Освітні компоненти (231 Соціальна робота)

Бакалаврат

Освітня програма «Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність»

1 курс
 • Вступ до спеціальності
 • Теорія та історія соціальної роботи
 • Правові засади соціальної роботи
 • Україна в контексті історичного розвитку Європи
 • Основи економіки
 • Основи академічного письма
 • Культорологія
 • Логіка
 • Психологія
 • Соціологія
 • Медико-соціальні основи здоров’я
 • Інформаційні технології в соціальній роботі
 • Педагогіка
 • Культура мови та ділове мовлення
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання

2 курс
 • Методи і технології соціальної роботи
 • Методи і технології соціальної роботи (курсова робота)
 • Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів
 • Система соціального захисту і забезпечення в Україні та світі
 • Психодіагностика в соціальній роботі
 • Методи соціологічних досліджень в соціальній роботі
 • Релігієзнавство
 • Соціальна філософія
 • Антропологія
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

3 курс
 • Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів
 • Гендерні дослідження
 • Гендерні дослідження (курсова робота)
 • Документаційне забезпечення у соціальній роботі
 • Менеджмент та маркетинг в соціальній роботі
 • Психодіагностика в соціальній роботі
 • Волонтерський рух в Україні та світі
 • Проєктні технології в соціальній роботі
 • Проєктні технології в соціальній роботі (курсова робота)
 • Соціальна робота з мігрантами та внутрішньо переміщеними особами
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

4 курс
 • Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів
 • Управлінські аспекти соціальної роботи
 • Управлінські аспекти соціальної роботи (курсова робота)
 • Практика волонтерської діяльності
 • Девіація та маргінальність як аномія соціальної поведінки
 • Етика соціальної роботи
 • Консультування в соціальній роботі
 • Соціологія економіки
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • практика
 • кваліфікаційна робота

Магістратура

Освітня програма «Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність»

1 курс
 • Бенчмаркінг в соціальній роботі
 • Менеджмент інновацій в соціальній роботі
 • Методологія наукових досліджень в соціальній роботі
 • Міжнародні та національні соціальні проєкти та програми
 • Міжнародні та національні соціальні проєкти та програми (курсова робота)
 • Моніторинг та оцінювання соціальних програм та проєктів
 • Практичний курс іншомовного ділового спілкування
 • Соціальний супровід клієнтів
 • Сталий інноваційний розвиток
 • Тренінгові технології в соціальній роботі
 • Управління в сфері волонтерської діяльності
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

2 курс
 • практика
 • магістерська дисертація

Аспірантура

Освітня програма «Філософія»

1 курс
 • Історія філософії
 • Екзистенційні виміри в українській філософії
 • Іноземна мова для наукової діяльності
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)

2 курс
 • Основні парадигми сучасної філософії
 • Теорія пізнання та способи обробки інформації
 • Філософія культури
 • Мистецтво наукової доповіді та аргументації
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • педагогічна практика
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email