Кафедра теорії та практики управління

Загальна інформація

Кафедра теорії та практики управління факультету соціології і права є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів, а також здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Майбутні державні управлінці, управлінці у недержавному секторі та бізнесі навчаються на факультеті соціології і права!

ФСП готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, мають навички управління проєктами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Наші студенти володіють навичками розробки та впровадження управлінських рішень. Вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації. Розуміють основні принципи та механізми впровадження реформ, а також механізми взаємодії держави, бізнесу та громадськості. Знають структуру та особливості діяльності органів влади на державному, регіональному та місцевому рівнях. Вміють досліджувати, оцінювати та порівнювати вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів влади та у сфері електронного урядування з метою формування конкретних рекомендацій та пропозицій щодо розвитку держави.

Ми шукаємо амбіційних, талановитих та цікавих особистостей, які зможуть змінити Україну на краще!Освітні програми

 • Адміністративний менеджмент (бакалаврат) – освітньо-професійна програма
 • Електронне урядування (бакалаврат) – освітньо-професійна програма
 • Публічне адміністрування та електронне урядування (магістратура) – освітньо-професійна програма
 • Публічне управління та адміністрування (аспірантура) – освітньо-наукова програма

Перелік дисциплін

Бакалаврат – Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»
Нормативні освітні компоненти
Цикл загальної підготовки
 • Історія державного управління в Україні
 • Політологія
 • Соціологія
 • Теорія держави та права
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Логіка
 • Соціальна філософія
 • Основи математичних знань в публічному управлінні
 • Теорія ймовірності
 • Статистика
 • Кібернетика та системний аналіз
 • Моделювання та прогнозування процесів та систем
 • Основи здорового способу життя
 • БЖД та цивільний захист
Цикл професійної підготовки
 • Основи публічного управління та адміністративної діяльності
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Державна служба
 • Організація та управління діяльністю адміністративних органів (+ курсова робота)
 • Врегулювання конфліктів і медіація в публічному управлінні та адмініструванні
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Бенчмаркінг в публічному управлінні (+ курсова робота)
 • Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
 • Управління неурядовими організаціями (+ курсова робота)
 • Соціальна політика та сталий розвиток

 

 • Основи електронного урядування
 • Основи інформаційної безпеки
 • Управління базами даних
 • Інтернет-технології та ресурси
 • Державні інформаційні ресурси

 

 • Основи економіки
 • Основи менеджменту та теорії організації
 • Теорія прийняття управлінських рішень
 • Мікро- та макроекономіка
 • Державний маркетинг
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Управління персоналом та тайм-менеджмент

 

 • Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
 • Діловодство
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності
 • Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
 • Психологія управлінської взаємодії
 • Трудове право

 

 • Практика
 • Кваліфікаційна робота
 • Атестаційний екзамен
Вибіркові освітні компоненти

14 вибіркових навчальних дисциплін з факультетського каталогу вибіркових дисциплін.
Ознайомитися детальніше

Перелік дисциплін

Бакалаврат – Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»
Нормативні освітні компоненти
Цикл загальної підготовки
 • Історія державного управління в Україні
 • Політологія
 • Соціологія
 • Теорія держави та права
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Логіка
 • Соціальна філософія
 • Основи математичних знань в публічному управлінні
 • Теорія ймовірності
 • Статистика
 • Кібернетика та системний аналіз
 • Моделювання та прогнозування процесів та систем
 • Основи здорового способу життя
 • БЖД та цивільний захист
Цикл професійної підготовки
 • Основи публічного управління та адміністративної діяльності
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Державна служба
 • Врегулювання конфліктів і медіація в публічному управлінні та адмініструванні
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Бенчмаркінг в публічному управлінні (+ курсова робота)
 • Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади

 

 • Основи електронного урядування
 • Електронна демократія (+ курсова робота)
 • Розумні міста (+ курсова робота)
 • Геоінформаційні системи
 • Галузеве електронне урядування
 • Основи інформаційної безпеки
 • Управління базами даних
 • Інтернет-технології та ресурси
 • Державні інформаційні ресурси

 

 • Основи економіки
 • Основи менеджменту та теорії організації
 • Теорія прийняття управлінських рішень
 • Мікро- та макроекономіка
 • Державний маркетинг
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Управління персоналом та тайм-менеджмент

 

 • Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
 • Діловодство
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності
 • Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
 • Психологія управлінської взаємодії
 • Трудове право

 

 • Практика
 • Кваліфікаційна робота
 • Атестаційний екзамен
Вибіркові освітні компоненти

14 вибіркових навчальних дисциплін з факультетського каталогу вибіркових дисциплін.
Ознайомитися детальніше

Перелік дисциплін

Магістратура – Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування»
Нормативні освітні компоненти
Цикл загальної підготовки
 • Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку
 • Практикум з іншомовного наукового спілкування
 • Правові засади управління інтелектуальною власністю
Цикл професійної підготовки
 • Механізми та технології публічного управління та адміністрування (+ курсова робота)
 • Основи національної безпеки
 • Електронне урядування та електронна демократія
 • Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування
 • Публічна політика та врядування
 • Цифрові та комунікаційні технології у сфері публічного адміністрування та електронного урядування
 • Стратегічне управління та ризик-менеджмент
 • Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади
 • Управління публічними фінансами
 • Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні

 

 • Практика
 • Підготовка кваліфікаційної роботи
 • Захист кваліфікаційної роботи
 • ЄДКІ
Вибіркові освітні компоненти

6 вибіркових навчальних дисциплін з факультетського каталогу вибіркових дисциплін

Перелік дисциплін

Аспірантура (PhD) – Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»
Нормативні освітні компоненти
Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності
 • Теорія і методологія публічного управління та адміністрування
 • Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні
 • Стратегічні напрями розвитку електронного урядування
 • Відкриті дані у сфері публічного управління
 • Філософія управління та забезпечення сталого розвитку
Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника
 • Організація науково-інноваційної діяльності
 • Педагогічна акмеологія
 • Мистецтво наукової доповіді та професійна етика
 • Педагогічна практика
Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
 • Філософські засади наукової діяльності
Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей
 • Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки
Вибіркові освітні компоненти

4 вибіркові навчальні дисципліни з факультетського каталогу вибіркових дисциплін

Міжнародна діяльність

Переглянути на сайті кафедри теорії та практики управління

Матеріально-технічне забезпечення

Переглянути на сайті кафедри теорії та практики управління

Контактна інформація
Пашов Ростислав Іванович
в.о. завідувача кафедри
 • +38 (044) 204 92 18
 • kafedra_tpu@ukr.net
 • http://ktpu.kpi.ua/
 • Україна, м. Київ, 03056, КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги, 37, корпус 7, каб. 523
Божок Ольга Ігорівна
Кандидат наук з державного управління

Божок Ольга Ігорівна

Посада Викладач Освіта Вища освіта 2000-2007 рр....