Войтко Сергій Васильович

Доктор економічних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Професор (2014 р.)

Науковий ступінь

Доктор економічних наук (2013 р.)
Тема дисертації: «Управління розвитком наукомістких підприємств»

Освіта

Вища освіта

1990-1996 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Спеціальність «Конструювання і технологія радіоелектронних засобів»

Аспірантура

1997-2000 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Спеціальність «Підприємництво, менеджмент і маркетинг»
Захист дисертації на тему: «Планування стратегічних змін на радіоелектронних виробництвах» (2001 р.)
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Докторантура

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Спеціальність «Економіка та управління підприємствами»
Захист дисертації на тему: «Управління розвитком наукомістких підприємств» (2003 р.)
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Дисципліни

Бакалаврат

Логістика в Індустрії 4.0 (вибірковий освітній компонент)

Магістратура

Управління трудовими ресурсами

Аспірантура

Формування кадрового потенціалу та лідерство в публічній сфері

Сфера наукових інтересів

 1. Управління наукомісткими підприємствами.
 2. Економіка високих технологій
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Курси підвищення кваліфікації «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності»
  (ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», 08.11.2017-26.01.2018)
  Свідоцтво ПК№21547613/000083-18 від 26.01.2018 р.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • науковий керівник Навчально-наукової лабораторії світової економіки, регіональних досліджень та мікроекономіки в Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку;
 • член Науково-технічної ради у сфері технічного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;
 • голова Комісії з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • член вченої ради факультету менеджменту та маркетингу;
 • член вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • член Науково-організаційної комісії КПІ;
 • заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій (08.00.04).

Нагороди та досягнення

 1. Подяка Київського міського голови.
 2. Подяка Міністерства освіти і науки України.
 3. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.
 4. Подяка ВАТ «Укртелеком» за професійну майстерність у підвищенні кваліфікації працівників,

Навчально-методичні праці

 1. Транснаціональні корпорації. Українсько-англійсько-польський словник основних термінів [Електронний ресурс] Уклад.: Сергій Войтко, Олена Корогодова, Magdalena Maciaszczyk, Magdalena Rzemieniak. Електронні текстові дані (1 файл: 476 Кбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 35 с.
 2. Voitko S. V. Transnational Corporations : Educational textbook / S.V. Voitko, O.A. Gavrish, O.O. Korohodova, T.E. Moiseenko. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publishing House “Polytechnica”, 2020. – 202 p. – Bibliogr .: 178 p.
 3. Войтко С. В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 : підручник / С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 200 c.
 4. Геополітика та сталий розвиток : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу» / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. М. Згуровський, А. А. Мельниченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,39 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с.
 5. Войтко С. В., Гавриш О. А., Згуровський О. М., Нараєвський С. В. Економіка зарубіжних країн : підручник / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. М. Згуровський, С. В. Нараєвський. – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. – 400 c.
 6. Войтко С. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко. – Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016. – 160 с.
 7. Войтко С. В. Інтелектуальна власність для економістів навч. посіб для студ., які навчаються за екон. спец. / С. В. Войтко, І. О. Мікульонок. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во Політехніка, 2016. – 192 c. – Бібліогр.: с. 135-136.
 8. Войтко С. В., Мельниченко А. А. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016. – 160 c.
 9. Войтко С. В. Транснаціональні корпорації : навч. посіб. / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво “Політехніка”, 2016. – 208 c.
 10. Транснаціональні корпорації: україно-англійсько-російський словник основних термінів з дисципліни [«Транснаціональні корпорації»] [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад.: С. В. Войтко, О. О. Корогодова . – Електронні текстові дані (1 файл: 618 Кбайт). – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 30 с.
 11. Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень : навч. посібн. / Н. В. Караєва, С. В. Войтко, Л. В. Сорокіна. — К. : Альфа Реклама, 2013. — 308 с.
 12. Герасимчук В. Г., Войтко С. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 302 с.
 13. Войтко С. В., Ангелов К. П. Менеджмент у телекомунікація: Навч. посіб. / За наук. ред. В. Г. Герасимчука. – К.: Знання, 2007. – 295 с.
 14. Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. ­– К.: Знання, 2007. – 678 с. (Войтко С. В., гл. 12 – С. 332-338, гл. 24 – С. 621-652).

Деякі публікації

2021 рік
 1. Voitko S., Mazanko T. Assessment of the Impact of COVID-Restrictions on the Economy of Ukraine and the World / S. Voitko, T. Mazanko // Technology Audit and Production Reserves. № 3(4(59)). P. 46–50. DOI: 10.15587/2706-5448.2021.235461.
 2. Voitko S., Trofymenko O. Development of methodological foundations for the development of energy in Industry 4.0 in part of Game Theory and Blockchain / S. Voitko, O. Trofymenko // Technology Audit and Production Reserves. 2021. № 2/4(58). P. 20-23. DOI: 10.15587/2706-5448.2021.230370.
 3. Trofymenko, O. Voitko, S., Mokiy, A., Ilyash, O., Kuzminska, N. (2021) Cluster analysis of decarbonisation of the regional economy in the context of the potential of united territorial communities and the alter global vector of development. The 21st Internat. Scientific Conf. “Globalization and its Socio-Economic Consequences”. Vol. 129, P. 1-11. DOI: 10.1051/shsconf/202112908020.
 4. Войтко С. В., Гайдуцький І. П., Караєва Н. В. Динаміка розвитку відновлюваної енергетики на початку третього десятиліття ХХІ століття / С. В. Войтко, І. П. Гайдуцький, Н. В. Караєва // Електр. журнал «Ефективна економіка», 2021. № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.11.
 5. Войтко С. В., Заінчковська М. М. Стан і перспективи розвитку енергетики як сфери забезпечення якості та безпеки життя / С. В. Войтко, М. М. Заінчковська // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Київ, 2021. – № 18. – p-ISSN 2307-5651 e-ISSN 2412-5296.
 6. Войтко С. В., Корольова С. Г. Економічний огляд ситуації на світовому ринку фармацевтичної продукції під впливом карантинних обмежень COVID-19 / С. В. Войтко, С. Г. Корольова // Електр. журнал «Ефективна економіка». 2021. № 11 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.15.
 7. Войтко С. В., Мазанко Т. О. Критичний аналіз вітчизняних наукових доробок у економіко-екологічних дослідженнях / С. В. Войтко, Т. О. Мазанко // Економіка та держава, 2021. – № 8. – С. 58-63. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.58.
 8. Усик В. О., Войтко С. В. Управління ризиками, які генеруються під час використання платіжних систем / В. О. Усик, С. В. Войтко // Економіка. Фінанси. Право. 2021. – № 7/1. – С. 30-35. ISSN 2409-1944.
 9. Хмілевська А. О., Войтко С. В. Формування індексу циркулярної економіки для порівняльного аналізу переходу країн Європи до циркулярної економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 32. DOI: 10.32782/2524-0072/2021-32-58.
2019 рік
 1. Войтко С. В., Трофименко О. О. Об’єднані територіальні громади як форма децентралізації місцевого управління та забезпечення якості та безпеки життя населення / С. В. Войтко, О. О. Трофименко // Territories’ development: social, economic and humanitarian issues : Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019 – С. 354–362. [pp.524] ISBN 97883-946765-9-9
 2. Будько В. І., Кудря С. О., Войтко С. В., Трофименко О. О. Економічні аспекти реалізації автономних зарядних станцій електромобілів на основі вітроелектричних установок / В. І. Будько, С. О. Кудря С. В. Войтко, О. О. Трофименко // Відновлювана енергетика : науково-прикладний журнал, ІВЕ НАН України. – Київ : НВП «Інтерсервіс», 2019. – № 1 (56). – С. 45-50.
2018 рік
 1. Войтко С. В. Якість державного регулювання, ефективність роботи уряду чи план Маршалла на шляху країн до Індустрії-4.0 [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. М. Згуровський // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – Київ, 2018. – № 15. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/131530/127611
 2. Войтко С. В., Занора В. О. Забезпечення економічної безпеки та політичної стабільності України на основі Індустрії-4.0 і плану Маршала / С. В. Войтко, В. О. Занора // Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України : Монографія / за ред. Черевка О. В. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. – С. 231-251. [312 с.] [0,85 д.а.]
 3. Voitko S. The Marshall Plan as the path for a country to Industry-4.0 / S. Voitko / International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech 2018), Sofia, Bulgaria, (11-14 June 2018). NY: Red Hook, 2018. – P. 257-260. – toc.proceedings.com/42110webtoc.pdf
 4. Voytko S., Kuksenko K. SWOT analysis of Hi-Tech field of Ukraine / S. Voytko, K. Kuksenko // Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи : Сборник с доклади от VI международна научна конференция. – Варна : Наука и икономика, 2018. – С. 169-171.
2017 рік
 1. Войтко С. В. Аналіз механізму формування економічної стійкості машинобудівних підприємств (неосистемний підхід) / С. В. Войтко, М. О. Кравченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2017. — № 2. — С. 211-221. Web of Science Core Collection
 2. Скоробогатова Н. Є., Войтко С. В. Використання складників індексу глобальної конкурентоспроможності у забезпеченні стійкого розвитку національних підприємств / Н. Є. Скоробогатова, С. В. Войтко // Науковий вісник Херсонського державного університет. Серія “Економічні науки”. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика» 2017. – Випуск 25. Частина 2. – С. 18-22.
 3. Войтко С. В. Порівняльний аналіз економіки України та peer-групи країн на періоді 1990-2014 років / С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К. : ПП «Хімджест», 2017. – № 14. – С. 81-85.
 4. Занора В. О., Войтко С. В. Управління підприємствами: планування технологічних витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських рішень : монографія / В. О. Занора, С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2017. – 224 c.
 5. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, В. В. Дергачова та ін. // Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя (2016). — 208 с.
 6. Voitko S. Determining the sustainability zone for sustainable development indices / S. Voitko // Knowledge Society : KSI transactions on Knowledge Society (March, 2017). – Sofia, 2017. – Vol. X, № 1. – P. 5-8.
 7. Voitko S., Grinko I. Comparative analysis of countries in the peer-group based on economic potential and components of sustainable development / Grinko I., Voitko S. // Centre for European Studies WorkingPapers, 2017. – Volume IX, Issue 3. – Р. 358-376.
2016 рік
 1. Войтко С. В., Покрас О. С. Знаходження інтегрального показника конкуренто¬спроможності країн в аспекті територіального брендінгу [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, О. С. Покрас // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/26.pdf
 2. Залуцький І. В., Войтко С. В., Шашина М. В. Ваємозв’язок віку топ-менеджерів країн та економічний успіх держав / І. В. Залуцький, С. В. Войтко, М. В. Шашина // Еконоіка і держава : міжнар. наук.-практ. журнал. – К. : ДКС центр, 2016. – № 3. – С. 61-71.
 3. Войтко С. В., Кугій А. А. Взаємозв’язок прямих іноземних інвестицій та кризових явищ в економіках країн світу / С. В. Войтко, А. А. Кугій // Вісник Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара. Серія “Економіка”. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2016. – №10/1. Том 24. – С. 104-111.
 4. Войтко С. В., Цимбаленко Я. Ю. Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К. : ВПІ ВПК «Політехніка», 2016. – № 13. – С. 73-78.
 5. Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньо-строковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, А. А. Мельниченко та ін. // наук. кер. акад. НАН України М. З. Згуровський.— Київ : НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. — 184 с.
 6. Voitko S., Kokoruz M. Sustainable development strategy in Ukraine: dilemma between industrialization and knowledge economics / S. Voitko, M. Kokoruz // Управление и устойчиво развитие – София : University of Forestry, 2016. – 2/2016, Vol (57). – С. 11-17. – ISSN 1311-4506.
 7. Voitko S., Kokoruz M. Industrialisation or knowledge economy: strategy of the sustainable development in Ukraine / S. Voitko, M. Kokoruz // Knowledge Society : KSI transactions on Knowledge Society (March, 2016). – Sofia, 2016. – Vol. IX, № 1. – P. 10-13.
2015 рік
 1. Войтко С. В., Цимбаленко Я. Ю. Індекс державної неспроможності у вимірах сталого розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу до журналу :  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3709
 2. Войтко С. В., Покрас О. С. Глобальна конкурентоспроможність країн у вимірах людського розвитку, інноваційного потенціалу та сталого розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, О. С. Покрас // Ефективна економіка. – 2015. – № 12. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/63.pdf
 3. Grinko I., Voitko S. Ensuring the sustainable of countries development at the intersection of K-waves through the regulation of the labor migration / I. Grinko, S. Voitko // Knowledge Society : KSI transactions on Knowledge Society (March 2015). – Sofia, 2015. – Vol. VIII, № 1. – P. 49-52.
 4. Voitko S., Kokoruz M. Ukraine in the European arena: a two-dimensional analysis based on macroeconomic criteria / S. Voitko, M. Kokoruz // Eastern Journal of European Studies (EJES). Romania, 2015. – Vol. 6, Issue 2. – P. 27-36.
2014 рік
 1. Моісеєнко Т. Є., Войтко С. В. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств : монографія / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко. – К. : Альфа Реклама, 2014. – 160 с.
 2. Трофименко О. О. Войтко С. В. Функціонування, стратегічний розвиток і регулювання відновлюваної енергетики : монографія / О. О. Трофименко, С. В. Войтко. — К. : Альфа Реклама, 2014. — 178 с.
 3. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти : монографія / О. А. Акімова, А. О. Болдак, П. К. Вавулін, С. В. Войтко, О. А. Гавриш та інші // Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. М. З. Згуровський. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2013). – 172 с.
2013 рік
 1. Куксенко Д. М., Войтко С. В. Сфера високих технологій: компаративний аналіз приладобудівної галузі / Д. М. Куксенко, С. В. Войтко // Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. Серія: Економіка, Ужгород :  Ужгородський університет, 2013. – Вип. 1 (38) – С. 176 – 179.
 2. Войтко С. В., Сопрун Н. В. Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів щодо циклічних процесів у економіці [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, Н. В. Сопрун // Ефективна економіка, 2013. – № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1858
 3. Войтко С. В. Ліснічук Ю. С. Дослідження ефективності виробництва та експлуатації кремнієвих сонячних батарей у короткостроковій та середньостроковій перспективі [Електронний ресурс] / Ю. С. Ліснічук, С. В. Войтко // Ефективна економіка. – 2013. – № 4. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1979
 4. Войтко С. В., Черненко Н. О. До питання впливу еластичності попиту на беззбиткову діяльність підприємств певної галузі для забезпечення  сталого економічного розвитку регіональних економічних систем  //  Стратегія розвитку України  (економіка, соціологія, право): Наук. журн. – К.: ТОВ «ДІА», 2013. – № 1. – С. 32 – 39.
 5. Войтко С. В., Шатковський О. В. Індикативний підхід оцінювання інвестиційної привабливості країн: сфера відновлюваної енергетики / С. В. Войтко, О. В. Шатковський // Бізнес-Інформ : наук. журнал. –  Х. : Видавн. Дім «Інжек», 2013. – № 7 (426). – C. 141 – 148.
 6. Войтко С. В. Системний аналіз енергетичної безпеки країн: аспект використання відновлювальних джерел енергії / С. В. Войтко // Економічний форум : науковий журнал. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – Вип. 4/2013. – С. 29 – 34.
 7. Войтко С. В. Компаративний та динамічний аналіз інноваційного розвитку України, країн «Великої Сімки» та нових індустріальних країн / С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К. : ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – № 10. – С. 68 – 74.
 8. Гераськова О. О., Войтко С. В. Роль університетів в інноваційному розвитку та трансфері технологій / О. О. Гераськова, С. В. Войтко // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Тематичний випуск: «Технічний прогрес і ефективність виробництва» № 45 (1018). – Харків, НТУ «ХПІ», 2013. – С. 14 – 22.
2012 рік
 1. Войтко С. В. Управління розвитком наукомістких підприємств : монографія / С. В. Войтко // – К.: ВПІ «Політехніка», 2012. – 280 с.
 2. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, І. М. Джигирей та інші : наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – Ч. Україна в індикаторах сталого розвитку (2011 −2012). – 232 с.
 3. Войтко С. В. Основні складові підвищення рівня ефективності системи управління прибутком та витратами машинобудівного підприємства / С. В. Войтко, В. О. Занора // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 7. – С. 43 – 46.
 4. Гавриш О. А., Войтко С. В. Компаративний аналіз загроз економічному виміру для адміністративно-територіальних одиниць з використанням методології сталого розвитку (докризовий і кризовий періоди) / О. А. Гавриш, С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К.: ТОВ ВД «ЕКМО», 2012. – № 9. – С. 10 – 15.
 5. Войтко С. В. Динамічне моделювання складових інноваційної стратегії підприємств машинобудування у забезпеченні сталого розвитку / Т. Є. Анкудович, Л. В. Афанасьєва, С. В. Войтко // Вісник Черкаського університету ім. Богдана Хмельницького. Серія: Економічні науки. – Черкаси: Видав. відділ ЧНУ, 2012. – № 33 (246). – С. 3 – 9.
2011 рік
 1. Згуровський М. З., Гавриш О. А., Войтко С. В. Розробка методики визначення рівня загроз сталому економічному розвитку України / М. З. Згуровський, О. А. Гавриш, С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К.: ТОВ ВД «ЕКМО», 2011. – № 8 – С. 26 – 33.
 2. Войтко С. В. Класифікація ризиків виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства / С. В. Войтко, В. О. Занора // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – № 2. – С. 84 – 89.
2010 рік
 1. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, І. М. Джигирей та інші : наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 2010. – 255 с.
 2. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, І. М. Джигирей та інші : наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз – 2010. – 220 с.
 3. Войтко С. В., Моісеєнко Т. Є. Ринкова вартість та інноваційна діяльність підприємств: проблема взаємозв’язку [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, Т. Є. Моісеєнко // Ефективна економіка. — 2010. — № 5.
 4. Войтко С. В. Визначення динамічних характеристик економічної складової для адміністративно-територіальних одиниць України у контексті сталого розвитку / С. В. Войтко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К.: ТОВ ВД «ЕКМО», 2010. – № 7  – С. 19 – 22.
 5. Корд Камран, Войтко С. В. Использование отдельных индикаторов устойчивого развития для динамического моделирования возможных стратегий деятельности предприятий нефтегазового комплекса / Корд Камран, С. В. Войтко // Інвестиції: практика та досвід. – К. 2010. – № 15. – С. 79 – 82.
2009 рік
 1. Анкудович Т. Є., Афанасьєва Л. В., Войтко С. В. Методологічні підходи до моделювання динаміки інформаційно-комунікаційної та транспортної галузей на засадах сталого розвитку / С. В. Войтко, Т. Є. Анкудович, Л. В. Афанасьєва // Економіка та підприємництво [Електронний ресурс] : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2009. – Вип. 23. – С. 113 – 124.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email