Фурашев Володимир Миколайович

Кандидат технічних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук (1990 р.)

Освіта

Вища освіта

1968-1974 рр.
Харківський авіаційний інститут (м. Харків)
Спеціальність «Літакобудування»

Аспірантура

Рік закінчення: 1990.
Спеціальність 0513.06 «інформаційні технології»
Захист дисертації на тему: інформація уточнюється

Дисципліни

 1. Інформаційна безпека
 2. Правові основи інформаційної безпеки
 3. Сучасні методи інформаційного та соціально-правового моделювання
 4. Методологія наукових досліджень

Сфера наукових інтересів

Процеси та процедури, які пов’язані із забезпеченням, в першу чергу правовим, національної та інформаційної безпеки, кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки критичної інфраструктури інформаційного суспільства, інформатизації, електронної демократії, електронного урядування, інформаційної інфраструктури, складних соціальних та соціотехнічних систем управління.

Наукові профілі

Google Scholar – інформація оновлюється
ORCID

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • директор спільного Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій;
 • експерт з питань національної та інформаційної безпеки;
 • член Наукової ради фахового журналу «Інформація і право»;
 • майже 40 років роботи на відповідальних посадах на АНТК ім. О.К. Антонова, в Апараті (Секретаріаті) Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Центральної виборчої комісії України, Національному центрі євроатлантичної інтеграції України, структурі Національної академії правових наук України.

Нагороди та досягнення

 1. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР в галузі науки і технік.
 2. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого.
 3. Заслужений машинобудівник України.

Навчально-методичні праці

 1. Інформаційне право та інформаційне законодавство // Брижко В.М., Фурашев В.М. / Наукове видання. – (НДІІП НАПрН України). Київ.: Видавничий дім «АртЕК», 2020. – 288 с.
 2. Інформаційне право [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право», спеціалізацій: «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. А. Баранов, В. М. Фурашев. – Електронні текстові дані (1 файл: 591,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 65 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Самчинська О.А., Фурашев В.М. Інформаційне насильство, інформаційна маніпуляція та пропаганда: поняття, ознаки та співвідношення. Інформація і право. № 1(36)/2021. – С. 55-66.
 2. Карєв І.Ю., Фурашев В.М. Кіберсталкінг: відображення у національному законодавстві. Інформація і право. № 1(36)/2021. С. 29-35.
 3. До пріоритетних напрямів  розвитку системи  інформаційної безпеки на період до 2030 року/ Фурашев В.М.: Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез  наукових доповідей. (Київ, 26 березня 2021 року) [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2021. 346 с. С. 140 – 142.
 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення парламентського контролю  в умовах децентралізації державної влади / Фурашев В.М.: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції. 30 березня 2021 р., м. Київ. / Упорядн.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. –Київ, 2021. – 184 с.  С. 28 – 30.
 5. Інформаціна складова оборони України: роль та місце / / Фурашев В.М.: матеріали науково-практичної конференції “Розвиток Законодавства України у сфері оборони:проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення, 23 квітня 2021 р.,м. Київ.  / Упорядн.: П.П. Богуцький, В.Г. Пилипчук,  С.О. Дорогих. – Київ, 2021. – 376 с.  С. 86 –90.
2020 рік
 1. Інформаційне право та пандемія коронавірусу COVID-19:  зв’язок та наслідки / Фурашев В.М. // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих, В.М. Фурашев,В.Г. Пилипчук, О.В. Петришин. – Київ, 2020. – 376 с.- С.282-284 (0,1 др.арк.).
 2. Пандемія короно вірусу та право інтелектуальної власності: який зв`язок? / Фурашев В.М. // Створення, охорона, захист і комерціалізація об`єктів права інтелектуальної власності: зб.  матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ,  23 квіт. 2020 р. / Упоряд. : А. С. Ромашко, С. Ю. Петряєв. – Київ :  КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». 2020. – 164 с. С. 90-93.
 3. Основні показники ефективності системи управління інформаційною безпекою держави / Фурашев В.М.: Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.- практ. конф. (Київ, 15 травня 2020 р.) [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2020. 363 с. С. 213 – 215.
 4. Особливості освітнього процесу підготовки правників для роботи в умовах соціальної та цифрової трансформації / Фурашев В.М. //  Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ / упоряд. : О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. – 272с. С. 257-262.
2019 рік
 1. Фурашев В.М., Солончук І.В. Інформаційні правовідносини в судочинстві України. Інформація і право. № 3(30)/2019. – С. 55-64.
 2. Фурашев В.М., Самчинська О.А. Маніпуляція свідомістю людини як основний спосіб ведення передвиборчих кампаній. Інформація і право. № 3(30)/2019. – С. 119-125.
 3. Фурашев В.М., Солончук І.В. Інформаційне право: інформаційне судочинство. Право та державне управління : збірник наукових праць / [за ред.. О.В. Покатаєвої]. 2019. – № 3 (36)том 1./2019. С. 241-251.
 4. Інформаційне право, право інтелектуальної власності та інформаційна безпека: взаємозв`язок як навчальних дисциплін / Фурашев В.М. // Створення, охорона, захист і комерціалізація об`єктів права інтелектуальної власності:  Матеріали науково-практичної конференції.  26 квітня 2019 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв, В.А. Барбаш. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 194 с. С. 171 – 175.
 5. Освіта в сфері інформаційної безпеки / Фурашев В.М. // Освіта і наука в сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку:Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції / 14 червня 2019 р., м. Острог /Упорядн.: Дорогих С.О., Доронін І.М., Довгань О.Д.,Лебединська О.В., Пилипчук В.Г., Радзієвська О.Г., Романов М.С. – НУОА, НДІІП НАПрН України. – К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 308 с. С. 44-49.
 6. Інституційний розвиток місцевих органів влади в умовах подальшої децентралізації публічного управління / Фурашев В.М. // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : Матеріали круглого столу / 7 червня 2019 р., м. Вінниця / Упоряди. Дорогих С.О. – ВДПУ, НДІІН НАПрН України. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 134 с. С. 119-123.
 7. Жиляєв І.Б., Семенченко А.І., Фурашев В.М. Ретроспективний аналіз правового забезпечення української ІКТ-політики. Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Заг. ред. В.І. Сергієнка; Інститут законодавства Верховної Ради України. Випуск 4. 2019. С. 217–224.
2018 рік
 1. Жиляєв І.Б., Семенченко А.І., Фурашев В.М. Інструменти державного стратегічного управління: національна програма інформатизації. Інформація і право. № 1(24)/2018. – С. 44-58.
 2. Інформаційне право та право інтелектуальної власності – взаємозв`язок / Фурашев В.М. // Створення, охорона та захист об`єктів інновацій : матеріали наук.-практ. семінару, м. Київ, 26 квіт. 2018 р. / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 84 с. С. 19 – 21.
 3. Інформаційне право – один з головних чинників забезпечення прав, свободи і безпеки людини в інформаційної сфері / Фурашев В.М. // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції.  10 травня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. –176 с. С. 30 – 33.
 4. Право та правова освіта у сучасності / Фурашев В.М. // Інформаційне право: сучасні виклики і напрми розвитку:  Матеріали першої науково-практичної конференції.  18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 214 с. С. 24 – 29.
 5. Право у світлі технологі Інтернет-речей / Фурашев В.М. //  Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали другої науково-практичнї конференції / 29 листопада 2018 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Дорогих С. О. –  Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 173 с. С. 29 – 32.
2017 рік
 1. Ланде Д.В., Фурашев В.М . Термінологічна мережева модель як відображення процесів децентралізації влади в Україні.   Інформація і право. № 2(21)/2017. С. 66-71.
 2. Проблеми забезпечення права на об`єкт інтелектуальної власності в умовах кібернебезпеки / Фурашев В.М. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  21 квітня 2017 р., м. Київ, в 2-х частинах.. Частина перша. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 146 с. – С. 25 – 30.
 3. Сутність творчості очами непрофесіонала / Фурашев В.М. //  Людяність творчості як творчость людяності: Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: Новіков Б.В., Мельниченко А.А., Покулита І.К., Шевчук Ю.А. / К.: КПІ ім. Ігоря Сік орського. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 245 с. С. 230-232.
 4. Створення Національної системи нормативно-правової інформації – невід`ємна складова процесу децентралізації влади / Фурашев В.М. // Розвиток національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти (в контексті децентралізації влади в Україні): Матеріали науково-практичної конференції.  26 травня 2017 р., м. Київ.  / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. :  Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 120с. – С. 23 – 27.
 5. Інтернет речей і право / Фурашев В.М. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції.  24 жовтня 2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  КПІ ім. Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 238 с. С. 39-43.
 6. Інформаційне право в інформаційному суспільстві / Фурашев В.М. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції.  29 листопада  2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. –  225 с. С. 19 – 23.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email