МАГІСТРАТУРА
2021

ФСП – це твоя вища освіта!

Новини вступної кампанії

281 Публічне управління та адміністрування

ФСП готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знають нормативно-правову базу публічного управління, мають навички управління проєктами, стратегічного та тактичного планування, розробки управлінських рішень.

Конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 + RA
П1
– оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (за шкалою від 100 до 200 балів).
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.
Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою: RA = 2RA + 2RT, де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень. Переглянути детальніше у Положенні про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Перелік вступних випробувань
 1. Комплексне фахове випробування.
 2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ).
Програми вступних випробувань

Комплексне фахове випробування 2021
Нагадуємо, що ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови) відбувається у формі ЗНО.
Інформація про ЄВІ на сайті Українського центра оцінювання якості освіти
Підготовка до ЄВІ на сайті Українського центра оцінювання якості освіти

 Бюджетні місця 

Денна форма навчання: 2021 рік – інформація очікується, 2020 рік – 5 місць.
Заочна форма навчання: лише контракт.

Вартість навчання 2021

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 21 000 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на ЗНО з іноземної мови
 • результати ЄВІ (Єдиний вступний іспит – ЗНО з іноземної мови)
 • чотири фотографії 3х4
Освітня програма:

«Публічне адміністрування та електронне урядування»

Випускова кафедра:

кафедра теорії та практики управління

Детальніше про спеціальність
Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні дати

11.05–03.06.2021 (18:00)
Реєстрація для складання ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови)

30.06.2021
ЄВІ (Єдиний вступний іспит – іноземна мова у форматі ЗНО)

з 01.07.2021
Реєстрація електронних кабінетів

15.07–23.07.2021
Прийом заяв та документів від вступників

26.07.2021 (17:00)
Консультація перед фаховим вступним випробуванням
Консультація у Zoom
Ідентифікатор конференції: 698 903 7860
Код доступа: wAMSd6

27.07.2021 (10:00)
Фахове вступне випробування (сесія 1)
корпус 7, ауд. 534 (поверх 5)

28.07.2021 (14:00)
Фахове вступне випробування (сесія 2)
корпус 7, ауд. 534 (поверх 5)

не пізніше 02.08.2021
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

07.08.2021 (18:00)
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (оригінали документів)

12.08.2021
Зарахування вступників за державним замовленням

14.08.2021 (13:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб (оригінали документів)

не пізніше 19.08.2021
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

081 Право

ФСП готує спеціалістів в галузях господарського права (бізнес-права) та адміністративного права, права інтелектуальної власності та інформаційного права. Юрист у сфері господарського права входить в Топ-10 найперспективніших професій країни за рейтингом журналу «Фокус».

Конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,5×П2 + 0,25×П3
П1
– оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (за шкалою від 100 до 200 балів).
П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із права (ЄФВВ) (за шкалою від 100 до 200 балів).
П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ) (за
шкалою від 100 до 200 балів).

Особливості вступу

Відповідно до Умов прийому, для вступу до магістратури 081 Право необхідно мати диплом бакалавра зі спеціальності 081 Право.

Перелік вступних випробувань
 1. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
 2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ).
Програми вступних випробувань

Нагадуємо, що ЄФВВ та ЄВІ відбуваються у формі ЗНО.
Інформація про ЄВІ на сайті Українського центра оцінювання якості освіти
Підготовка до ЄВІ на сайті Українського центра оцінювання якості освіти
Підготовка до ЄФВВ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

 Бюджетні місця 

Освітня програма «Господарське та адміністративне право і процес»
Денна форма навчання: 2021 рік – інформація очікується, 2020 рік – 11 місць*.
Заочна форма навчання: лише контракт.

Освітня програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»
Денна форма навчання: 2021 рік – інформація очікується, 2020 рік – 6 місць*.
Заочна форма навчання: лише контракт.

* максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2021

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 26 200 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на ЗНО з іноземної мови
 • результати ЄВІ (Єдиний вступний іспит – ЗНО з іноземної мови)
 • чотири фотографії 3х4
Освітні програми:

«Господарське та адміністративне право і процес»
«Інформаційне право та право інтелектуальної власності»

Випускові кафедри:

кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
кафедра інтелектуальної власності та приватного права

Детальніше про спеціальність
Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні дати

11.05–03.06.2021 (18:00)
Реєстрація для складання ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови)

30.06.2021
ЄВІ (Єдиний вступний іспит – іноземна мова у форматі ЗНО)

з 01.07.2021
Реєстрація електронних кабінетів

02.07.2021
ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування)

15.07–23.07.2021
Прийом заяв та документів від вступників

не пізніше 02.08.2021
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

07.08.2021 (18:00)
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (оригінали документів)

12.08.2021
Зарахування вступників за державним замовленням

14.08.2021 (13:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб (оригінали документів)

не пізніше 19.08.2021
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

054 Соціологія

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації.

Конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 + RA
П1
– оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (за шкалою від 100 до 200 балів).
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.
Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою: RA = 2RA + 2RT, де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень. Переглянути детальніше у Положенні про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Перелік вступних випробувань
 1. Комплексне фахове випробування.
 2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ).
Програми вступних випробувань

Комплексне фахове випробування 2021
Нагадуємо, що ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови) відбувається у формі ЗНО.
Інформація про ЄВІ на сайті Українського центра оцінювання якості освіти
Підготовка до ЄВІ на сайті Українського центра оцінювання якості освіти

 Бюджетні місця 

Денна форма навчання: 2021 рік – інформація очікується, 2020 рік – 5 місць.
Заочна форма навчання: лише контракт.

Вартість навчання 2021

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 18 000 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на ЗНО з іноземної мови
 • результати ЄВІ (Єдиний вступний іспит – ЗНО з іноземної мови)
 • чотири фотографії 3х4
Освітня програма:

«Врегулювання конфліктів та медіація»

Випускова кафедра:

кафедра соціології

Детальніше про спеціальність
Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні дати

11.05–03.06.2021 (18:00)
Реєстрація для складання ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови)

30.06.2021
ЄВІ (Єдиний вступний іспит – іноземна мова у форматі ЗНО)

з 01.07.2021
Реєстрація електронних кабінетів

15.07–23.07.2021
Прийом заяв та документів від вступників

26.07.2021 (11:00)
Консультація перед фаховим вступним випробуванням
Консультація у Zoom

27.07.2021 (13:00)
Фахове вступне випробування (сесія 1)
корпус 7, ауд. 503 (поверх 5)

28.07.2021 (11:00)
Фахове вступне випробування (сесія 2)
корпус 7, ауд. 503 (поверх 5)

не пізніше 02.08.2021
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

07.08.2021 (18:00)
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (оригінали документів)

12.08.2021
Зарахування вступників за державним замовленням

14.08.2021 (13:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб (оригінали документів)

не пізніше 19.08.2021
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

231 Соціальна робота

Соціальний працівник – це фахівець з надання допомоги різним категоріям населення. Він володіє усім спектром базових soft skills, які легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією. Емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення – основні інструменти соціального працівника. Саме вони входять у перелік найбільш затребуваних навичок до 2030 року за версією Економічного форуму у Давосі (2017 р.).

Конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 + RA
П1
– оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (за шкалою від 100 до 200 балів).
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.
Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою: RA = 2RA + 2RT, де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень. Переглянути детальніше у Положенні про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Перелік вступних випробувань
 1. Комплексне фахове випробування.
 2. Іноземна мова.
Програми вступних випробувань

Комплексне фахове випробування 2021
Нагадуємо, що ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови) відбувається у формі ЗНО.
Інформація про ЄВІ на сайті Українського центра оцінювання якості освіти
Підготовка до ЄВІ на сайті Українського центра оцінювання якості освіти

 Бюджетні місця 

Денна форма навчання: 2021 рік – інформація очікується, 2020 рік – 1 місце.
Заочна форма навчання: 2021 рік – інформація очікується, 2020 рік – 2 місця.

Вартість навчання 2021

Денна форма навчання – 34 000 грн/рік
Заочна форма навчання – 17 600 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії 3х4
Освітня програма:

«Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність»

Випускова кафедра:

кафедра філософії

Детальніше про спеціальність
Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні дати

11.05–03.06.2021 (18:00)
Реєстрація для складання ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови)

30.06.2021
ЄВІ (Єдиний вступний іспит – іноземна мова у форматі ЗНО)

з 01.07.2021
Реєстрація електронних кабінетів

15.07–23.07.2021
Прийом заяв та документів від вступників

27.07.2021 (14:00)
Консультація перед фаховим вступним випробуванням
Консультація у Zoom (лінк очікується)

29.07.2021 (14:00)
Фахове вступне випробування (сесія 1)
корпус 7, ауд. 534 (поверх 5)

30.07.2021 (10:00)
Фахове вступне випробування (сесія 2)
корпус 7, ауд. 534 (поверх 5)

не пізніше 02.08.2021
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

07.08.2021 (18:00)
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (оригінали документів)

12.08.2021
Зарахування вступників за державним замовленням

14.08.2021 (13:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб (оригінали документів)

не пізніше 19.08.2021
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Розклад роботи Відбіркової комісії ФСП

Термін Дні Години
11 травня –
02 червня 2021 року
Понеділок – четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота, неділя Вихідний
03 червня 2021 року Четвер 14:00–18:00
21 червня –
13 липня 2021 року
Понеділок – четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота, неділя Вихідний
14–23 липня 2021 року Понеділок – п’ятниця 09:00–18:00
Субота 10:00–13:00
Неділя Вихідний
27 липня –
02 серпня 2021 року
Вівторок – понеділок 09:00–18:00
03–06 серпня 2021 року Вівторок – п’ятниця 12:00–17:00
07 серпня 2021 року Субота 12:00–18:00
09–14 серпня 2021 року Понеділок, середа, четвер 14:00–17:00
Вівторок, п’ятниця, субота 10:00-13:00
16–20 серпня 2021 року Понеділок–четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00-13:00
Cвяткові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни!

Відбіркова комісія ФСП

Україна, м. Київ, 03056,
проспект Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №7,
перший поверх, каб. 0-15
+38 (066) 807 59 16
+38 (044) 204 98 22 – неактивний на час карантину
Facebook // Telegram (канал) // Телеграм (чат)
fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com
http://fsp.kpi.ua/
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Обирай наш факультет!

ФСП – це твій ПРІОРИТЕТ №1!