Кудерська Ірина Олександрівна

Кандидат юридичних наук

Посада

Викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук (2022 р.)
Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні»

Освіта

Бакалаврат

Інформація оновлюється

Магістратура

Київський університет права НАН України (м. Київ)
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

2017-2021 рр.
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
(відділ проблем державного управління та адміністративного права)
Спеціальність 081 Право
Захист дисертації на тему: «Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні» (2022 р.)

Дисципліни

 1. Права і свободи людини

Сфера наукових інтересів

 • адміністративне право;
 • фінансове право;
 • інформаційне право;
 • право культурної спадщини;
 • правова охорона культурної спадщини;
 • уповноважені суб’єкти публічної адміністрації;
 • міжнародне гуманітарне право.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрайзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід» (11.09–17.10.2021, Польща-Україна, 180 годин / 6 кредитів ECTS, сертифікат SZFL-000737)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • юрисконсульт в ТОВ «Право та захист України» (з 2011 р., м. Київ);
 • провідний юрисконсульт в ТОВ «Право та захист України» (2013–2018 рр., м. Київ, з 2014 року – ТОВ «Овертайм інвест груп»);
 • юрисконсульт в ТОВ «Дезега Холдінг Укрїна» (2018 р., м. Київ);
 • юрисконсульт в ТОВ «Зоопарк «12 місяців» (2019–2021 рр., Київська обл., Вишгородський район).

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Кудерська І. О. Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні та його механізм. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 20 квіт. 2021 р.). Рівне: Вид-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. С. 304–307.
 2. Кудерська І. О. Напрями вдосконалення адміністративно-правового забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні). European Perspectives = Європейські перспективи: міжнар. наук.-практ. журнал. 2021. № 2. С. 48–55.
 3. Кудерська І. О. Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні та його механізм. LEX PRO OMNES: Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 2. С. 73–78.
2020 рік
 1. Кудерська І. О., Кудерська Н. І. Формування міжнародно-правової бази управління у сфері охорони і захисту культурної спадщини: проблемні питання. Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: кол. монографія / Київський університет права НАН України. Київ: Талком, 2020. 662 с. С. 218–247.
2019 рік
 1. Кудерська І. О., Кудерська Н. І. Адміністративно-правова охорона матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні. Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького; Київський університет права НАН України. Київ: Талком, 2019. 804 с. С. 168–200.
 2. Кудерська І. О. Охорона нематеріальної спадщини: міжнародний досвід адміністративно-правового забезпечення. Suprematia Dreptului = Верховенство права: міжнар. наук.-практ. журнал (Молдова). 2019. № 2. С. 65–72.
2018 рік
 1. Кудерська І. О., Кудерська Н. І. Нематеріальна культурна спадщина України, класифікація її об’єктів (проявів): кол. монографія / наук. видання Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy. Гданськ: Вид-во Гданського ун-ту, 2018. 555 с. С. 329–363.
 2. Кудерська І. О. Правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини за кордоном та пропозиції для України. Концептуальні засади реформування адміністративного права та фінансового права України в сучасних умовах: зб. наук. праць Всеукр. «Круглого столу» (м. Київ, 02 листоп. 2018 р.) / за заг. ред. О. Ф. Андрійко. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2018. С. 159–163.
 3. Кудерська І. О. Впровадження сучасних інноваційних технологій при музеєфікації нематеріальної культурної спадщини в Україні: правове забезпечення. Майбутнє науки в обріях права: зб. наук. праць. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (м. Київ, 05 груд. 2018 р.) До 100-річчя Національної академії наук України / редкол.: Н. М. Пархоменко (голова), О. О. Малишев (заступ. голови), І. О. Кудерська (секретар), Т. І. Бондарук, А. М. Гурова, П. С. Демченко, А. Ю. Іванова, В. К. Малолітнева. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2018. С. 65–67.
2017 рік
 1. Кудерська І. О., Кудерська Н. І. Нормативно-правове забезпечення здійснення музеєфікації об’єктів нематеріальної культурної спадщини в Україні. Suprematia Dreptului = Верховенство права: міжнар. наук.-практ. журнал (Молдова). 2017. № 3. С. 81–89.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email