Scientific editions

vis_fil

Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Філософія. Психологія. Педагогіка”
Вісник призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти.

№1 (37)

№1 (40)

Редакційна колегія
Вимоги до статей

vis_socВісник НТУУ “КПІ”. Серія “Політологія. Соціологія. Право”
Редколегію журналу цікавлять нові, оригінальні теоретичні та експериментальні роботи за такими напрямами: 1) політологія; 2) рефлексія проблем державотворення; 3) проблеми розвитку громадянського суспільства; 4) теорія та історія соціології; 5) соціальна структура; 6) дослідження трансформацій сучасного суспільства та глобальні соціальні зміни; 7) дослідження соціальної структури сучасного суспільства тощо. В рубриці «право» у віснику публікуються статті, що висвітлюють як загальнотеоретичні проблеми держави і права, так і регулювання суспільних відносин на рівні різних галузей права.
Мова видання – українська, російська, англійська.
Періодичність – 4 номери на рік.

pagesЗбірник наукових праць “Сторінки історії”
До збірника увійшли наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів і студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться історією України. Головною метою видання є сприяння розвитку української історичної науки та впровадження її досягнень у навчальний процес з підготовки висококваліфікованих істориків. У збірнику відображаються результати науково-дослідної, науково-практичної та експериментальної діяльності вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі історії.
Мова видання – українська, російська.
Періодичність – 2 випуски на рік.

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *