МАГІСТРАТУРА
2022

ФСП – це твоя вища освіта!

281 Публічне управління та адміністрування

ФСП готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знають нормативно-правову базу публічного управління, мають навички управління проєктами, стратегічного та тактичного планування, розробки управлінських рішень.

Умови вступу 2022 (бюджет / контракт)
 1. Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).
  За даними УЦОЯО, укладатимуться відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності:
  – вербально-комунікативний компонент (критичне мислення, аналітичне письмо, комунікація й медіація);
  – логіко-аналітичний компонент (логічне мислення, аналітичне мислення).
 2. Фаховий іспит.
 3. Мотиваційний лист.
Графік консультацій 2022

06.09.2022 – 14:00 – Zoom
12.09.2022 – 14:00 – Zoom

Графік вступних випробувань 2022

І сесія07.09.2022 – 14:00 – Zoom
ІІ сесія09.09.2022 – 14:00 – Zoom
ІІІ сесія13.09.2022 – 14:00 – Zoom
IV сесія15.09.2022 – 14:00 – Zoom
Резервна сесія16.09.2022 – 14:00 – Zoom

Дату, час проведення та посилання можна буде переглянути в електронному кабінеті вступника.

Програми вступних випробувань 2022

МТНК відбувається у форматі ЗНО та організовується Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
Підготуватися до МТНК

Фаховий іспит організовується факультетом соціології і права (кафедра теорії та практики управління)
Переглянути програму вступного іспиту 2022

Конкурсний бал

КБ = П1×0,5 + П2×0,5
П1
– оцінка МТНК (за шкалою від 100 до 200 балів)
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)
Загальний результат після множення на коефіцієнти:
– бюджет – не менше 125,0 балів;
– контракт – не менше 100,0 балів.

 Бюджетні місця 

2022 рік – 5 місць (денна форма навчання)
Увага! Інформація затверджена до 24.02.2022 року. Очікуємо остаточну інформацію, яка може бути підкоригована.
Джерело на сайті Приймальної комісії
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.

Вартість навчання 2022

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 21 000 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на МТНК
 • інформаційна картка (результати МТНК)
 • військовий документ (для чоловіків; оригінал та копії)
 • облікова картка платника податків (оригінал та копії)
 • чотири фотографії 3х4

Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітня програма:

Публічне адміністрування та електронне урядування

Випускова кафедра:

Кафедра теорії та практики управління

Детальніше про спеціальність
Основні дати

27.06–18.07.2022 (18:00)
Реєстрація для складання МКТ

з 01.08.2022
Реєстрація електронних кабінетів

10–17.08.2022
МТНК (основна сесія)

у період 05–18.09.2022
Фахові вступні випробування

16.08–15.09.2022 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

не пізніше 20.09.2022
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

20–24.09.2022 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

25.09.2022
Зарахування вступників за державним замовленням

21–30.09.2022 (18:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

25.09.2022
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

081 Право

ФСП готує спеціалістів в галузях господарського права (бізнес-права) та адміністративного права, права інтелектуальної власності та інформаційного права. Юрист у сфері господарського права входить в Топ-10 найперспективніших професій країни за рейтингом журналу «Фокус».

Умови вступу 2022 (бюджет / контракт)
 1. Магістерський комплексний тест (МКТ).
  Міститиме два блоки:
  – іноземна мова – англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника (тестові завдання укладатимуться відповідно до Програми ЄВІ);
  – право (тестові завдання укладатимуться відповідно до Програми предметного тесту з права та міжнародного права).
 2. Мотиваційний лист.

Також можна вступати за результатами ЄВІ та ЄФВВ 2019–2021 років.

Програми вступних випробувань 2022

МКТ відбувається у форматі ЗНО та організовуються Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Підготуватися до блоку з іноземної мови
Підготуватися до блоку з права

Конкурсний бал

КБ = П1×0,3 + П2×0,7
П1
– оцінка блоку МКТ з іноземної мови або ЄВІ 2019–2021 рр. (за шкалою від 100 до 200 балів)
П2 – оцінка блоку МКТ з права або ЄФВВ 2019–2021 рр. (за шкалою від 100 до 200 балів)
Загальний результат після множення на коефіцієнти:
– бюджет – не менше 125,0 балів;
– контракт – не менше 100,0 балів.

Особливості вступу

Відповідно до Умов прийому, для вступу до магістратури 081 Право необхідно мати диплом бакалавра зі спеціальності 081 Право.

 Бюджетні місця 

2022 рік – 19 місць (денна форма навчання)
Увага! Інформація затверджена до 24.02.2022 року. Очікуємо остаточну інформацію, яка може бути підкоригована.
Джерело на сайті Приймальної комісії
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.

Освітня програма «Господарське та адміністративне право і процес»
Денна форма навчання: 2022 рік – інформація очікується, 2021 рік – 10 місць*.
Заочна форма навчання: лише контракт.

Освітня програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»
Денна форма навчання: 2022 рік – інформація очікується, 2021 рік – 8 місць*.
Заочна форма навчання: лише контракт.

* максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2022

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 26 200 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на МКТ
 • інформаційна картка (результати МКТ)
 • військовий документ (для чоловіків; оригінал та копії)
 • облікова картка платника податків (оригінал та копії)
 • чотири фотографії 3х4

Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітні програми:

Господарське та адміністративне право і процес
Інформаційне право та право інтелектуальної власності

Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Випускові кафедри:

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

Детальніше про спеціальність
Основні дати

27.06–18.07.2022 (18:00)
Реєстрація для складання МКТ

з 01.08.2022
Реєстрація електронних кабінетів

10–17.08.2022
МКТ (основна сесія)

16.08–15.09.2022 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

не пізніше 20.09.2022
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

20–24.09.2022 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

25.09.2022
Зарахування вступників за державним замовленням

21–30.09.2022 (18:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

25.09.2022
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

054 Соціологія

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації.

Умови вступу 2022 (бюджет / контракт)
 1. Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).
  За даними УЦОЯО, укладатимуться відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності:
  – вербально-комунікативний компонент (критичне мислення, аналітичне письмо, комунікація й медіація);
  – логіко-аналітичний компонент (логічне мислення, аналітичне мислення).
 2. Фаховий іспит.
 3. Мотиваційний лист.
Графік консультацій 2022

05.09.2022 – 12:00 – Zoom

Графік вступних випробувань 2022

І сесія06.09.2022 – 12:00 – Zoom
ІІ сесія09.09.2022 – 12:00 – Zoom
ІІІ сесія15.09.2022 – 12:00 – Zoom
IV сесія18.09.2022 – 12:00 – Zoom

Дату, час проведення та посилання можна буде переглянути в електронному кабінеті вступника.

Програми вступних випробувань 2022

МТНК відбувається у форматі ЗНО та організовується Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
Підготуватися до МТНК

Фаховий іспит організовується факультетом соціології і права (кафедра соціології)
Переглянути програму фахового іспиту 2022

Конкурсний бал

КБ = П1×0,5 + П2×0,5
П1
– оцінка МТНК (за шкалою від 100 до 200 балів)
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)
Загальний результат після множення на коефіцієнти:
– бюджет – не менше 125,0 балів;
– контракт – не менше 100,0 балів.

 Бюджетні місця 

2022 рік – 5 місць (денна форма навчання)
Інформація щодо розподілу місць державного замовлення за освітніми програмами буде відома пізніше.
Увага! Інформація затверджена до 24.02.2022 року. Очікуємо остаточну інформацію, яка може бути підкоригована.
Джерело на сайті Приймальної комісії
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.

Вартість навчання 2022

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 18 000 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на МТНК
 • інформаційна картка (результати МТНК)
 • військовий документ (для чоловіків; оригінал та копії)
 • облікова картка платника податків (оригінал та копії)
 • чотири фотографії 3х4

Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітня програма:

Врегулювання конфліктів та медіація

Випускова кафедра:

Кафедра соціології

Детальніше про спеціальність
Основні дати

27.06–18.07.2022 (18:00)
Реєстрація для складання МКТ

з 01.08.2022
Реєстрація електронних кабінетів

10–17.08.2022
МТНК (основна сесія)

у період 05–18.09.2022
Фахові вступні випробування

16.08–15.09.2022 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

не пізніше 20.09.2022
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

20–24.09.2022 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

25.09.2022
Зарахування вступників за державним замовленням

21–30.09.2022 (18:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

25.09.2022
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

231 Соціальна робота

Соціальний працівник – це фахівець з надання допомоги різним категоріям населення. Він володіє усім спектром базових soft skills, які легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією. Емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення – основні інструменти соціального працівника. Саме вони входять у перелік найбільш затребуваних навичок до 2030 року за версією Економічного форуму у Давосі (2017 р.).

Умови вступу 2022 (бюджет)
 1. Фахове вступне випробування.
 2. Мотиваційний лист.
Умови вступу 2022 (контракт)
 1. Мотиваційний лист (для вступу на контракт фахове вступне випробування не потрібне).
Графік консультацій 2022

03.09.2022 – 11:00 – Zoom
12.09.2022 – 11:00 – Zoom
16.09.2022 – 11:00 – Zoom

Графік вступних випробувань 2022

І сесія05.09.2022 – 11:00 – Zoom
ІІ сесія10.09.2022 – 11:00 – Zoom
ІІІ сесія14.09.2022 – 11:00 – Zoom
IV сесія17.09.2022 – 11:00 – Zoom
Резервна сесія18.09.2022 – 11:00 – Zoom

Дату, час проведення та посилання можна буде переглянути в електронному кабінеті вступника.

Програми вступних випробувань 2022

Фаховий іспит організовується факультетом соціології і права (кафедра філософії)
Переглянути програму комплексного фахового випробування 2022

Конкурсний бал

КБ = П1
П1
– оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)
Загальний результат після множення на коефіцієнти:
– бюджет – не менше 125,0 балів;
– контракт – мотиваційний лист.

 Бюджетні місця 

Денна форма навчання: 2022 рік – інформація очікується, 2021 рік – 6 місць.
Заочна форма навчання: 2022 рік – інформація очікується, 2021 рік – 1 місце.

Вартість навчання 2022

Денна форма навчання – 34 000 грн/рік
Заочна форма навчання – 17 600 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • військовий документ (для чоловіків; оригінал та копії)
 • облікова картка платника податків (оригінал та копії)
 • чотири фотографії 3х4

Джерело на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітня програма:

Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність

Випускова кафедра:

Кафедра філософії

Детальніше про спеціальність
Основні дати

з 01.08.2022
Реєстрація електронних кабінетів

у період 05–18.09.2022
Фахові вступні випробування

16.08–15.09.2022 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

не пізніше 20.09.2022
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

20–24.09.2022 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

25.09.2022
Зарахування вступників за державним замовленням

21–30.09.2022 (18:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

25.09.2022
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Новини вступної кампанії

8

Розклад роботи Відбіркової комісії ФСП

Увага! У зв’язку з воєнном станом у розкладі роботи можливі зміни.
Слідкуйте за оновленнями, зміни будуть відображені у таблиці.

Термін Дні Години
27 червня –
17 липня 2022 року
Понеділок – Четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота, Неділя Вихідний
18 липня 2022 року Понеділок 14:00–18:00
01 – 28 липня 2022 року Понеділок – Четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота, Неділя Вихідний
29 липня –
23 серпня 2022 року
Понеділок – П’ятниця 10:00–17:00
Субота 10:00–13:00
Неділя Вихідний
26 – 26 серпня 2022 року Четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
29 серпня –
02 вересня 2022 року
Понеділок – П’ятниця 09:00–18:00
03 – 16 вересня 2022 року Понеділок – Четвер 12:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота, Неділя Вихідний
20 – 24 вересня 2022 року Вівторок – Субота 09:00–18:00
25 вересня 2022 року Неділя 10:00–13:00
26 – 30 вересня 2022 року Понеділок – П’ятниця 14:00–17:00
Cвяткові дні Вихідний

Відбіркова комісія ФСП

Україна, м. Київ, 03056,
проспект Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №7,
перший поверх, каб. 0-15
+38 (066) 807 59 16
+38 (044) 204 98 22 – неактивний на час карантину
Facebook // Telegram (канал) // Телеграм (чат)
fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com
http://fsp.kpi.ua/
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Обирай наш факультет!

ФСП – це твій ПРІОРИТЕТ №1!