Навчальні дисципліни (Право)

Цикл професійної та практичної підготовки

Теорія держави і права
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн
Судові та правоохоронні органи України
Конституційне право
Основи права Європейського Союзу
Державне право зарубіжних країн
Цивільне право
Кримінальне право
Фінансове та банківське право
Адміністративне право
Логіка
Трудове право
Кримінальне-процесуальне право
Основи інформаційного права
Цивільне процесуальне право
Господарське право
Адміністративна відповідальність
Адвокатура в Україні
Підприємницьке право
Адміністративне процесуальне право
Екологічне право
Сімейне право
Житлове право
Право соціального забезпечення
Криміналістика
Основи менеджменту
Міжнародне право
Митне право
Міжнародне приватне право
Господарське процесуальне право
Інформаційне суспільство і право
Правова інформатика
Страхове право
Інвестиційне право
Філософія права
Правове регулювання банкрутства
Теоретичні проблеми адміністративного права
Правове регулювання виконавчого провадження
Правове регулювання інноваційної діяльності
Складання процесуальних документів
Міжнародно-правовий захист інтелектуальної власності
Іноземна мова професійного спрямування

Вибіркові навчальні дисципліни

Історія вчень про державу і право / Юридична техніка
Прокуратура в Україні / Нотаріат в Україні
Аграрне право / Земельне право
Кримінологія / Віктимологія
Культура судової промови / Основи риторики
Юридична психологія / Психологія
Основи інформаційної безпеки / Правові проблеми інформаційної безпеки
Римське право / Основи римського приватного права
Муніципальне право України / Правове регулювання місцевого самоврядування
Основи інформатики та обчислювальної техніки / Комп’ютерно-правові системи
Латинська мова / Етика та естетика
Юридична етика / Юридична деонтологія
Соціологія / Політологія
Податкове право / Проблеми податкового права
Судова медицина / Судова психіатрія
Судова експертиза / Теорія доказів

Дисципліни по спеціалізаціям
Бізнес-право

Конкурентне право
Комерційне право
Основи юридичної клінічної практики
Договірне право
Корпоративне право
Правове регулювання ринку цінних паперів
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Право інтелектуальної власності

Правове регулювання авторського права
Право промислової власності
Захист права інтелектуальної власності
Особливості договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності
Особливості експертного дослідження об’єктів права інтелектуальної власності
Управління інтелектуальною власністю

Інформаційне право

Інформаційне право
Правові аспекти інформаційної безпеки
Міжнародне інформаційне право
Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій
Особливості інформаційного права
Публічно-правова охорона інформаційної безпеки