Розклад (денна форма навчання)

ІІ семестр 2021/2022 навчального року

281 Публічне управління та адміністрування

1 курс

АМ-11
ЕУ-11

2 курс

АМ-01
ЕУ-01

3 курс

АМ-91
ЕУ-91

4 курс

АМ-81
ЕУ-81

Магістратура (1 курс)

ПУ-11мп

Магістратура (2 курс)

ПУ-01мп

081 Право

Магістратура (1 курс)

СП-11мп
СП-12мп

Магістратура (2 курс)

Заняття відсутні

054 Соціологія

1 курс

СЛ-11

2 курс

СЛ-01

3 курс

СЛ-91

4 курс

СЛ-81

Магістратура (1 курс)

СЛ-11мп

Магістратура (2 курс)

Заняття відсутні

231 Соціальна робота

1 курс

СР-11

2 курс

СР-01

3 курс

СР-91

4 курс

СР-81

Магістратура (1 курс)

СР-11мп

Магістратура (2 курс)

СР-01мп