Баранов Олександр Андрійович

Доктор юридичних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Старший науковий співробітник

Науковий ступінь

Доктор юридичних наук (2015 р.)
Тема дисертації: «Теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери України»

Освіта

Середня спеціалізована освіта

1969-1974 рр.
Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО (м. Київ)
Радіотехнічна спеціальність

Вища освіта

1994-1999 рр.
Академія праці та соціальних відносин (м. Київ)
Юридичний факультет
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

1984 р.
Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО
Спеціальність 2.00.14 – озброєння і військова техніка
Захист дисертації на тему: гриф «таємно» (кандидат технічних наук)

Докторантура

2015 р.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Спеціальність 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Захист дисертації на тему: «Теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери України»

Дисципліни

 1. Інформаційне право
 2. Інформаційні ресурси
 3. Правове забезпечення ІТ бізнесу
 4. Правове забезпечення Інтернету речей в умовах євроінтеграції
 5. Проблеми правового забезпечення технологій цифрової трансформації

Сфера наукових інтересів

Правове забезпечення інформаційного суспільства, інформатизації, телекомунікацій, електронної демократії, електронного урядування, інформаційної інфраструктури, складних соціальних та соціотехнічних систем управління, ЗМІ, Інтернету, Інтернету речей, інформаційної безпеки, кібербезпеки, захисту персональних даних, кібербезпеки критичної інфраструктури, верифікації та ідентифікації суб’єктів, використання великих даних та хмарних технологій, застосування роботів та штучного інтелекту, розумних контрактів, технологій блокчейну.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Центр українсько-європейського співробітництва Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін» (15 листопада – 26 грудня 2021 р.)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • академічний лідер міжнародного проекту в сфері освіти «European Integration: legislation and the IoT» («Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей») у межах напряму Жан Моне «Модуль» програми «Erasmus+». Грантова Угода № – 620017-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) (6 листопада 2020 – 5 листопада 2023 рр.);
 • керівник Наукового центру цифрової трансформації і права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» (січень 2021 року – теперішній час);
 • головний науковий співробітник, зав. відділом, керівник науково-дослідного центру Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України (вересень 2014 – січень 2021 рр.);
 • перший керівник Національної програми інформатизації України;
 • обіймав керівні посади в державних органах влади понад 20 років (перший заступник Голови Державної служби України з питань технічного захисту інформації, заступник Голови Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України, перший заступник Голови Державного комітету зв’язку та інформатизації України, директор Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації України);
 • співавтор понад 20 законопроєктів;
 • співавтор Модельного інформаційного кодексу, прийнятого Міжпарламентською асамблеєю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Учасник та організатор понад 60 міжнародних та національних самітів, форумів, науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів» (ООН, Женева, 1998, 2003, Бельгія, Норвегія, Франція, Португалія, ОАЕ, Єгипет, Бразилія, Китай, Іспанія, Чехія, Німеччина, Японія, США, держави СНГ тощо);
 • член спеціалізованої вченої ради 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та  12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
 • член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України – журнал «Інформація і право»;
 • член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки від 23.11.2016 №1415 «Про внесення змін до персонального складу експертних рад з проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України»).

Нагороди та досягнення

 1. Лауреат Державної премії України в галузі науки і технік.
 2. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого.
 3. Заслужений діяч науки і техніки України.

Навчально-методичні праці

 1.  Баранов О. А. Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія / В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко, О.А. Баранов, К.С. Мельник; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. – К.: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. – 226 с.
 2. Баранов О.А. Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання. Т.1: Сфери застосування, ризики і бар’єри, проблеми правового регулювання: монографія / О.А. Баранов; НДІІП НАПрН України – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 344 с.
 3. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології. Арістова І.В., Баранов О.А., Дзьобань О.П. та ін.; за заг. ред. проф. К.І. Бєлякова: монографія. Київ: КВІЦ, 2019. 344 с.
 4. Досягнення в телекомунікаціях 2019 / за наук. ред. М.Ю. Ільченка, С.О. Кравчука: монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 336 с. (ISBN 978-617-7734-12-2) // Advanced in the telecommunications 2019: monograph / by edited M.Y. Ilchenko, S.O. Kravchuk, Kyiv, 2019, 336 p. (ISBN 978-617-7734-12-2) (реком. Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського прот. № 10 від 04.11.2019 р.
 5. Інформаційне право [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право», спеціалізацій: «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. А. Баранов, В. М. Фурашев. – Електронні текстові дані (1 файл: 591,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 65 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Баранов О.А. Особливості визначення терміну «цифрова економіка». Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми : матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / упор.: В. М. Фурашев та ін.
2020 рік
 1. Baranov, A.; Kucher, V.; Ustymenko, O.; Utkina, M.; Hrybachova, I. 2020. Mechanism of state economic security management in the direction of intellectual property rights protection: cases of selected industries, Journal of Security and Sustainability Issues 10(1) 2020: 19-34. DOI: 10.9770/jssi.2020.10.1(2).
 2. Баранов О. А. Економіка результату та право / «Економічні свободи та інституції: правове регулювання та ефективність», збір. мат.між. науково-практич. конф. (22-23 жовтня 2020 р., м. Ужгород). – Ужгород: РІК-У, 2020. С. 23-29.
 3. Баранов О.А., Головко О.М. Безпека медіапростору в умовах цифрових трансформацій: законодавчі ініціативи чи інформаційна культура? Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту».–Київ: Центр Вільної Преси, Академія україн-ської преси, 2020.–494 с.
 4. Баранов О.А. Економіка результату, Інтернет речей та право. Науково-практична конференція «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» 10 грудня 2020 року.
2019 рік
 1. Баранов О.А. Правові аспекти національних стратегій розвитку штучного інтелекту // Юридична Україна. – № 7. – 2019. – С. 21-38.
2018 рік
 1.  Баранов О.А. Інтернет речей (IoT) і блокчейн / О.А Баранов // Інформація і право. – 2018. – № 1. – С. 59-71.
 2. Баранов О.А. Інтернет речей (IоT): мета застосування та правові проблеми / О.А Баранов // Інформація і право. – 2018. – № 2. – С. 31-44.
 3. Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах // Юридична Україна. – 2018. – № 5-6. – С. 75–95.
 4. Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): регулювання надання послуг роботами зі штучним інтелектом / О.А Баранов // Інформація і право. – 2018. – № 4. – С. 46-70.
 5. Baranov A. (2019) Internet of Things: Future Telecommunication. In: Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. (eds) Advances in Information and Communication Technologies. UKRMICO 2018. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 560. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-16770-7_1.
2017 рік
 1. Баранов О.А. Правові проблеми “електронної демократії” / О.А Баранов // Інформація і право. – 2017. – № 1(20). – С. 28-38.
 2. Баранов О.  Віртуальність і правове регулювання / О.А Баранов // Публічне право.– 2017. – № 1. – С. 210-218.
 3. Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (частина І)/ О.А Баранов // Інформація і право. – 2017. – № 2. – С. 41-50.
 4. Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (частина ІІ) / О.А Баранов // Інформація і право. – 2017. – № 3. – С. 73-84.
 5. Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): правові проблеми застосування розумних контрактів / О.А Баранов // Інформація і право. – 2017. – № 4. – С. 26-40.
 6. Баранов О.А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання / ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні : збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2017. – 318 с. (С. 18-42).
 7. Баранов О.А. Зміцнення прямої демократії на місцевому рівні шляхом удосконалення правового регулювання інформаційної взаємодії / О. А. Баранов, М. В. Дубняк // Еvropský politický a právní diskurz. – Vol. 4. – Issue 3 – 2017. – P. 109– 117.
 8. Баранов О.А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання / ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні : збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2017. – 318 с. (С. 18-42).
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email