Вартість навчання 2022/2023

Бакалаврат

281 Публічне управління та адміністрування

Денна форма навчання – 33 900 грн/рік
Заочна форма навчання – 21 000 грн/рік

081 Право

Денна форма навчання – 39 500 грн/рік
Заочна форма навчання – 26 200 грн/рік

054 Соціологія

Денна форма навчання – 33 900 грн/рік
Заочна форма навчання – 17 900 грн/рік

231 Соціальна робота

Денна форма навчання – 29 200 грн/рік
Заочна форма навчання – 17 600 грн/рік

053 Психологія

Денна форма навчання – 29 200 грн/рік

Джерело: офіційний сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Магістратура

281 Публічне управління та адміністрування

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 21 000 грн/рік

081 Право

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 26 200 грн/рік

054 Соціологія

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 18 000 грн/рік

231 Соціальна робота

Денна форма навчання – 34 000 грн/рік
Заочна форма навчання – 17 600 грн/рік

Джерело: офіційний сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Аспірантура

032 Історія та археологія
033 Філософія
054 Соціологія
081 Право
231 Соціальна робота
281 Публічне управління та адміністрування

Перший рік підготовки – 44 900 грн/рік
Другий рік підготовки – 44 900 грн/рік
Третій рік підготовки – 34 500 грн/рік
Четвертий рік підготовки – 34 500 грн/рік

Джерело: офіційний сайт відділу аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського