Наукове товариство студентів та аспірантів

Організацією науково-дослідної діяльності студентського колективу ФСП займається наукове товариство студентів і аспірантів (НТСА) факультету та відповідальні за наукову роботу по факультету та по кафедрах.

Головним завданням НТСА ФСП є залучення студентів та аспірантів факультету до наукової та творчої діяльності, що сприяє всебічному розвитку їх особистостей.

Основною формою діяльності НТСА ФСП є організація та проведення науково-практичних конференцій, вагома частина яких є міжнародними. Також НТСА проводить олімпіади на факультеті, організовує зустрічі з відомими науковцями, проводить дослідження навчальних методик, бере участь в наукових конференціях, круглих столах, майстер-класах, тренінгах.