МАГІСТРАТУРА
2023

ФСП – це твоя вища освіта!

281 Публічне управління та адміністрування

ФСП готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знають нормативно-правову базу публічного управління, мають навички управління проєктами, стратегічного та тактичного планування, розробки управлінських рішень.

Освітня програма

Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування»

Умови вступу 2023 (бюджет / контракт)
Для перегляду програми вступного випробування натисність на його назву. Посилання зазначені на поточну версію програм вступних випробувань, зазначених на офіційному сайті МОН. У разі наявності нової редакції посилання також будуть оновлені.

1. ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування):
Один із предметних тестів на вибір:
управління та адміністрування;
право та міжнародне право;
економіка та міжнародна економіка;
політологія та міжнародні відносини;
психологія та соціологія;
облік і фінанси.
Зараховуються бали ЄФВВ 2023 року.
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2023 року.
3. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = (ЄФВВ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

 Бюджетні місця 2023 
5 місць (денна форма)

Джерело на сайті Приймальної комісії
За умови рекоменданції на бюджет, оригінали документів необхідно подати з 26.08.2023 р. по 29.08.2023 р. (включно).
Зазначено максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2023

Денна форма навчання – 41 900 грн/рік
Заочна форма навчання – 27 900 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно
Джерело на сайті Приймальної комісії

Програма комплексного фахового випробування

Основні дати

08–31.05.2023
Реєстрація для складання ЄФВВ, ЄВІ (основний період)

26.06–18.07.2023
ЄФВВ, ЄВІ (основний період)
Тестування здійснюється за окремим графіком.
Інформація щодо часу та місця складання тестів відома вступникам заздалегідь (до 16.06.2023 для основного періоду).
Результати оголошуються до 24.07.2023 (для основного періоду)

з 01.07.2023
Реєстрація електронних кабінетів

20.07.2023 (10:00)
Фаховий іспит (сесія 1) – у випадку вступу за результатами вступних іспитів замість ЄВІ та/або ЄФВВ відповідно до Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2023 році

21.07.2023 (10:00)
Фаховий іспит (сесія 2) – у випадку вступу за результатами вступних іспитів замість ЄВІ та/або ЄФВВ відповідно до Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2023 році

24.07.2023 (10:00)
Фаховий іспит для вступу державних службовців за замовленням Національного агентства України з питань державної служби (сесія 1)

25.07.2023 (10:00)
Фаховий іспит для вступу державних службовців за замовленням Національного агентства України з питань державної служби (сесія 2)

31.07–21.08.2023 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

Не пізніше 26.08.2023
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

26–29.08.2023 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

31.08.2023
Зарахування вступників за державним замовленням

26.08–29.09.2023 (17:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Не пізніше 30.09.2023
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік документів для вступу

Переглянути інформацію на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
За посиланням необхідно обрати «Магістратура 2023»

Офіційні документи

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році
Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня магістра
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Випускова кафедра

Кафедра теорії та практики управління

Детальніше про спеціальність

081 Право

ФСП готує спеціалістів в галузях господарського права (бізнес-права) та адміністративного права, права інтелектуальної власності та інформаційного права. Юрист у сфері господарського права входить в Топ-10 найперспективніших професій країни за рейтингом журналу «Фокус».

Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Господарське та адміністративне право і процес»
Освітньо-професійна програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»

Умови вступу 2023 (бюджет / контракт)

1. ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування):
Предметний тест із права та міжнародного права.
Переглянути програму
Зараховуються бали ЄФВВ 2023 року.
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2023 року.
3. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = (ЄФВВ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

 Бюджетні місця 2023 
20 місць (денна форма)

Джерело на сайті Приймальної комісії
За умови рекоменданції на бюджет, оригінали документів необхідно подати з 26.08.2023 р. по 29.08.2023 р. (включно).
Зазначено максимальний обсяг державного замовлення

Освітня програма «Господарське та адміністративне право і процес»
Денна форма: 13 місць*
Заочна форма: лише контракт

Освітня програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»
Денна форма: 7 місць*
Заочна форма: лише контракт

* максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2023

Денна форма навчання – 53 900 грн/рік
Заочна форма навчання – 35 900 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно
Джерело на сайті Приймальної комісії

Основні дати

08–31.05.2023
Реєстрація для складання ЄФВВ, ЄВІ (основний період)

26.06–18.07.2023
ЄФВВ, ЄВІ (основний період)
Тестування здійснюється за окремим графіком.
Інформація щодо часу та місця складання тестів відома вступникам заздалегідь (до 16.06.2023 для основного періоду).
Результати оголошуються до 24.07.2023 (для основного періоду)

з 01.07.2023
Реєстрація електронних кабінетів

31.07–21.08.2023 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

Не пізніше 26.08.2023
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

26–29.08.2023 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

31.08.2023
Зарахування вступників за державним замовленням

26.08–29.09.2023 (17:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Не пізніше 30.09.2023
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік документів для вступу

Переглянути інформацію на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
За посиланням необхідно обрати «Магістратура 2023»

Офіційні документи

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році
Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня магістра
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Випускові кафедри

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

Детальніше про спеціальність

054 Соціологія

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації.

Освітня програма

Освітньо-професійна програма «Врегулювання конфліктів та медіація»
Освітньо-наукова програма «Аналітика соціальних даних»

Умови вступу 2023 (бюджет / контракт)

1. ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування):
Предметний тест психології та соціології.
Переглянути програму
Зараховуються бали ЄФВВ 2023 року.
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2023 року.
3. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = (ЄФВВ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

 Бюджетні місця 
6 місць (денна форма) – ОПП «Врегулювання конфліктів та медіація»

Джерело на сайті Приймальної комісії
За умови рекоменданції на бюджет, оригінали документів необхідно подати з 26.08.2023 р. по 29.08.2023 р. (включно).
Зазначено максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2023

Денна форма навчання – 41 900 грн/рік
Заочна форма навчання – 27 900 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно
Джерело на сайті Приймальної комісії

Програма комплексного фахового випробування

Основні дати

08–31.05.2023
Реєстрація для складання ЄФВВ, ЄВІ (основний період)

26.06–18.07.2023
ЄФВВ, ЄВІ (основний період)
Тестування здійснюється за окремим графіком.
Інформація щодо часу та місця складання тестів відома вступникам заздалегідь (до 16.06.2023 для основного періоду).
Результати оголошуються до 24.07.2023 (для основного періоду)

з 01.07.2023
Реєстрація електронних кабінетів

26.07.2023 (10:00)
Фаховий іспит для вступу на ОНП «Аналітика соціальних даних» (сесія 1) – у випадку вступу за результатами вступних іспитів замість ЄВІ та/або ЄФВВ відповідно до Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2023 році

26.07.2023 (14:00)
Фаховий іспит для вступу на ОПП «Врегулювання конфліктів та медіація» (сесія 1) – у випадку вступу за результатами вступних іспитів замість ЄВІ та/або ЄФВВ відповідно до Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2023 році

27.07.2023 (10:00)
Фаховий іспит для вступу на ОНП «Аналітика соціальних даних» (сесія 2) – у випадку вступу за результатами вступних іспитів замість ЄВІ та/або ЄФВВ відповідно до Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2023 році

27.07.2023 (14:00)
Фаховий іспит для вступу на ОПП «Врегулювання конфліктів та медіація» (сесія 2) – у випадку вступу за результатами вступних іспитів замість ЄВІ та/або ЄФВВ відповідно до Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2023 році

31.07–21.08.2023 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

Не пізніше 26.08.2023
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

26–29.08.2023 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

31.08.2023
Зарахування вступників за державним замовленням

26.08–29.09.2023 (17:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Не пізніше 30.09.2023
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік документів для вступу

Переглянути інформацію на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
За посиланням необхідно обрати «Магістратура 2023»

Офіційні документи

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році
Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня магістра
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Випускова кафедра

Кафедра соціології

Детальніше про спеціальність

231 Соціальна робота

Соціальний працівник – це фахівець з надання допомоги різним категоріям населення. Він володіє усім спектром базових soft skills, які легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією. Емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення – основні інструменти соціального працівника. Саме вони входять у перелік найбільш затребуваних навичок до 2030 року за версією Економічного форуму у Давосі (2017 р.).

Освітня програма

Освітньо-професійна програма «Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність»

Умови вступу 2023 (бюджет / контракт)

1. ФІ (фаховий іспит):
Програма комплексного фахового випробування
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2023 року.
3. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = (ФІ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

 Бюджетні місця 

2023 рік: інформація очікується
2022 рік: денна форма – 6 місць, заочна форма – 2 місця

Вартість навчання 2023

Денна форма навчання – 35 900 грн/рік
Заочна форма навчання – 23 900 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно
Джерело на сайті Приймальної комісії

Основні дати

08–31.05.2023
Реєстрація для складання ЄФВВ, ЄВІ (основний період)

26.06–18.07.2023
ЄВІ (основний період)
Тестування здійснюється за окремим графіком.
Інформація щодо часу та місця складання тестів відома вступникам заздалегідь (до 16.06.2023 для основного періоду).
Результати оголошуються до 24.07.2023 (для основного періоду)

з 01.07.2023
Реєстрація електронних кабінетів

23.07.2023 (10:00)
Фаховий іспит (сесія 1)

24.07.2023 (10:00)
Фаховий іспит (сесія 2)

25.07.2023 (10:00)
Фаховий іспит (сесія 3)

26.07.2023 (10:00)
Фаховий іспит (сесія 4)

31.07–21.08.2023 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

Не пізніше 26.08.2023
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

26–29.08.2023 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

31.08.2023
Зарахування вступників за державним замовленням

26.08–29.09.2023 (17:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Не пізніше 30.09.2023
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік документів для вступу

Переглянути інформацію на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
За посиланням необхідно обрати «Магістратура 2023»

Офіційні документи

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році
Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня магістра
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Випускова кафедра

Кафедра філософії

Детальніше про спеціальність

Інформація щодо вступу до магістратури на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Розклад роботи Відбіркової комісії ФСП

У 2023 році вступники самостійно обирають спосіб подання документів для зарахування. Уразі особистої присутності, а не подання документів за допомогою надсилання сканованих копії, підписаних кваліфікованим електронним підписом (КЕП), необхідно приїхати до Відбіркової комісії ФСП (місце подання документів буде зазначено ближче до відповідних термінів).

Термін Дні Години
08 – 30 травня 2023 року Понеділок – п’ятниця 14:00–17:00
Субота – неділя вихідний
31 травня 2023 року Середа 14:00–18:00
01 липня 2023 року Субота 10:00–14:00
02 – 19 липня 2023 року Понеділок – четвер 10:00–16:00
П’ятниця 10:00–14:00
Субота – неділя вихідний
19 липня –
04 серпня 2023 року
Понеділок – п’ятниця 10:00–17:00
Субота 10:00–13:00
Неділя вихідний
31 липня 2023 року Понеділок 10:00–18:00
05 – 08 серпня 2023 року Субота – вівторок 10:00–18:00
09 – 16 серпня 2023 року Понеділок – п’ятниця 12:00–17:00
Субота 14:00–17:00
Неділя вихідний
17 – 25 серпня 2023 року Понеділок – п’ятниця 12:00–17:00
Субота – неділя вихідний
26 серпня 2023 року Субота 12:00–17:00
27 – 29 серпня 2023 року Неділя – вівторок 10:00–17:00
30 серпня – 26 вересня 2023 року Понеділок – п’ятниця 12:00–17:00
Субота – неділя вихідний

Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників
TikTok
Instagram
YouTube
Facebook

Консультант вступників

Балашов Дмитро Валерійович

Координатор Офісу із профорієнтації
«ФСП Creative Hub»
Запитати у Telegram

Відбіркова комісія ФСП

Телефон «гарячої лінії»

(066) 807 59 16

E-mail

fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Обирай наш факультет!

ФСП – це твій ПРІОРИТЕТ №1!

Back
Вступ на бакалаврат 2023
Вступ до магістратури 2023
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email