Навчальні дисципліни (Публічне управління та адміністрування)

Бакалаврат

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

1 семестр (1-ий курс)
 • Логіка
 • Соціологія
 • Теорії держави і права
 • Основи економіки
 • Історія державного управління України
 • Основи математичних знань в публічному управлінні
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Філософія

2 семестр (1-ий курс)
 • Основи публічного управління та адміністративної діяльності
 • Основи менеджменту та теорії організації
 • Теорія прийняття управлінських рішень
 • Теорії держави і права
 • Політологія
 • Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
 • Іноземна мова
 • Теорія ймовірності
 • Фізичне виховання або основи здорового способу життя

3 семестр (2-ий курс)
 • Державна служба
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Фінанси і кредит
 • Макро- і мікроекономіка
 • Врегулювання конфліктів
 • Господарське і цивільне право
 • Соціальна філософія
 • Психологія

4 семестр (2-ий курс)
 • Основи електронного урядування
 • Організація та управління діяльністю адміністративних органів
 • Діловодство
 • Статистика
 • Інтернет-технології та ресурси
 • Управління базами даних
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання або основи здорового способу життя

5 семестр (3-ій курс)
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Основи маркетингу
 • Навчальна дисципліна з логітики (за вибором студентів)
  • Логістика в Індустрії 4.0
  • Міжнародна логістика
  • Логістичні системи
  • Основи логістики
 • Кібернетика та системний аналіз
 • Конституційне право
 • Основи інформаційної безпеки
 • Іміджелогія

6 семестр (3-ій курс)
 • Бенчмаркінг в публічному управлінні
 • Технології та методи соціологічних досліджень
 • Державні інформаційні ресурси
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності
 • Навчальна дисципліна з фінансового менеджменту (за вибором студентів):
  • Фінансовий менеджмент
  • Проєктний менеджмент
  • Аналіз вигід і витрат
 • Навчальна дисципліна з проєктних технологій та командної роботи (за вибором студентів):
  • Основи проєктної діяльності та технології командотворення
  • Проєктні технології та командна робота
  • Управління проєктами та основи командотворення
 • Психологія управлінської взаємодії
 • Іноземна мова професійного спрямування

 7 семестр (4-ий курс)
 • Управління неурядовими організаціями
 • Навчальна дисципліна з експертних та креативних технологій (за вибором студентів):
  • Технології обробки експертних даних
  • Експертні та креативні методи отримання інформації
  • Експертні технології та системи
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Моделювання та прогнозування процесів та систем
 • Трудове право
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Філософія науки і техніки

 8 семестр (4-ий курс)
 • Навчальна дисципліна з виборчих систем та електоральних технологій (за вибором студентів):
  • Теорія та практика проведення виборчих кампаній
  • Електоральні технології
  • Виборчі системи в Україні та за кордоном
 • Управління персоналом та тайм-менеджмент
 • Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
 • Навчальна дисципліна з управління житлово-комунальним господарством (за вибором студентів):
  • Управління розвитком ЖКГ міста
  • Теорія та практика управління міським господарством
  • Сучасні тенденції в управлінні містом
 • Соціальна політика
 • БЖД та цивільний захист

+ переддипломна практика
+ дипломна робота

Освітня програма «Електронне урядування»

1 семестр (1-ий курс)
 • Логіка
 • Соціологія
 • Теорії держави і права
 • Основи економіки
 • Історія державного управління України
 • Основи математичних знань в публічному управлінні
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Філософія

2 семестр (1-ий курс)
 • Основи публічного управління та адміністративної діяльності
 • Основи менеджменту та теорії організації
 • Теорія прийняття управлінських рішень
 • Теорії держави і права
 • Політологія
 • Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
 • Іноземна мова
 • Теорія ймовірності
 • Фізичне виховання або основи здорового способу життя

3 семестр (2-ий курс)
 • Державна служба
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Фінанси і кредит
 • Макро- і мікроекономіка
 • Врегулювання конфліктів
 • Господарське і цивільне право
 • Соціальна філософія
 • Психологія

4 семестр (2-ий курс)
 • Основи електронного урядування
 • Організація та управління діяльністю адміністративних органів
 • Діловодство
 • Статистика
 • Інтернет-технології та ресурси
 • Управління базами даних
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання або основи здорового способу життя

5 семестр (3-ій курс)
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Архітектура електронного урядування та розумні міста
 • Навчальна дисципліна з геоінформаційних систем (за вибором студентів)
 • Правове забезпечення ІТ-бізнесу
 • Основи маркетингу
 • Кібернетика та системний аналіз
 • Основи інформаційної безпеки
 • Риторика

6 семестр (3-ій курс)
 • Бенчмаркінг в публічному управлінні
 • Технології та методи соціологічних досліджень
 • Державні інформаційні ресурси
 • Сучасні тенденції розвитку е-демократії
 • Навчальна дисципліна з проєктної діяльності (за вибором студентів):
  • Управління проєктами і програмами в публічній сфері
  • Управління інноваційними проєктами
  • Управління проєктами регіонального розвитку в Україні та світі
 • Навчальна дисципліна з комунікативних технологій (за вибором студентів):
  • Комунікативні компанії
  • Комунікативна та інформаційні кампанії
  • Комунікативні технології: кращі практики
 • Психологія управлінської взаємодії
 • Іноземна мова професійного спрямування

 7 семестр (4-ий курс)
 • Галузеве електронне урядування
 • Навчальна дисципліна з електронних послуг (за вибором студентів):
  • Е-послуги в медицині
  • Е-послуги: кращі практики
  • Е-послуги: сучасні тенденції
 • Навчальна дисципліна зі стратегії та технологій мережевих війн (за вибором студентів):
  • Мережеві війни
  • Мережева війна і соціальні мережі
  • Стратегії та технології мережевих війн
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Моделювання та прогнозування процесів та систем
 • Трудове право
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Філософія науки і техніки

 8 семестр (4-ий курс)
 • Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування
 • Навчальна дисципліна з основ електронного бізнесу та інтернет-маркетингу (за вибором студентів):
  • Е-бізнес та розвиток бізнес-архітектури підприємства
  • Електронна комерція
  • Е-комерція: бізнес моделі та технології
 • Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
 • Навчальна дисципліна з програмування та адміністрування веб-ресурсів (за вибором студентів):
  • Веб-технології в публичному управлінні
  • Технології створення та підтримки веб-ресурсів
  • Програмування та адміністрування веб-ресурсів
 • Управління персоналом та тайм-менеджмент
 • БЖД та цивільний захист

+ переддипломна практика
+ дипломна робота

Магістратура

Інформація оновлюється.