Кафедра теорії та практики управління

Загальна інформація

Кафедра теорії та практики управління факультету соціології і права є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів, а також здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Майбутні державні управлінці, управлінці у недержавному секторі та бізнесі навчаються на факультеті соціології і права!

ФСП готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, мають навички управління проєктами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Наші студенти володіють навичками розробки та впровадження управлінських рішень. Вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації. Розуміють основні принципи та механізми впровадження реформ, а також механізми взаємодії держави, бізнесу та громадськості. Знають структуру та особливості діяльності органів влади на державному, регіональному та місцевому рівнях. Вміють досліджувати, оцінювати та порівнювати вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів влади та у сфері електронного урядування з метою формування конкретних рекомендацій та пропозицій щодо розвитку держави.

Ми шукаємо амбіційних, талановитих та цікавих особистостей, які зможуть змінити Україну на краще!

В.о. завідувача кафедри

Пашов Ростислав Іванович
Кандидат філософськb наук, ст. викладач
pashov@ukr.net

Соціальні мережі та месенджери

Instagram
Telegram
Facebook
YouTube
TikTokОсвітні програми

Бакалаврат

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»
Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»

Магістратура

Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування»

Аспірантура

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»

Перелік дисциплін

Нижче зазначені навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри теорії та практики управління. Перелік всіх освітніх компонентів, які вивчаються у межах спеціальностей можна переглянути або у навчальних планах, або на сторінці щодо навчальних дисциплін
Бакалаврат

Бенчмаркінг в публічному управлінні
Бенчмаркінг в публічному управлінні (курсова робота)
Брендинг і маркетинг територій (вибіркова)
Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
Врегулювання конфліктів і медіація в публічному управлінні та адмініструванні
Вступ до підприємництва (підготовка до ЄФВВ) (вибіркова)
Галузеве електронне урядування
Гендерний підхід до управління персоналом на державній службі (вибіркова)
Геоінформаційні системи
Державне управління в сфері міграції (вибіркова)
Державний маркетинг
Державні інформаційні ресурси
Діловодство
Експертні методи та технології (вибіркова)
Електронна демократія
Електронна демократія (курсова робота)
Електронна комерція (вибіркова)
Електронні послуги
Електронні послуги (курсова робота)
Комунікативні кампанії (вибіркова)
Логіка
Логістика в Індустрії 4.0 (вибіркова)
Мережеві війни (вибіркова)
Організаційна культура та лідерство (вибіркова)
Організація та управління діяльністю адміністративних органів
Організація та управління діяльністю адміністративних органів (курсова робота)
Основи електронного урядування
Основи інформаційної безпеки
Основи менеджменту та теорії організації
Основи публічного управління та адміністративної діяльності
Особливості врегулювання трудових відносин в органах публічної адміністрації (вибіркова)
Особливості господарської діяльності в органах публічної адміністрації (вибіркова)
Політична географія та міжнародні інституції (вибіркова)
Політична освіта державного службовця (вибіркова)
Політична система України. Виборчий процес (вибіркова)
Правові засади адміністративної діяльності
Проєктний менеджмент (вибіркова)
Публічна служба
Публічні послуги сервісної держави (вибіркова)
Регіональне управління та місцеве самоврядування
Розумні міста
Розумні міста (курсова робота)
Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
Соціальна політика та сталий розвиток
Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
Стандартизація, сертифікація та управління якістю
Створення та розвиток ІТ-продуктів (вибіркова)
Сучасні тенденції в управлінні містом (вибіркова)
Теорія і практика референтської та офісної діяльності
Теорія прийняття управлінських рішень
Управління неурядовими організаціями
Управління неурядовими організаціями (курсова робота)
Управління персоналом та тайм-менеджмент
Фінансовий менеджмент (вибіркова)

Магістратура

Ґендерна політика в системі публічного управління (вибіркова)
Електронне урядування та електронна демократія
Комунікації та цифрові трансформації у публічному управлінні
Комунікаційні стратегії (вибіркова)
Конфліктовирішення, миротворення та медіація (вибіркова)
Механізми та технології публічного управління та адміністрування
Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади
Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні
Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування
Основи національної безпеки
Правові засади управління інтелектуальною власністю
Правові та організаційні засади запобігання корупції (вибіркова)
Публічна політика та врядування
Публічне управління у сфері національної безпеки (вибіркова)
Реінжиніринг адміністративних процесів (вибіркова)
Створення та розвиток ІТ-продуктів (вибіркова)
Стратегічне управління та ризик-менеджмент
Управління персоналом і лідерство на публічній службі (вибіркова)
Управління проєктами в публічній сфері (вибіркова)
Управління публічними закупівлями (вибіркова)
Управління публічними фінансами
Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування (вибіркова)
Управління трудовими ресурсами (вибіркова)
Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку

Аспірантура

Аналітика даних у сфері публічного управління
Комунікативні кампанії в публічному управлінні (вибіркова)
Конфліктовирішення, миротворення та медіація (вибіркова)
Концептуальні й методологічні засади публічного управління та забезпечення сталого розвитку
Лідерство та антикризове управління
Методологія наукових досліджень публічного управління та адміністрування
Механізми забезпечення сталого розвитку громади (вибіркова)
Організація науково-інноваційної діяльності
Педагогічна практика
Правові та організаційні засади запобігання корупції (вибіркова)
Реінжиніринг адміністративних процесів (вибіркова)
Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні (вибіркова)
Стратегічні напрями розвитку електронного урядування
Управління комунікаціями в публічному управлінні та адмініструванні (вибіркова)
Управління персоналом і лідерство на публічній службі (вибіркова)
Управління проєктами в публічній сфері (вибіркова)
Управління публічними закупівлями (вибіркова)
Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування (вибіркова)
Фінанси та бюджетування в державному секторі (вибіркова)
Формування кадрового потенціалу та лідерство у публічному управлінні (вибіркова)

Міжнародна діяльність

Переглянути на сайті кафедри теорії та практики управління

Матеріально-технічне забезпечення

Переглянути на сайті кафедри теорії та практики управління

Контактна інформація
Пашов Ростислав Іванович
в.о. завідувача кафедри
  • +38 (044) 204 92 18
  • kafedra_tpu@ukr.net
  • http://ktpu.kpi.ua/
  • Україна, м. Київ, 03056, КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги, 37, корпус 7, каб. 523
Божок Ольга Ігорівна
Кандидат наук з державного управління

Божок Ольга Ігорівна

Посада Викладач Освіта Вища освіта 2000-2007 рр....
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email