Освітні компоненти (281 Публічне управління та адміністрування)

Бакалаврат

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

1 семестр (1 курс)
 • Логіка
 • Соціологія
 • Теорії держави та права. Частина 1
 • Основи економіки
 • Основи менеджменту та теорії організації
 • Історія державного управління в Україні
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 1
 • Основи математичних знань в публічному управлінні
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи здорового способу життя

2 семестр (1 курс)
 • Основи публічного управління та адміністративної діяльності
 • Теорія прийняття управлінських рішень
 • Теорії держави та права. Частина 2
 • Мікро- та макроекономіка
 • Політологія
 • Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 1
 • Теорія ймовірності
 • Основи здорового способу життя

3 семестр (2 курс)
 • Публічна служба
 • Основи електронного урядування
 • Соціальна філософія
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 2
 • Інтернет-технології та ресурси
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

4 семестр (2 курс)
 • Організація та управління діяльністю адміністративних органів
 • Організація та управління діяльністю адміністративних органів (курсова робота)
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Діловодство
 • Статистика
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

5 семестр (3 курс)
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Кібернетика та системний аналіз
 • Основи інформаційної безпеки
 • Врегулювання конфліктів і медіація в публічному управлінні та адмініструванні
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
 • Психологія управлінської взаємодії
 • Управління базами даних
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

6 семестр (3 курс)
 • Бенчмаркінг в публічному управлінні
 • Бенчмаркінг в публічному управлінні (курсова робота)
 • Державний маркетинг
 • Державні інформаційні ресурси
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
 • Трудове право
 • БЖД та цивільний захист
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

 7 семестр (4 курс)
 • Управління неурядовими організаціями
 • Управління неурядовими організаціями (курсова робота)
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
 • Моделювання та прогнозування процесів та систем
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

 8 семестр (4 курс)
 • Управління персоналом та тайм-менеджмент
 • Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
 • Соціальна політика та сталий розвиток
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • практика
 • кваліфікаційна робота
 • атестаційний екзамен

Освітня програма «Електронне урядування»

1 семестр (1 курс)
 • Логіка
 • Соціологія
 • Теорії держави та права. Частина 1
 • Основи економіки
 • Основи менеджменту та теорії організації
 • Історія державного управління в Україні
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 1
 • Основи математичних знань в публічному управлінні
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи здорового способу життя

2 семестр (1 курс)
 • Основи публічного управління та адміністративної діяльності
 • Теорія прийняття управлінських рішень
 • Теорії держави та права. Частина 2
 • Мікро- та макроекономіка
 • Політологія
 • Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 1
 • Теорія ймовірності
 • Основи здорового способу життя

3 семестр (2 курс)
 • Публічна служба
 • Основи електронного урядування
 • Соціальна філософія
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 2
 • Інтернет-технології та ресурси
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

4 семестр (2 курс)
 • Електронна демократія
 • Електронна демократія (курсова робота)
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Діловодство
 • Статистика
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

5 семестр (3 курс)
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Кібернетика та системний аналіз
 • Основи інформаційної безпеки
 • Геоінформаційні системи
 • Розумні міста
 • Розумні міста (курсова робота)
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
 • Психологія управлінської взаємодії
 • Управління базами даних
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

6 семестр (3 курс)
 • Бенчмаркінг в публічному управлінні
 • Бенчмаркінг в публічному управлінні (курсова робота)
 • Державний маркетинг
 • Державні інформаційні ресурси
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
 • Трудове право
 • БЖД та цивільний захист
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

 7 семестр (4 курс)
 • Електронні послуги
 • Електронні послуги (курсова робота)
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
 • Моделювання та прогнозування процесів та систем
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

 8 семестр (4 курс)
 • Галузеве електронне урядування
 • Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
 • Соціальна політика та сталий розвиток
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • практика
 • кваліфікаційна робота
 • атестаційний екзамен

Магістратура

Освітня програма «Публічне адміністрування та електронне урядування»

1 семестр (1 курс)
 • Механізми та технології публічного управління та адміністрування
 • Публічна політика та врядування
 • Електронне урядування та електронна демократія
 • Управління публічними фінансами
 • Основи національної безпеки
 • Комунікації та цифрові трансформації у публічному управлінні
 • Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку
 • Практичний курс іншомовного ділового спілкування

2 семестр (1 курс)
 • Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування
 • Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади
 • Стратегічне управління та ризик-менеджмент
 • Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні
 • Практичний курс іншомовного ділового спілкування
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

3 семестр (2 курс)
 • Правові засади управління інтелектуальною власністю
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • практика
 • магістерська дисертація
 • ЄДКІ (єдиний державний кваліфікаційний іспит)

Аспірантура

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

1 семестр (1 курс)
 • Концептуальні й методологічні засади публічного управління та забезпечення сталого розвитку
 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
 • Академічна доброчесність та наукова комунікація

2 семестр (1 курс)
 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація
 • Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

3 семестр (2 курс)
 • Стратегічні напрями розвитку електронного урядування
 • Аналітика даних у сфері публічного управління
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

4 семестр (2 курс)
 • Методологія наукових досліджень публічного управління та адміністрування
 • Організація науково-інноваційної діяльності
 • Лідерство та антикризове управління
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • педагогічна практика
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email