Кухарчук Анастасія Миколаївна

Доктор філософії (PhD)

Посада

Старший викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Доктор філософії (PhD)
Тема дисертації: «Правове становище фізичної особи як суб’єкта організаційно-господарських повноважень» (2021 р.)

Освіта

Вища освіта

2012-2017 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

2017-2021 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Спеціальність 081 Право
Захист дисертації на тему: «Правове становище фізичної особи як суб’єкта організаційно-господарських повноважень» (2021 р.)

Дисципліни

 1. Господарське право
 2. Практика Європейського суду з прав людини

Сфера наукових інтересів

 • господарське право;
 • адміністративне право;
 • правове регулювання організаційно-господарських повноважень;
 • правовий статус фізичної особи як учасника адміністративно-господарських відносин;
 • проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Основи тестології та розробки тестових завдань» (спільна програма Міністерства освіти і науки України та Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа», Свідоцтвом про підвищення кваліфікації №27.2-65 від 27.03.2019 р.).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • помічник адвоката;
 • член організаційного комітету І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Право» 2019/2020 н.р. (Наказ 1/100 від 28.02.2020 р.).

Навчально-методичні праці

Силабуси (робочі програми) з навчальних дисциплін «Господарське право», «Практика Європейського суду з прав людини», «Адміністративне право», «Курсова робота з спеціальних юридичних дисциплін» у співавторстві

Деякі публікації

2020 рік
 1. Кухарчук А. М. Фізична особа як суб’єкт організаційно-господарських повноважень: історико-правовий нарис. // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 86 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. – С. 33-46.
 2. Кухарчук А. М. Фізичні особи в діяльності саморегулівних організацій: окремі аспекти реалізації організаційно-господарських повноважень. Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 26-27 червня). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. С. 55-59.
 3.  Кухарчук А. М. Питання сутності адміністративно-господарських повноважень. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ 10 грудня 2020 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2020. C. 94-97.
2019 рік
 1. Шевченко А. М. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти організаційно-господарських повноважень: порівняльна характеристика // Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 серпня 2019 р. Львів – Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. – 148 с. – С. 83-86.
 2. Шевченко А. М. Поняття господарської компетенції фізичної особи. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Право, 2019 р., №3 (65). – Запоріжжя: Класичний університет права, 2019. – 258 с. – С. 103-108.
 3. Кухарчук А. М. Організаційно-господарські повноваження керівника в процесі електронізації підприємства. Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 листопада). Київ, 2019. С. 194-195.
2018 рік
 1. Шевченко А. М. Фізичні особи в корпоративних правовідносинах відповідно до Цивільного кодексу України: погляд на питання // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – Київ, 2018. – №1 (37) – 122 с. – С. 97-101.
 2. Шевченко А. М. Місце організаційно-господарських відносин у господарській діяльності. // Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7-8 вересня 2018 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. – 92 с. – С.37-41.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email