Гончаров Андрій Вікторович

Кандидат юридичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук (2011 р.)
Тема дисертації: «Теоретико-правові засади соціального захисту в Україні»

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 2003 рік
Донецький національний університет (м. Донецьк)
Донецький інститут внутрішніх справ
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

Спеціальність 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
Захист дисертації на тему: «Теоретико-правові засади соціального захисту в Україні» (2011 р.)

Дисципліни

 1. Адвокатура
 2. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини
 3. Міжнародно-правове регулювання захисту прав людини
 4. Основи права Європейського Союзу та Ради Європи
 5. Теорія законотворення

Сфера наукових інтересів

 • теорія та історія держави і права;
 • право соціального захисту;
 • адвокатура.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю (2017 р.)

Навчально-методичні праці

 1. Концептуальні засади соціального-правового захисту працівників ОВС України: монографія / [Л. М. Князькова, П. І. Павленко, А. В. Гончаров та ін.]; за ред. Л. М. Князькової. – Донецьк: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 152 с.

Деякі публікації

2022 рік
 1. Andrii M. Blahodarnyi, Olha O. Barabash, Andrii V. Honcharov, Mykola V. Honcharov, Volodymyr A. Shatilo: The experience of European countries regarding the effective functioning of local governance, Informatologia , Vol. 55 No. 1-2, 2022, Scopus, С. 121–135.
2019 рік
 1. Dei, M., Kobets, O., Tsekhmister, Y., Shapovalovа, K., Goncharov, А. Effectiveness of the program for development of prosecutor’s ecological and legal consciousness Asia Life Sciences, (2), 2019 Scopus С. 792–800.
2018 рік
 1. Олейников В. В., Гончаров А. В. Роль В. Г. Кукольника в розвитку юридичної освіти та науки XIX ст. / В. В. Олейников, А. В. Гончаров // Проблеми модернізації юридичної освіти в Україні та в країнах ЄС» (м. Сандомир, Республіка Польща, 3–14 грудня 2018 р.) Scientific and pedagogic internship «Challenges of modernization of legal education in Ukraine and EU countries»: Internship proceedings, December 3-4, 2018. Sandomierz. – С. 88–92.
2017 рік
 1. Гончаров А. В. До питання сутності методології юридичної науки / А. В. Гончаров // «Legal education in modern university: project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework (experience of the Paneuropean University)»: scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of law schools of Ukrainian universities on March 22-24, 2017 in Sladkovicovo, Slovak Republic. – С. 37–39.
2016 рік
 1. Гончаров А. В., Гончаров М. В. До питання дії законодавства про соціальний захист населення в період другої світової війни та перші повоєнні роки / А. В. Гончаров, М. В. Гончаров // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць № 2(56). – Кривий Ріг.: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С. 23–28.
2015 рік
 1. Гончаров А. В. До питання розвитку законодавства у сфері соціального захисту населення України протягом 1920-х–1930-х років / А. В. Гончаров // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць № 1(52). – Кривий Ріг.: Донецький юридичний інститут МВС України, 2015. – С.15–19.
2014 рік
 1. Гончаров А. В. Щодо питання періодизації історії соціального захисту населення України / А. В. Гончаров // Вісник Донецького Національного університету, сер. В: економіка і право, вип. 2, 2014. – С. 103–106.
2012 рік
 1. Гончаров А. В. Порівняльно-правовий аналіз підходів до побудови системи соціального захисту на прикладі країн ЄС і СНД / А. В. Гончаров // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць № 2. – Д.: Донецький юридичний інститут МВС України, 2012. – С. 18–23.
 2. Гончаров А. В., Шевченко А. Є. Особливості здійснення соціального захисту населення в зарубіжних країн світу / А. В. Гончаров, А. Є. Шевченко // Трипільська цивілізація / редкол.: В. С. Гаркуша (головний редактор), А. М. Подоляка (шеф-редактор) [та ін.]. – К.: АН «Трипільська цивілізація» та МАУП, 2012. – Вип. 2 (7). – К.: ТуГар, 2012. – С. 6–12.
 3. Калюжний Р. А., Шевченко А. Є., Гончаров А. В. Особливості державного управління у сфері соціального захисту в країнах СНД / Р. А. Калюжний, А. Є Шевченко, А. В. Гончаров // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2012. – № 2 (23). – С. 40–46.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email