Чукут Світлана Анатоліївна

Доктор наук з державного управління

Посада

Професор

Наукове звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління (2000 р.)
Тема дисертації: «Відтворення генераційної цілісності духовної культури: управлінський аспект»

Освіта

Вища освіта

1984-1989 рр.
Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ)
Філософський факультет
Спеціальність «Філософія»

Аспірантура

1989-1992 рр.
Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ)
Філософський факультет
Спеціальність «Соціальна філософія»
Захист дисертації на тему: «Спадкоємність в духовній культурі: соціально-філософський аналіз» (1993 р.)

Докторантура

1996-1999 рр.
Українська Академія державного управління при Президентові України (м. Київ)
Спеціальність «Філософія державного управління»
Захист дисертації на тему: «Відтворення генераційної цілісності духовної культури: управлінський аспект» (1999 р.)

Дисципліни

 1. Основи електронного урядування
 2. Електронна демократія
 3. Розумні міста
 4. Електронне урядування та електронна демократія
 5. Стратегічні напрями розвитку електронного урядування
 6. Комунікативні кампанії в публічному управлінні

Сфера наукових інтересів

 • електронне урядування
 • електронна демократія
 • інформаційна політика
 • захист приватності
 • електронний парламент
 • розумне міст
ORCID: 0000-0001-9829-0218
Researcher ID: G-3754-2016
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Курси підвищення кваліфікації «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (свідоцтво майстра-тренера, реєстраційний номер 14122017-30 від 14.12.2017 року).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

січень 2020 – теперішній час
Професор кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

01.02.2015 – січень 2020
В.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

01.09.2013 – 31.01.2015
Професор кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

01.09.2007 – 15.12.2011
Завідувач кафедри інформаційної політики, керівник навчально-наукового комплексу «Інформаційна політика та комунікації», Національна академія державного управління при Президентові України

01.02.2003 – 31.08.2007
Заступник завідувача кафедри інформаційної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

01.10.2001 – 31.08.2007
Професор кафедри інформаційної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

01.11.1999 – 30.09.2001
Доцент кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

20.09.1994 – 31.10.1996
Старший викладач кафедри, Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)

28.12.1992 – 20.09.1994
Асистент кафедри, Полтавський державний медичний стоматологічний інститут

01.08.1989 – 13.10.1989
Викладач кафедри, Полтавський державний медичний стоматологічний інститут

 • активна участь в розробці Стандартів вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (бакалаврський рівень, магістерський рівень та рівень доктора філософії)
 • була членом експертної ради ВАК України з наукової галузі «Соціальні комунікації», а також спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 по захисту дисертацій з наукової галузі «Державне управління» зі спеціальності «25.00.02» – механізми державного управління при Національній академії
 • здійснює експертно-консультаційну діяльність в центральних та місцевих органах влади щодо ефективного впровадження електронного урядування
 • член робочої групи з питань створення, впровадження та функціонування сучасної інформаційної системи щодо діяльності місцевих державних адміністрацій Секретаріату Президента України
 • член міжвідомчої робочої групи РНБО з розробки «Порядку забезпечення виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України Кабінетом Міністрів України»
 • один із розробників «Концепції розвитку електронного урядування в Україні» (2010 р.)
 • член робочої групи з впровадження електронного урядування в місті Бровари (перед цим надавала консультації підчас розробки і впровадження локальної освітньої мережі в м.Бровари)
 • з 2016 року очолює підкомісію 281 «Публічне управління та адміністрування» НМР МОН України
 • з 2018 року – член організаційного комітету та член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності «Публічне управління та адміністрування»
 • у 2008 році започаткувала проведення щорічного Дня електронного урядування в Національній академії державного управління при Президентові України з метою популяризації серед органів державної влади України ідеї запровадження електронного урядування, ознайомлення з найкращим вітчизняним і зарубіжним досвідом його впровадження, а також презентації досліджень вітчизняних науковців та практичних впроваджень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у цій галузі
 • у серпні 2010 року ініціювала внесення змін до Класифікатора професій – 1229.7 – керівник організаційних систем електронного урядування
 • очолила розробку галузевих стандартів зі спеціальності «Електронне урядування» – Освітньо-кваліфікаційної характеристики та Освітньо-професійної програми
 • з листопада 2015 року – експерт програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) Фонду Східна Європа. Програма EGAP спрямована на просування новітніх інформаційно- комунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалити якість урядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в Україні. Програма EGAP фінансується Швейцарською Конфедерацією і виконується Фондом Східна Європа та Фондом InnovaBridge у співробітництві з компанією SoftXpansion, Національною академією державного управління при Президентові України та Асоціацією «Міста електронного врядування»
 • член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України в галузі державного управління (2010-2012 рр.)
 • член експертної ради ВАК України з наукової галузі “Соціальні комунікації” (до 10.10.2011 року)
 • голова Науково-методичної підкомісії 074 Публічне управління та адміністрування МОН України з 18 квітня 2016 року

Інша інформація

Зробила суттєвий внесок в організацію та розвиток навчальної роботи в Національній академії, зокрема у розробку навчальних планів, програм та навчальних курсів в галузі інформаційної політики та електронного урядування.

У 2003 році стала ініціатором відкриття на кафедрі спеціалізації «Інформаційна політика та інформаційні технології».

У 2006 році ініціювала розробку і запровадження нової спеціалізації кафедри «Інформаційні процеси в державному управлінні».

Протягом 2000-2015 років розробила такі навчальні курси:

 • Інформаційна політика в Україні
 • Державна інформаційна політика
 • Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства
 • Інформаційне суспільство
 • Інформаційне суспільство та електронний уряд
 • Електронний уряд
 • Інформаційна політика та електронне урядування
 • Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю
 • Електронне урядування
 • Електронна демократія
 • Основи електронного урядування
 • Електронні послуги
 • Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування

У вересні 2008 року ініціювала розробку і запровадження магістерської програми з електронного урядування.

В 2009 році пройшла процес ліцензування спеціальності «Електронне урядування» в НАДУ, а в 2011 році успішно завершила процес її акредитації.

В 2015 році прийняла активну участь в ліцензуванні спеціальності «Електронне урядування» в Національному технічному університеті України «КПІ». В 2017 році – спеціальності “Публічне управління та адміністрування” бакалаврського рівня та рівня доктора філософії.

У 2011 році отримала свідоцтво про авторські права на «Збірку творів «Електронне урядування: концепція, методологія, інструменти та програми» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права №42281) (спільно з Загвойською О.В.).

У 2009 році ініціювала заснування міжнародного фахового наукового журналу «Електронне урядування», була його головним редактором.

Проводить науково-дослідну роботу – вже понад 15 років займається дослідженням проблем впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії. Була науковим керівником багатьох науково-дослідних робіт з дослідження різноманітних проблем інформаційної політики та електронного урядування.

 Авторські свідоцтва
 1. Свідоцтво про авторські права на «Збірку творів «Електронне урядування: концепція, методологія, інструменти та програми» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права №42281 від 16.02.2012) (спільно з Загвойською О.В.).
 2. Патент на товарний знак. Відомості з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг: e; е; інститут електронного урядування; інститут; електронного; урядування; e-governance institute; governance; institute (спільно з Загвойською О.В.).Опубліковано 26.11.2012, бюл. № 2.

Навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : О. М. Іваницька, А. А. Мельниченко, C. А. Чукут, Ю. О. Бриль. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 45 с.
 2. Методичні рекомендації щодо написання, змісту та оформлення кваліфікаційних робіт зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Освітньо-професійна програма «Електронне урядування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : С. А. Чукут, Я. Ю. Цимбаленко, Є. О. Архипова, Ю. О. Бриль. Електронні текстові дані (1 файл: 3,22 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 56 с.
 3. Чукут С. А. Розвиток електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях // Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – К. : НАДУ, 2017. – Частина 7. – К. : НАДУ, 2017. – 72 с.
 4. Чукут С.А. Розвиток електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях // Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 16 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – К. : НАДУ, 2016. – Частина 8.. – К. : НАДУ, 2016. – 56 с.
 5. Чукут С.А. Електронне урядування: Опорний конспект / С.А. Чукут, О.Б. Кукарін. – К.: НАДУ, 2009.
 6. Чукут С.А.  Інформаційна політика в Україні: Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу / С. А. Чукут, О.В.  Загвойська, О. Б. Кукарін, О. П. Попроцький. – К. : НАДУ, 2009.
 7. Чукут С.А. Концептуальні засади розвитку електронного урядування в Україні: Проект навчального посібника / за заг. ред А.І. Семенченка; С.А. Чукут, О.А. Баранов, М.С. Демкова, С.В. Дзюба, А.В. Єфанов, І.Б. Жиляєв, Е.Л. Клепець, Т.В. Попова, І.А. Рубан, А.І. Семенченко. – К., 2009.
 8. Чукут С.А., Почепцов Г. Г. Інформаційна політика, 2-е видання. В-во «Знання» 2008. – 665 с.
 9. Чукут С.А. Комунікативна політика в органах державної влади: Опорний конспект лекцій. Навч. Посібник / С.А. Чукут, Т.В. Джига. – К.: Вид-во НАДУ, 2008.
 10. Чукут С.А. Науково-методичне забезпечення зв’язків з громадськістю в органах державної виконавчої влади: Методичні рекомендації / С.А. Чукут , Т.В. Джига, А.В. Баровська [та ін.] – К. : НАДУ, 2008.
 11. Чукут С.А.  Інформаційна політика та електронне урядування: Опорний конспект / С.А. Чукут, О.Б. Кукарін. – К.: НАДУ, 2008.
 12. Чукут С.А. Електронний уряд: науково-практичний довідник / Уклад.: С. А. Чукут, І. В. Клименко, К. О. Линьов ; за заг. Ред. С. А. Чукут. – К. : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів, 2007.
 13. Чукут С.А. Інформаційна політика в Україні: Опорний конспект лекцій з курсу : навч. вид. / С.А. Чукут, Т.В. Джига. – К. : НАДУ, 2007.
 14. Чукут С.А. Комунікативна політика в органах державної влади. Методичні рекомендації для слухачів до дистанційного курсу /С.А. Чукут, Т.В. Джига, А.В.Баровська. – К.: Вид-во, 2007. – 39 с.
 15. Чукут С.А. Комунікативна політика в органах державної влади. Опорний конспект до дистанційного курсу. Навч. посібник. / С.А. Чукут, Т.В.Джига. – К.: Секретаріат КМУ, 2007.
 16. Чукут С.А. Правове забезпечення інформаційної сфери в Україні та за кордоном. Методичні рекомендації для самостійної роботи з теми : навч. вид. / С.А. Чукут, Р. Г. Скребець. – К. : НАДУ, 2007.
 17. Чукут С.А. Електронне урядування: Методичні рекомендації для самостійної роботи з теми : навч. вид. / С.А.Чукут. – К. : НАДУ, 2007.
 18. Чукут С. А., Почепцов Г. Г. Інформаційна політика, В-во «Знання», 2006. – 665 с.
 19. Чукут С.А. Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю / C.А. Чукут, І.Ф.Надольний/ Методичні рекомендації для слухачів. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 20. Чукут С.А. Інформаційна політика / C.А. Чукут, О.В. Литвиненко /Навчальний посібник., Част.2. – К.: В-во НАДУ, 2003.
 21. Чукут С.А. Гуманітарна політика щодо розвитку науки / C.А. Чукут / Гуманітарна політика: Навчальний посібник. – К.: В-во «Міленіум», 2002.
 22. Чукут С.А. Гуманітарна політика: навчальний посібник / C.А. Чукут, В.А. Скуратівський, В.П.Трощинський. – К.: В-во «Міленіум», 2002.
 23. Чукут С.А. Державна інформаційна політика в Україні / C.А. Чукут / Гуманітарна політика // Навчальний посібник. – К.: В-во «Міленіум», 2002.
 24. Чукут С.А. Духовна культура в гуманітарній політиці України / C.А. Чукут // Програма «Україна – 2010»: Консолідація українського суспільства: реалії, перспективи: Науково-методичний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1999.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Чукут С. А., Шиць О. Р. Забезпечення соціальної інклюзії в розумних містах: виклики та сучасні тенденції. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.5.
 2. Чукут С. А., Яценко В. О. Комунікаційні стратегії в публічному управлінні та адмініструванні: зарубіжний та український досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 72–79. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.72.
 3. Чукут С.А. Публічне управління та COVID-19: виклики і цифрова трансформація. Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: трансформація публічного управління у постковідному світі» (18-19 листопада 2021 р., м. Київ) / Укладачі: А. А. Мельниченко, Я.Ю. Цимбаленко, О. А. Акімова, Д. В. Балашов, О. І. Криворот. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 323-326.
2020 рік
 1. Чукут С. А., Драгомирецька Н. М., Михайлуца М. І. Становлення сучасної української наукової думки щодо історії розвитку вітчизняного електронного урядування: міжгалузевий аспект. Сторінки історії, Kyiv Politechnic Institute, 2020. DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220187.
2019 рік
 1. Чукут С. А. Кращі європейські та українські практики надання електронних послуг для вразливих верств населення / С. А. Чукут, Т. М. Ціпцюра // Інвестиції: практика та досвід, 2019. – №5. – С.91-97. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.91.
 2. Чукут С. А. Від електронного уряду до розумного урядування: сучасні виклики та загрози. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій». – К.: Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 8-10.
 3. Чукут С. А. Запровадження електронних послуг в Україні  для вразливих категорій громадян. Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : Матеріали круглого столу / 7 червня 2019 р., м. Вінниця / Упорядн. Дорогих С. О. – ВДПУ, НДІІП НАПрН України. – К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк, 2019. – С. 124-128.
2018 рік
 1. Чукут С. А. Блокчейн чи система електронного документообігу: сучасні тенденції впровадження в органах виконавчої влади України / С. А. Чукут, К.Л Буряченко //Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №1. – С.70-76.
2017 рік
 1. Чукут С. А. Сумісність як необхідна умова впровадження електронного урядування: досвід Європейського Союзу / С. А. Чукут, В.І. Дмитренко // Публічне урядування : збірник. — № 5 (10) — грудень 2017. — Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С. 293-303. Index Сорегnісus.
 2. Chukut S., Dmytrenko V. Interoperability as a necessary condition for the implementation of e-governance: experience of the European Union / Chukut S., Dmytrenko V. // Public management: collection. – Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – № 5 (10). – С. 293-303.
2016 рік
 1. Чукут С. А. Розвиток електронного парламенту в Україні в контексті сучасного світового досвіду / С .А. Чукут, Л. О. Луцук // Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія / за заг.ред. О.А. Івакіна, Д.В. Яковлева. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 360-371.
 2. Чукут С. А. Смарт-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження е-урядування на місцевому рівні / С. А. Чукут, В. І. Дмитренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №13 – С.89-93 (ВАК) (Індекс Google Scholar, Index Copernicus)
 3. Чукут С. А. Кращі європейські практики впровадження електронного урядування: досвід Данії / С. А. Чукут, В. Л. Полярна // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 140-145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_24_31
 4. Чукут С. А. Аналіз кращих практик надання електронних послуг в Об’єднаних Арабських Еміратах / С. А. Чукут, М. С. Шуляк // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. – 2016. – №4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=962
 5. Чукут С. А. Впровадження електронного парламенту в Україні в контексті сучасних світових тенденцій / С.А Чукут  // Держава та регіони. Серія: Державне управління /2016. – №1 (53) – С.133-137 (ВАК) (Індекс Google Scholar ,Index Copernicus)
 6. Чукут С. А. Особливості впровадження електронного урядування в Об’єднаних Арабських Еміратах / С.А. Чукут, М.С. Шуляк  // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №8 – С.92-95 (ВАК) (Індекс Google Scholar, Index Copernicus)
 7. Чукут С. А.  Порівняльний аналіз використання Інтернет в країнах Європейського Союзу.
 8. Чукут С. А. Впровадження електронного парламенту в Україні в контексті сучасних світових тенденцій / С.А. Чукут // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – №1. – С. 133-137.
 9. Чукут С. А. Особливості впровадження електронного урядування в Об’єднаних Арабських Еміратах / С.А. Чукут, М.С. Шуляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №8. – С.92-95.
 10. Чукут С. А. Аналіз кращих практик надання електронних послуг в Об’єднаних Арабських Еміратах / С.А. Чукут, М.С. Шуляк // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. – 2016. – №4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=962
 11. Чукут С. А. Особливості впровадження електронного урядування в Об’єднаних Арабських Еміратах / С.А. Чукут, М.С. Шуляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №8. – С.92-95.
2015 рік
 1. Чукут С. А. Вплив електронного урядування на процес децентралізації /С.А Чукут  // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIIІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Уклад.: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015.
 2. Чукут С. А. Впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни // Публічне управління та адміністрування: збірник наукових праць. – №1. – 2015– с.159-162
 3. Чукут С. А. Вплив електронного урядування на трансформацію ролі держави / С.А. Чукут // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну. Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (26-27 листопада 2015 р., м. Київ). / Уклад.: А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015.  – С. 38-39.
 4. Чукут С. А. Вплив електронного урядування на процес децентралізації / С.А. Чукут // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIIІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Уклад.: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015.  – С. 181-182.
2014 рік
 1. Чукут С. А. Особливості впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В.М.Глушков – піонер кібернетики» (Київ, 2014 р.) – К.: Вид-во «Політехніка», 2014. – 266 с.
 2. Чукут С. А. Проблеми та пріоритети розвитку е-уряду: зарубіжний та вітчизняний досвід.
 3. Чукут С. А. Сучасна війна, мережеве суспільство і психологія натовпу / С.А. Чукут // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20 ст., 1994-20014». (Київ, 2014 р.). / Уклад.: А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 4. Чукут С. А. Особливості впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни./ С.А. Чукут // В.М. Глушков — піонер кібернетики», присвячені 50-річчю проекту ОГАС :Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 грудня 2014 року,м.Київ) – К.: НТУУ «КПІ». – С. 130-132.
 5. Чукут С. А. Використання соціальних мереж в умовах інформаційної війни. Доповідь на конференції «Науково-практична конференція «Соціальне та правове моделювання: сучасні засоби забезпечення інформаційної безпеки» від 27 листопада 2014 року, м. Київ.
2013 рік
 1. Чукут С. А.  Тенденції та проблеми впровадження електронного урядування в Україні:: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи» (Київ, 2013 р.) / С.А. Чукут. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 176 с.
 2. Чукут С. А. Електронна демократія та українські реалії. Доповідь на круглому столі на тему «Електронний парламент: проблеми становлення та розвитку» від 11 грудня 2013 року, м. Київ
2012 рік
 1. Чукут С. А. Тенденції розвитку електронного урядування та ризики його впровадження / С.А. Чукут // Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні», 25-26.11.2012 р. – К., 2012.
2011 рік
 1. Чукут С. А. Інституційні та організаційні засади впровадження електронного урядування: кращі зарубіжні практики (заг.редак.) / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Інституційні та організаційні засади впровадження електронного урядування: кращі зарубіжні практики. –К., 2011.
 2. Чукут С. А. Теоретико-методологічні, інституційні та організаційні засади електронного урядування / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Інформаційний дайджест досліджень у галузі державне управління. Випуск 3. – К., 2011.
 3. Чукут С. А. Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні засади впровадження електронного урядування / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Заключний звіт про науково-дослідну роботу. – К., 2011.
2010 рік
 1. Чукут С. А. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід (наук.редакція) / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. – К., 2010.
 2. Чукут С. А.  Магістерська програма з електронного урядування / С.А. Чукут // Досвід впровадження е-демократії та е-урядування в Україні. – Київ, 2010.
 3. Чукут С. А. Магістерська програма з електронного урядування як сучасний інституційний механізм реформування державного управління / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Міжнародний науковий фаховий журнал Електронне урядування/ №1, 2010.
 4. Чукут С. А. Налагодження механізмів взаємодії уряду з неурядовими організаціями / С.А. Чукут, О.В. Загвойська, Н.М. Драгомирецька, В.М. Дрешпак, С.Г. Соловьов, Т. В. Джига та ін// Наук.-метод. Розробка. – К.: Вид-во НАДУ, 2010.
 5. Чукут С. А. Питання кадрового забезпечення впровадження електронного урядування / С.А. Чукут, Загвойська О.В., Кукарін О.Б // Модернізація державного управління,державної служби і кадрової політики”, щорічні рішельєвські академічні читання (2010; Одеса) ; гол. ред.:Т. В. Мотренко; Нац. ун-т “Одеська юрид. акад.”. – Одеса : Юрид. літ., 2010 . – С. 67-70.
2009 рік
 1. Чукут С. А.   Налагодження механізмів ефективної взаємодії уряду з громадськістю та засобами масової інформації: теоретико-прикладний аспект: реферат. (проміжний /С.А.Чукут, О.В. Загвойська, Н.М. Драгомирецька, В.М. Дрешпак та інші – Київ. – 2009, Номер державної реєстрації 0109U003027, режим доступу uadocs.exdat.com/docs/index-209993.html.
 2. Чукут С. А. Питання забезпечення сумісності надання електронних державних послуг та європейські виміри підготовки магістрів з електронного урядування / С.А. Чукут, О.В. Загвойська  // Вісник державної служби. 2009, Вип.1.
2008 рік
 1. Чукут С. А. Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування. Зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / С.А. Чукут, О.В. Загвойська. – К. : Майкрософт, 2008.
 2. Чукут С. А.  Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування / Т. Камінська, А. Камінський, М. Пасічник та ін. ; за заг. ред. С. А. Чукут- К.: 2008.
2007 рік
 1. Чукут С. А. Електронний уряд і проблема цифрової нерівності в Україні.
 2. Чукут С. А. Практичне використання електронного уряду та урядування. Прикладні наукові розробки для використання в діяльності працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування / С.А. Чукут, Т.В. Джига, О.П. Попроцький, А.В. Боровська, О.В.Карпенко. – К.: НАДУ, 2007.
2005 рік
 1. Чукут С. А. Проблеми і перспективи впровадження електронного уряду: світовий та вітчизняний досвід /C.А. Чукут // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб.наук.праць. – К.: Вид-во НАДУ, 2005.
 2. Чукут С. А.  Проблеми та перешкоди на шляху електронного уряду: світовий і вітчизняний досвід / C.А. Чукут // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. / К.: Вид-во НАДУ. – 2005.
2004 рік
 1. Чукут С. А. Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю / C.А. Чукут, Г.Г. Почепцов / Опорний конспект до дистанційного курсу. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
2003 рік
 1. Чукут С. А.  Державна культурна політика в умовах побудови інформаційного суспільства: зарубіжний і вітчизняний досвід / C.А. Чукут // Збірник матеріалів культурологічних читань, присвячених пам’яті В.Підкопаєва. – Центр культурологічних досліджень. – 2003.
 2. Чукут С. А. Електронний уряд: проблеми і пріоритети. Матеріали науково-практичної конференції УАДУ / C.А. Чукут. – К: Вид-воУАДУ, травень 2003 р.
 3. Чукут С. А. Побудова інформаційного суспільства в Україні: проблеми та перспективи / C.А. Чукут // Матеріали Міжнародного конгресу “Інформаційне суспільство – стратегія розвитку в ХХI ст. / Київ, 1-2 квітня 2003 р.
 4. Чукут С. А.  Сутність електронного уряду та принципи його організації / C.А. Чукут // Вісник УАДУ, 2003. – №2.
2002 рік
 1. Чукут С. А. Порівняльний аналіз побудови електронного уряду в Англії та Україні / C.А. Чукут // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. – Т.2. – К.: В-во УАДУ, 2002.
 2. Чукут С. А. Реалізація державної культурної політики як пріоритетний напрям розвитку гуманітарної сфери / C.А. Чукут // Україна: поступ у ХХІ століття. Науково-методичні поради лектору. – Київ, УАДУ, 2000.
2001 рік
 1. Чукут С. А.  Вибір і громадська думка / C.А. Чукут // Вісник Академії керівних кадрів культури. – 2001.- № 3
 2. Чукут С. А. Державна культурна політика України в контексті сучасного світового досвіду: основні напрямки і тенденції розвитку / C.А. Чукут // Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., ДАКККіМ, 2001.
 3. Чукут С. А. Етико-культурні домінанти політичного процесу / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ, 2001.
 4. Чукут С. А. Культурна політика України / C.А. Чукут // Вісник Академії керівних кадрів культури. – № 3. – 2001.
1999 рік
 1. Чукут С. А. Відтворення генераційної цілісності духовної культури (управлінський аспект) / C.А. Чукут // Автореферат дис. доктор. наук з держ. упр. – К.: 1999.
 2. Чукут С. А. Генеза духовної культури (управлінський вимір) / C.А. Чукут / К.: В-во УАДУ. – 1999. – 256 с.
 3. Чукут С. А. Державна ідея та суспільний ідеал: їх функціональне значення в процесах державотворення України / C.А. Чукут // Вісник УАДУ. – 1999. – №2.
 4. Чукут С. А. Деякі проблеми державного управління Стародавнього Китаю в контесті сучасності / C.А. Чукут // Деякі проблеми державного управління Стародавнього Китаю в контексті сучасності // Командор. – 1999. – № 3. – С. 36-38.
 5. Чукут С. А. Духовна культура та національне питання в контексті процесу державотворення в Україні (на початку ХХст.). / C.А. Чукут // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць ЛФ УАДУ. – Львів, 1999. – №2.
 6. Чукут С. А. Європейський досвід удосконалення культурної політики в контексті розбудови Української держави / C.А. Чукут // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура (теорія і практика). – Київ, 1999.
 7. Чукут С. А. Концептуальний аналіз вибору в контексті управління суспільно-культурними процесами / C.А. Чукут // Вісник УАДУ. – 1999. – №1.
 8. Чукут С. А. Механізм функціонування спадкоємності в духовній культурі / C.А. Чукут // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура (теорія і практика). – Київ, 1999.
 9. Чукут С.А. Охорона культурної спадщини як актуальна проблема сьогодення / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ. – 1999. – №1.
 10. Чукут С. А. Проблеми функціонування сучасних соціальних інститутів в умовах трансформації українського суспільства/ C.А. Чукут // Актуальні проблеми державного управління. Науковий збірник. – Харків, 1999. – №2.
 11. Чукут С. А. Ритуал, його місце та значення в системі управління спадкоємністю в духовній культурі/ C.А. Чукут // Командор. – 1999. – № 2.
 12. Чукут С. А. Сутність і роль громадської думки в процесах державотворення / C.А. Чукут // Грані. – 1999. – №3(5).
 13. Чукут С. А. Творча еліта_ теоретико-методологічний аспект / C.А. Чукут // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць ОФ УАДУ. – Одеса, 1999. – №1.
 14. Чукут С. А.  Чого не вистачає сьогоднішній правлячій еліті України? / C.А. Чукут // Віче. – 1999. – № 6.
 15. Чукут С. А. Основні аспекти реформування культурної політики в Україні в контексті світового досвіду / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ. – 1999. – № 2.
 16. Чукут С. А. Роль сучасних засобів масової інформації в процесах державотворення (окремі аспекти) / C.А. Чукут // Вісник УАДУ. – 1999. – № 3.
1998 рік
 1. Чукут С. А. Вплив державної політики на функціонування форм спадкоємності духовної культури / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ. – 1998. – № 1.
 2. Чукут С. А. Мова: пані чи служниця? / C.А. Чукут // Командор. – 1998. – № 1.
 3. Чукут С. А. Теорія Гоббса про державу як передумову культури в контексті сучасних проблем демократизації українського суспільства / C.А. Чукут // Придніпровський вісник. (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми демократизації посткомуністичного суспільства у контексті європейського досвіду», листопад 1998 р.). – 1998. – № 95-96 (162-163).
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email