Аспірантура (PhD) 2023

До аспірантури на факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Прийом документів

19–23.06.2023 року (09:30–11:30 та 14:00–17:00, корпус 1, кімн. 247).
За необхідності в окремих випадках у будь який робочий день з 22 травня по 7 липня 2023 року.
Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення Google-форми

Вступні випробування

28 серпня – 8 вересня 2023 року

Термін навчання

4 роки

Стипендія

7 264 грн/міс. (за умови навчання на місцях за державним замовленням денної форми здобуття освіти)

Зарахування до аспірантури

1 жовтня 2023 року

Спеціальності

081 Право

Галузь знань: 08 «Право»

Випускова кафедра: кафедра господарського та адміністративного права, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності

Програма вступного іспиту до аспірантури (081 Право): кафедра ІГАП, кафедра ІВПП
Програму додаткового вступного іспиту до аспірантури необхідно уточнювати на випускових кафедрах.

Основні терміни

Прийом документів

22.05–07.07.2023 року

Вступні випробування

28.08–08.09.2023 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

11.09.2023 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

18.09.2023 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 20.09.2023 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

22.09.2023 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 26.09.2023 року

Зарахування до аспірантури

з 01.10.2023 року

Перелік документів для вступу до аспірантури

Для вступу до аспірантури необхідно подати наступні документи:

 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора;
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета;
 • копія диплома магістра / спеціаліста;
 • копія додатку до диплому магістра / спеціаліста;
 • мотиваційний лист;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорту: 1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією для паспортів старого зразка або копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» + витяг з реєстру територіальної громади з вказаним з вказаним місцем реєстрації для паспортів нового зразка (ID-картка).

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Детальніше ознайомитися з інформацією щодо документів можна на сайті Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вступні випробування до аспірантури

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою «зараховано»/«незараховано». Вступник, що отримав «незараховано» до складання вступних випробувань не допускається;
 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Оплата навчання та стипендія

Підготовка докторів філософії в аспірантурі на факультеті соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється:

 • за державним замовленням (для врегулювання відносин між аспірантом і КПІ ім. Ігоря Сікорського укладається договір);
 • понад державне замовлення (на підставі договорів, укладених між КПІ ім. Ігоря Сікорського та вступником до аспірантури (або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку).

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 7 264 грн на місяць.

Вартість навчання понад державне замовлення дивіться на сайті Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Відділ аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Умови вступу до аспірантури в КПІ ім. Ігоря Сікорського
Документи та посилання щодо вступу до аспірантури
Контактний телефон: +38 (044) 204 93 49
Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, каб. 247.

Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email