Чепульченко Тетяна Олексіївна

Кандидат юридичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук (1986 р.)

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 1973.
Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ)
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

Рік закінчення: 1986.
Спеціальність 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза»
Захист дисертації на тему: інформація оновлюється

Дисципліни

 1. Теорія держави і права
 2. Правова система в Україні (сучасний період)

Сфера наукових інтересів

 • теоретичні проблеми держави і права

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється.

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

Інформація оновлюється.

Деякі публікації

2017 рік
 1. Чепульченко Т. О. Демократичні цінності: теоретико-правовий аспект // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. – 2017. – Спец. вип., присвячений Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми вітчизняного права” в рамках VII-х наукових читань, присвячених пам’яті В. М. Корецького. – Ч. 2. – С. 35–39. (0,64 др. арк.).
 2. Чепульченко Т. Теория естественного права: перспективы научной модернизации // Legea şi viaţa (Закон и жизнь). – 2017. – martie. – Nr 3/2 (303). – С. 153–156. (0,52 др. арк.).
 3. Чепульченко Т. О. Демократичні цінності: теоретико-правовий аспект // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. – 2017. – Спец. вип., присвячений Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми вітчизняного права” в рамках VII-х наукових читань, присвячених пам’яті В. М. Корецького. – Ч. 2. – С. 35–39. (0,64 др. арк.).
2016 рік
 1. Чепульченко Т. О. Фактори впливу правотворення на ефективність регулювання суспільних відносин // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса: Типографія “Айс Принт”, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 173–177. (0,55 др. арк.)
2015 рік
 1. Чепульченко Т.О. Регулятивний характер принципу рівності у праві / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (2015 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2015.
2014 рік
 1. Принцип рівності у праві/ Чепульченко Т.О./ Монографія( відп. Ред.. Н.М. Оніщенко) – К. : Юридична думка, 2014. – 377 с.
 2. Рівність у праві: філософський вимір/ Чепульченко Т.О.// Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. – К.: Київ «Політехніка», 2014.
 3. Етика державних службовців/ Чепульченко Т.О./ IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014.
 4. Чепульченко Т.О..Нормативно-правове регулювання етики державних службовців в Укрaїні / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014.
2013 рік
 1. До питання механізму захисту прав дитини в Україні. Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів» 28-20 листопада 2013. – 2013.
 2. Особливості правового регулювання нормами теологічного спрямування/ Чепульченко Т.О.// Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 4 (20) 2013. – К.: Київ «Політехніка», 2013.
 3. Чепульченко Т.О. Національна правова система:  деякі аспекти дослідження   / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013.
2012 рік
 1. Верховенство права як основоположний принцип сучасного правотворення. Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право»: Зб. наук. Праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. – № 3(15).
 2. Чепульченко Т.О. РОЛЬ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2012.
2010 рік
 1. Дія права: інтегративний аспект. Монографія / кол. авт.; відп. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2010. – 360 с.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email