Розклад (денна форма навчання)

ІІ семестр 2020/2021 навчального року

281 Публічне управління та адміністрування

1 курс

АМ-01
ЕУ-01

2 курс

АМ-91
ЕУ-91

3 курс

АМ-81
ЕУ-81

4 курс

АМ-71
ЕУ-71

5 курс

ПУ-01мп

6 курс

АМ-91мп

081 Право

1 курс

СП-01
СП-02
СП-03
СП-04
СП-05

6 курс

Заняття відсутні

054 Соціологія

1 курс

СЛ-01

2 курс

СЛ-91

3 курс

СЛ-81

4 курс

СЛ-71

5 курс

СЛ-01мп

6 курс

СЛ-91мп

231 Соціальна робота

1 курс

СР-01

2 курс

СР-91

3 курс

СР-81

4 курс

СР-71

5 курс

Інформація оновлюється

6 курс

Заняття відсутні