Навчальні дисципліни (Публічне управління та адміністрування)

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

Бакалаврат
1 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Основи менеджменту та теорії організації 4 екзамен
Основи публічного управління та адміністративної діяльності 4 екзамен
Основи економіки 3,5 екзамен
Теорія держави і права 8 залік + екзамен
Теорія прийняття управлінських рішень 4 екзамен
Логіка 5 екзамен
Основи математичних знань в публічному управлінні 5 екзамен
Історія державного управління України 2 залік
Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності 4 залік
Політологія 4 залік
Соціологія 4 залік
Теорія ймовірності 3 залік
Українська мова за професійного спрямування залік
Іноземна мова залік
Фізичне виховання залік
2 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Правові засади адміністративної діяльності 4 екзамен
Організація та управління діяльністю адміністративних органів 6 екзамен +
курсова робота
Основи електронного урядування 4 екзамен
Макро- та мікроекономіка 4 екзамен
Фінанси і кредит 4 екзамен
Діловодство 4 екзамен
Державна служба 4 екзамен
Інтернет-технології та ресурси 5 екзамен
Врегулювання конфліктів 4 залік
Господарське і цивільне право 4 залік
Статистика 4 залік
Управління базами даних 4 залік
Соціальна філософія  3,5 залік
Іноземна мова залік
Психологія  2 залік
Фізичне виховання залік
3 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Регіональне управління та місцеве самоврядування 5 екзамен +
курсова робота
Технології та методи соціологічних досліджень 4,5 екзамен
Основи маркетингу 4 екзамен
Бенчмаркінг в публічному управлінні 5 екзамен +
курсова робота
Державні інформаційні ресурси 5 екзамен
Фінансовий менеджмент 4 екзамен
Основи логістики 3 екзамен
Теорія і практика референтської та офісної діяльності 4 залік
Проектні технології та командна робота 4 залік
Конституційне право 4 залік
Іміджелогія 3 залік
Кібернетика та системний аналіз 4 залік
Риторика 2 залік
Психологія управлінської взаємодії 4 залік
Іноземна мова професійного спрямування залік
4 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади  3 екзамен
Управління неурядовими організаціями  5 екзамен +
курсова робота
Виборчі системи та електрольні технології  3 екзамен
Стандартизація, сертифікація та управління якістю 4 екзамен
Управління персоналом та тайм-менеджмент 4 екзамен
Експертні та креативні технології 5 екзамен
Кадровий менеджмент 3 екзамен
Соціальна політика 3 екзамен
Управління житлово-комунальним господарством 3 залік
Трудове право 4 залік
Моделювання та прогнозування процесів та систем 4 залік
Філософія науки і техніки 3 залік
Іноземна мова професійного спрямування залік
Безпека життєдіяльності та цивільний захист залік
Переддипломна практика
Дипломна робота

 

Магістратура
5-6 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Публічне управління та адміністрування 5 екзамен +
курсова робота
Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні 4 екзамен
Стратегічне управління 3 екзамен
Міжнародні та національні професійні стандарти
у сфері адміністративного управління
4 екзамен
Технології адміністративної діяльності 3,5 екзамен
Правові та організаційні засади запобігання корупції 4  екзамен
Реінжиніринг адміністративних процесів та управління проектами 6  екзамен +
курсова робота
Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні 5 екзамен
Публічні фінанси 3 залік
Управління трудовими ресурсами 3,5 залік
PR-технології та комунікації в публічному управлінні 3 залік
Інформаційна безпека та ризик-менеджмент 5 залік
Сталий інноваційний розвиток 2 залік
Електронне урядування 3,5 залік
Управлінське документознавство та юридична техніка 4 залік
Основи наукових досліджень та системне мислення 2 залік
Правовий захист інтелектуальної власності 2 залік
Практикум з іншомовного наукового спілкування 3 залік
Науково-дослідна практика 5,5 залік
Виконання магістерської дисертації 19 залік
Захист магістерської дисертації

Освітня програма «Електронне урядування»

Бакалаврат
1 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Основи менеджменту та теорії організації 4 екзамен
Основи публічного управління та адміністративної діяльності 4 екзамен
Основи економіки 3,5 екзамен
Теорія держави і права 8 залік + екзамен
Теорія прийняття управлінських рішень 4 екзамен
Логіка 5 екзамен
Основи математичних знань в публічному управлінні 5 екзамен
Історія державного управління України 2 залік
Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності 4 залік
Політологія 4 залік
Соціологія 4 залік
Теорія ймовірності 3 залік
Українська мова за професійного спрямування залік
Іноземна мова залік
Фізичне виховання залік
2 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Правові засади адміністративної діяльності 4 екзамен
Організація та управління діяльністю адміністративних органів 6 екзамен +
курсова робота
Основи електронного урядування 4 екзамен
Макро- та мікроекономіка 4 екзамен
Фінанси і кредит 4 екзамен
Діловодство 4 екзамен
Державна служба 4 екзамен
Інтернет-технології та ресурси 5 екзамен
Врегулювання конфліктів 4 залік
Господарське і цивільне право 4 залік
Статистика 4 залік
Управління базами даних 4 залік
Соціальна філософія  3,5 залік
Іноземна мова залік
Психологія  2 залік
Фізичне виховання залік
3 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Регіональне управління та місцеве самоврядування 5 екзамен
Технології та методи соціологічних досліджень 4,5 екзамен
Основи маркетингу 4 екзамен
Бенчмаркінг в публічному управлінні 5 екзамен +
курсова робота
Державні інформаційні ресурси 5 екзамен
Архітектура електронного урядування та розумні міста 4 екзамен +
курсова робота
Електронна демократія 3 залік
Геоінформаційні системи 3 залік
Інформаційне право 3 залік
Комунікативні технології 5 залік
Кібернетика та системний аналіз 4 залік
Риторика 2 залік
Психологія управлінської взаємодії 4 залік
Іноземна мова професійного спрямування залік
4 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади 3 екзамен
Галузеве електронне урядування 5 екзамен
Навчальні дисципліни з електронних послуг 5 екзамен +
курсова робота
Навчальні дисципліни з основ електронного бізнесу та інтернет-маркетингу 3 екзамен
Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування 3 екзамен
Навчальні дисципліни з стратегії та технологій мережевих війн 3 залік
Навчальні дисципліни з програмування та адміністрування веб-ресурсів 3 залік
Моделювання та прогнозування процесів та систем 4 залік
Філософія науки і техніки 3 залік
Іноземна мова професійного спрямування залік
Переддипломна практика
Дипломна робота

 

Магістратура
5-6 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Публічне управління та адміністрування 5 екзамен +
курсова робота
Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні 4 екзамен
Стратегічне управління 3 екзамен
Міжнародні та професійні стандарти у сфері електронного урядування 4 екзамен
Електронне урядування та електронна демократія 3,5 екзамен
Впровадження електронного урядування на державному,
місцевому та регіональному рівні
6  екзамен +
курсова робота
Інструменти електронного урядування
та електронної демократії  у запобіганні корупції
4 екзамен
Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні 5 екзамен
Публічні закупівлі та електронна комерція 3,5 залік
Публічні фінанси 3 залік
Управління трудовими ресурсами 3,5 залік
PR-технології та комунікації в публічному управлінні 3 залік
Інформаційна безпека та ризик-менеджмент 5 залік
Сталий інноваційний розвиток 2 залік
Управлінське документознавство та юридична техніка 4 залік
Основи наукових досліджень та системне мислення 2 залік
Правовий захист інтелектуальної власності 2 залік
Практикум з іншомовного наукового спілкування 3 залік
Науково-дослідна практика 5,5 залік
Виконання магістерської дисертації 19 залік
Захист магістерської дисертації