Кравчук Олексій Олегович

Доктор юридичних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор юридичних наук (2015 р.)
Тема дисертації: «Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в Україні»

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 1999.
Київський державний технікум легкої промисловості (м. Київ)
Спеціальність «Бухгалтерський облік»

Вища освіта 2

Рік закінчення: 2003.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет права
Спеціальність «Правознавство»

Вища освіта 3

Рік закінчення: 2004.
Київський національний економічний університет (м. Київ)
Спеціальність «Фінанси»

Аспірантура

Рік закінчення: 2008.
Спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Захист дисертації на тему: «Адміністративно-правове регулювання комунального управління» (2008 р.)

Докторантура

Рік закінчення: 2015.
Спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Захист дисертації на тему: «Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в Україні» (2015 р.)

Дисципліни

 1. Фінансове та банківське право
 2. Податкове право
 3. Муніципальне право
 4. Основи наукових досліджень

Сфера наукових інтересів

 • право сталого розвитку;
 • запобігання та протидія корупції;
 • адміністративне, фінансове, податкове, трудове право;
 • адміністративна відповідальність;
 • наука управління;

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • суддя Вищого антикорупційного суду (з квітня 2019 року);
 • завідувач кафедри господарського та адміністративного права ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського (2016-2019 рр.);
 • головний редактор (до 2020 р.) наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України – Вісник Національного технічного університета України «Київський політехнічний інститут»: Політологія. Соціологія. Право;
 • член редакційної колегії наукового видання «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право»;
 • член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (до 2020 р.) – Науково-технічноий збірник “Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні”, наукового журналу “Virtus”;
 • член ради рецензентів іноземного рецензованого наукового видання – Квартальник Крайової школи судочинства і прокуратури (Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), м. Краків, Республіка Польща;
 • член Апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування” в 2019 р., 2020 р., 2021 р. (наказ №1/163 від 25.04.2019; наказ №1/269 від 08.09.2020; наказ №НОН/95/2021 від 26.04.2021);
 • сертифікований аудитор (з 2004 р.).

Навчально-методичні праці

 1. Кравчук О. О., Остащук І. Б. 2022. Судова символіка: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 528 с.
 2. H. O. Blinova, O. I. Bohatyrova, A. I. Bohatyrov, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, M. V. Korniyenko,  O. O. Kravchuk, T. M. Kravtsova, O. V. Lehka,  V. V. Lipynskyi, P. V. Makushev, V. O. Negodchenko, L. O. Yemets. New  and  traditional  approaches  in  modern  legal  research:  collective monograph. H. O. Blinova, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 284 р. ISBN 978-966-397-119-3.
 3. A. V.Khridochkin, Z. R. Kisil, M. V. Korniyenko,  O. O. Kravchuk,  T. M. Kravtsova,  O. V. Lehka,  P. V. Makushev,  V. O. Negodchenko,  L. O. Yemets. Issues of the state of modern legal education and professional culture of lawyers:  collective  monograph.  А.  А. Blinova,  A.  V.  Khridochkin, Z. R. Kisil, M. V. Korniyenko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 204 p. ISBN 978-966-397-141-4.
 4. Кравчук О.О. Інноваційний університет і лідерство: Проекти та мікропроекти – ІІІ.  Варшава. Wydzial«Artes Liberales». Відп. ред. Т.Фініков, Р.Сухарскі. – UW, 2019 – 412 с.

Деякі публікації

2022 рік
 1. Кравчук О. О., Остащук І. Б. 2022. Судова символіка: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 528 с.
2021 рік
 1. S.Bevz, O.Tereshchuk. O.Kravchuk, V.Yehorova, I.Bondarchuk, M.Danevych. Confidential Information and the Right to Freedom of Speech. International Journal of Criminology and Sociology, 2021, 10, p. 648-651. DOI: 10.6000/1929-4409.2021.10.75.
 2. Кравчук О., Остащук І. Судові присяги як складник судової символіки. Юридичний вісник, 2021, № 1, с. 7-19.
2020 рік
 1. Кравчук О.О. Адміністративна та (або) кримінальна відповідальність за порушення карантину людей. Публічне право. 2020. №1. С. 102-115.
 2. Кравчук О.О. Електронна антикорупційна декларація: вектори вдосконалення. Приватне та публічне право. 2020. №2. DOI: 10.32845/2663-5666.2020.2.16.
 3. Кравчук О., Остащук І. Філософія й ґенеза судової та посадової присяги. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. 2020. № 3. С. 71-79.
 4. Кравчук О.О. Відповідальність за порушення карантину людей. Матеріали ХХІV науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції», (м. Харків, 30 травня 2020 р.). Харків, 2020. С. 182-184.
 5. Кравчук О.О. Відмова від захисника, його заміна, інші випадки припинення участі в судовому розгляді. Актуальні виклики у діяльності Вищого антикорупційного суду. матеріали круглого столу (м. Київ, 10 вересня 2020 р.), Київ, 2020. С. 35-37. https://hcac.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/international/roundtable_10.09.2020.pdf
 6. Кравчук О.О. Судові сервіси у Вищому антикорупційному суді під час пандемії. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали V Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2020. Ч. 1. С. 165-169.
 7. Кравчук О.О. Юридична техніка нормативних актів щодо карантину. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ 10 грудня 2020 р.)., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. С. 14-19.
2019 рік
 1. H. O. Blinova, O. I. Bohatyrova, A. I. Bohatyrov, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, M. V. Korniyenko,  O. O. Kravchuk, T. M. Kravtsova, O. V. Lehka,  V. V. Lipynskyi, P. V. Makushev, V. O. Negodchenko, L. O. Yemets. New and traditional approaches in modern legal research:  collective monograph. H. O. Blinova, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. V. Khridochkin, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 284 р. ISBN 978-966-397-119-3.
 2. A. V.Khridochkin, Z. R. Kisil, M. V. Korniyenko,  O. O. Kravchuk,  T. M. Kravtsova,  O. V. Lehka,  P. V. Makushev,  V. O. Negodchenko,  L. O. Yemets. Issues of the state of modern legal education and professional culture of lawyers:  collective  monograph.  А.  А. Blinova,  A.  V.  Khridochkin, Z. R. Kisil, M. V. Korniyenko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – 204 p. ISBN 978-966-397-141-4
 3. Кравчук О.О. Інноваційний університет і лідерство: Проекти та мікропроекти – ІІІ.  Варшава. Wydzial«Artes Liberales». Відп. ред. Т.Фініков, Р.Сухарскі. – UW, 2019 – 412 с.
 4. Kravchuk O. Establishment and launch of High Anti-Corruption Court: new stage in experience of Ukraine in combating top corruption. Global Imperatives for Business and Law Development : II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–11, 2019,). – Kyiv : KNUTE. P. 675-684.
 5. Кравчук О.О. Конфлікт інтересів як категорія антикорупційного права. // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : Матеріали ІV Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.) : у 2 ч.– Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. – Ч. 1. – C. 117-120.
2018 рік
 1. Кравчук О. Фінансово-правове регулювання готівкових касових операцій: (не)сучасні тенденції. // Публічне право. – 2018. – №1. – С. 93–102.
 2. Кравчук О. О. Нова відповідальність за порушення трудового законодавства непропорційне втручання держави у бізнес. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць – 2018. – № 2. – С. 119-127.
 3. Кравчук О. Стабільність оподаткування – має стати ключовим принципом податкової політики. Вісник Національного технічного університету України“Київський політехнічний інститут. 2018. № 4 (40). – С. 127-135.
 4. Кравчук О. Гарантійна заміна інстальованої запчастини. // Дебет-Кредит. – 2018. – №1-2. – С. 33. (09.01.2018).
 5. Кравчук О. Фінзвітність – не таємниця, а публічна інформація. // Дебет-Кредит. – 2018. – №3. – С. 18-20. (15.01.2018).
 6. Кравчук О. Робота наповнолітніх. // Дебет-Кредит. – 2018. – №3. – С. 38-42. (15.01.2018).
 7. Кравчук О. Звільнення у зв’язку з виходом на пенсію. // Дебет-Кредит. – 2018. – №3. – С. 43-45. (15.01.2018).
 8. Кравчук О. Три міфи про звільнення. // Дебет-Кредит. – 2018. – №3. – С. 46-47. (15.01.2018).
 9. Кравчук О. Фінзвітність – не таємниця, а публічна інформація. // Дебет-Кредит. – 2018. – №3. – С. 18-20. (15.01.2018).
 10. Кравчук О. Головбух без бухгалтерської служби. // Дебет-Кредит. – 2018. – №4. – С. 17-19. (22.01.2018).
 11. Кравчук О. Перехід на МСФЗ та нові звіти великих підприємств. // Дебет-Кредит. – 2018. – №4. – С. 38-40. (22.01.2018).
 12. Кловська Ю., Кравчук О. Закриваємо рік. // Дебет-Кредит. – 2018. – №6. – С. 8-11. (05.02.2018).
 13. Кравчук О. Випробний термін: застосування на практиці. // Дебет-Кредит. – 2018. – №6. – С. 36-41. (05.02.2018).
 14. Кравчук О. Позовна давність: застосовуємо правильно. // Дебет-Кредит. – 2018. – №23. – С. 8-13. (04.06.2018).
 15. Кравчук О. Як оплачувати час відрядження. // Дебет-Кредит. – 2018. – №23. – С. 28-29. (04.06.2018).
 16. Кравчук О. Інспекційні відвідування інспекторів праці. // Дебет-Кредит. – 2018. – №24. – С. 20-25. (11.06.2018).
 17. Кравчук О. Сумісник без довідки. // Дебет-Кредит. – 2018. – №27. – С. 43. (02.07.2018).
 18. Кравчук О. Пільги працюючих жінок-матерів. // Дебет-Кредит. – 2018. – №28. – С. 38-43. (09.07.2018).
 19. Кравчук О. Відпустка під час відпустки. // Дебет-Кредит. – 2018. – №29. – С. 24-27. (16.07.2018).
 20. Кравчук О. Відображення ФОПів в 1ДФ. // Дебет-Кредит. – 2018. – №29. – С. 38-40. (16.07.2018).
 21. Кравчук О. Розрахунок при звільненні. // Дебет-Кредит. – 2018. – №31. – С. 36-41. (30.07.2018).
 22. Кравчук О. Відпустки “в борг” – можна чи ні? // Дебет-Кредит. – 2018. – №33. – С. 26-27. (13.08.2018).
 23. Кравчук О. Відпустка директора. // Дебет-Кредит. – 2018. – №34. – С. 22-25. (20.08.2018).
 24. Кравчук О. Аудит по-новому. // Дебет-Кредит. – 2018. – №36. – С. 8-12. (03.09.2018).
 25. Кравчук О.О. Діяльність із міжнародного виїзного туризму в Україні: фінансово-правові проблеми та перспективи. // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. – 2018. – №2. – S. 127–134.
 26. Кравчук О. Антикорупційне навчання студентів різних напрямів як фактор формування культури несприйняття корупції. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (15 червня 2018. р.). Київ – Дрогобич, 2018. С. 160-162.
 27. Кравчук А. Юрисдикция Высшего антикоррупционного суда в Украине. Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летнему юбилею юридического факультета Бакинского государственного университета на тему “Интеграция Азербайджанской Республики в международное сообщество и современные тенденции развития юридической науки в построении правового государства”. Баку. 2018. С. 307-310.
 28. Кравчук О.О. Проблема правової визначеності в забезпеченні антикорупційної політики. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч.– Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 1. C. 85-91.
 29. Кравчук О. Стабільність оподаткування – має стати ключовим принципом податкової політики. Вісник Національного технічного університету України“Київський політехнічний інститут. 2018. № 4 (40). – С. 127-135.
2017 рік
 1. Kravchuk O. Anti-corruption education at technical university. Advanced Education. 2017, Issue 8. P. 78-83. DOI: 10.20535/2410-8286.105059.
 2. Кравчук О. Проблеми фінансово-правового регулювання відносин у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій. // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 8. – С. 139-144.
 3. Kravchuk O. Use of “civil law contract” concept in financial law as an example of pragmatic influence on legal terminology. Public Law. 2017. Issue 3. Pages 108-115.
 4. Кравчук О.О. Інтернет речей у податкових правовідносинах. // Публічне право. – 2017. – № 4. – С. 98-105.
 5. Кравчук О. Три види правового статусу фізичної особи. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук.праць – 2017. – №1/2 (33/34). – С. 193-199.
 6. Канарьова Н., Кравчук О. Обмін інформацією між ПФ, ДФС і Держпраці. //Дебет-Кредит. – 2017. – №6. – С.29-33.
 7. Кравчук О. Доплата до МЗП і доплата ЄСВ. //Дебет-Кредит. – 2017. – №6. – С.34-38.
 8. Кравчук О. Звіт про власний капітал. //Дебет-Кредит. – 2017. – №6. – С.46-49.
 9. Кравчук О. Неприбуткові організації-2017. //Дебет-Кредит. – 2017. – №6. – С.52-53.
 10. Кловська Ю., Кравчук О. Закриваємо рік. //Дебет-Кредит. – 2017. – №7. – С.8-11.
 11. Кравчук О. Самоконтроль звітності – 10 кроків до річного балансу. //Дебет-Кредит. – 2017. – №7. – С.24-27.
 12. Кравчук О. Зміни в ПКУ щодо давності, штрафів та пені. //Дебет-Кредит. – 2017. – №7. – С.31-33.
 13. Кравчук О. Зміни: податковий борг, застава, адмінарешт. //Дебет-Кредит. – 2017. – №9. – С.11-13.
 14. Кравчук О. Перевірки і штрафи у сфері праці. //Дебет-Кредит. – 2017. – №10. – С.40-44.
 15. Кравчук О. Нотаріус, адвокат, інша особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, є податковим агентом. //Дебет-Кредит. – 2017. – №16. – С.36-37.
 16. Кравчук О. Модернізація об’єкта основних засобів у підприємця на загальній системі. //Дебет-Кредит. – 2017. – №16. – С.37-38.
 17. Кравчук О. Заміна працівника на час відпустки чи лікарняного. //Дебет-Кредит. – 2017. – №37. – С.38-41.
 18. Кравчук О.О. Інтернет речей і сучасні системи автоматизованого прийняття рішень у податкових правовідносинах. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: матеріали наук.-практ. конф. // Нац.техн.ун-т України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. – 24 жовт. 2017 р. – Київ: Вид-во “Політехніка” КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 р. – С. 171 – 176.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email