Освітні компоненти (081 Право)

Бакалаврат

Освітня програма «Право»

1 семестр (1 курс)
 • Теорія держави і права – 1
 • Конституційне право України – 1
 • Основи правничої діяльності та професійна етика
 • Римське приватне право
 • Інформація та інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності
 • Історія держави і права України
 • Основи економіки
 • Іноземна мова
 • Вступ до філософії

2 семестр (1 курс)
 • Теорія держави і права – 2
 • Конституційне право України – 2
 • Юридичний аналіз та обґрунтування
 • Юридична техніка
 • Права людини
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Курсова робота з фундаментальних юридичних дисциплін
 • Мова у правничій діяльності
 • Іноземна мова

3 семестр (2 курс)
 • Адміністративне право – 1
 • Цивільне право (загальна частина) – 1
 • Кримінальне право (загальна частина) – 1
 • Міжнародне публічне право
 • Іноземна мова
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

4 семестр (2 курс)
 • Право інтелектуальної власності
 • Адміністративне право – 2
 • Цивільне право (загальна частина) – 2
 • Кримінальне право (загальна частина) – 2
 • Основи права Європейського Союзу
 • Сімейне право
 • Екологічне право
 • Курсова робота з галузевих юридичних дисциплін
 • Іноземна мова
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

5 семестр (3 курс)
 • Господарське право
 • Адміністративне процесуальне право
 • Цивільне право (особлива частина) – 1
 • Цивільне процесуальне право – 1
 • Кримінальне право (особлива частина)
 • Кримінальне процесуальне право – 1
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

6 семестр (3 курс)
 • Цивільне право (особлива частина) – 2
 • Цивільне процесуальне право – 2
 • Інформаційне право
 • Практика ЄСПЛ
 • Кримінальне процесуальне право – 2
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • навчальна практика

 7 семестр (4 курс)
 • Трудове право – 1
 • Господарське процесуальне право
 • Основи юридичної практики
 • Фінансове право
 • Міжнародне приватне право
 • Курсова робота з спеціальних юридичних дисциплін
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

 8 семестр (4 курс)
 • Трудове право – 2
 • Податкове право
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • виробнича практика
 • атестаційний екзамен

Магістратура

Освітня програма «Господарське та адміністративне право і процес»

1 семестр (1 курс)
 • Правова система України в умовах глобалізації
 • Право на справедливий суд
 • Правотворення та правозастосування
 • Сучасні тенденції адміністративного права і процесу
 • Сучасні тенденції господарського права і процесу
 • Правове забезпечення ІТ-бізнесу
 • Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
 • Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку

2 семестр (1 курс)
 • Європейське комерційне право
 • Юридична аргументація та доказування: практикум
 • курсова робота за тематикою освітньої програми
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

3 семестр (2 курс)
 • виробнича практика
 • магістерська дисертація

Освітня програма «Інформаційне право та право іителектуальної власності»

1 семестр (1 курс)
 • Доктрина, принципи, методологія приватного права
 • Доктрина, принципи, методологія публічного права
 • Правосуддя в Україні
 • Комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності
 • Практика вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності
 • Цифрове право
 • Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
 • Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку

2 семестр (1 курс)
 • Правова політика інформаційних відносин
 • курсова робота за тематикою освітньої програми
 • Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
 • клінічна (юридична) практика
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

3 семестр (2 курс)
 • виробнича практика
 • магістерська дисертація

Аспірантура

Освітня програма «Право»

1 семестр (1 курс)
 • Науковий світогляд та етична культура науковця
 • Наукові дослідження сучасних правових систем
 • Інозена мова для наукових досліджень

2 семестр (1 курс)
 • Філософська гносеологія та епістемологія
 • Іноземна мова наукової комунікації
 • Методологія наукових досліджень

3 семестр (2 курс)
 • Теорія законотворення
 • педагогічна практика

4 семестр (2 курс)
 • Міжнародно-правове регулювання захисту прав людини
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email