Посада

Доцент
Завідувач кафедри філософії ФСП

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук

Освіта

Вища освіта

1999 р.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет менеджмента ат маркетинга
Спеціальність «Менеджмент організацій»

Магістратура

2016 р.
Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)
Спеціальність «Управління суспільним розвитком»

Дисципліни

 1. Менеджмент та маркетинг в соціальній роботі

Сфера наукових інтересів

 • діалектика творчості та амбівалентність діяльності
 • процеси організації та самоорганізації соціально-економічних систем

Наукові профілі

Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється.

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

Інформація оновлюється.

Деякі публікації

2018 рік
 1. Богачев Р.М. Процеси самоорганізації суспільства та їх перетворені форми [Електроний ресурс] / Р.М.Богачев // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №21. – С.65-69.
 2. Богачев Р.М. Суспільний розвиток: тенденції та перспективи [Електроний ресурс] / Р.М.Богачев // «Сучасні тенденції розвитку української науки». – 2018. – №11. – С.6-11.
 3. Богачев Р.М. Процеси самоорганізації та формування матриці «інакше можливого» / Р. М. Богачев // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – №1 (61). – С.30-36.
2017 рік
 1. Богачев Р. М. Сучасні механізми взаємодії владної еліти та суспільства: виклики та відповіді: [монографія] / Р.М. Богачев. – 380 с. українською мовою; № протокола метод. ради 244/3-13; дата 23.03.2017.
2016 рік
 1. Богачев Р.М. Методологічна основа процесів самоорганізації соціальних систем / Р. М. Богачев // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» – Запоріжжя: ГО «Східноукраїнський інститут економіки та управління», 2016. – №1 (08).
 2. Богачев Р.М. Перетворені форми процессу поставання людини в сучасному суспільстві/ Р.М. Богачев // Вісник НАДУ при ПрезидентовіУкраїни.: зб. наук.праць. – К. : НАДУ, 2016. – №1 (2016).
 3. Богачев Р. М. Суспільніколізії та перетвореніформипроцесупоставаннялюдинидійсної та суспільствагідного / Р. М. Богачев // Вісник НТУУ „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук.праць. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2016. – №1 (2016).
 4. Богачев Р.М. Сучаснийсуспільнийрозвиток: динаміка, ритміка та архітектоніка / Р.М.Богачев // Вісник НАДУ (Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗРІДУ НАДУ, 2016.
 5. Богачев Р.М. Перетворені форми процесів самоорганізації соціальних систем: раціональні та ірраціональні / Р.М.Богачев // Вісник НАДУ (Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗРІДУ НАДУ, 2016.
 6. Богачев Р.М. Історична генеза та принципи процесів самоорганізації соціальних системі/ Р.М. Богачев // Вісник НАДУ при Президентові України.: зб. наук. праць. – К. : НАДУ, 2016. – №1(2016).
 7. Богачев Р.М. Механізми управління процессами самооргаанізації соціальних систем / Р. М. Богачев // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» – Запоріжжя: Класичнийприватнийуніверситет, 2016. – №1 (53).
2015 рік
 1. Богачев Р. М. Динаміка сучасного суспільногорозвитку / Р. М. Богачев // Вісник НТУУ „КПІ”. Політологія. Соціологія. Право.: зб. наук. праць. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2015. – №1 (2015). ; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами.
 2. Богачев Р.М. Державна політика змін в сфері охорони здоров’я в Україні: регіональний вимір / Т. П. Авраменко, Р. М. Богачев, Г. А. Нерсесян, Г. С. Довганчин // Інвестиції: практика та досвід : наук. фах. вид. – К., 2015.
 3. Богачев Р.М. Державна політика змін в сфері охорони здоров’я в Україні: регіональний вимір / Т. П. Авраменко, Р. М. Богачев, Г. А. Нерсесян, Г. С. Довганчин // Інвестиції: практика та досвід : наук. фах. вид. – К., 2015.
 4. Богачев Р. М. Гуманістичнівимірисучасногосуспільногорозвитку: стан, тенденції та перспективи / Р.М. Богачев // Вісник НТУУ „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук.праць. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2015. – №2 (2015).
 5. Богачев Р.М. Тенденції суспільного розвитку / Р. М. Богачев // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. – №4 (52). – 9-15.
2012 рік
 1. Богачев Р.М. Приборкати мінотавра: монографія / Р.М.Богачев – К.: ПрАТ «Миронівська друкарня», 2012. – 280 с.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email