Лихолат Алла Олександрівна

Кандидат історичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук (1995 р.)

Освіта

Вища освіта

Національний університет ім. Тараса Шевченка (1990)

Аспірантура

Київський державний педагогічний інститут ім. М.Драгоманова (1995)
Кандидат історичних наук (1995)

Дисципліни

  1. Історія України (соціально-політичні аспекти)
  2. Історія науки і техніки
  3. Україна в контексті історичного розвитку Європи

Сфера наукових інтересів

Історія науки, техніки та освіти України (друга половина ХХ ст. – сьогодення)

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється.

Деякі публікації

2020 рік
  1. Академічна та вузівська наука України (1991-2017 роки). Тези конференції. Двадцять п’ята Всеукраїнська наукова конференція молодих історик науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: “Суспільне значення інтелектуальної діяльності”:Матеріали конференції  19 червня 2020 р., м. Київ. – К.: 2020. – С.133-136.
2019 рік
  1. Українська наука в динаміці до майбутнього (90-ті роки XX століття – сьогодення). Тези конференції. Двадцять четверта Всеукраїнська наукова конференція молодих історик науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: “Наука як феномен національної культури”: Матеріали конференції 19 квітня 2019 р., м. Київ. – К.: 2019. – С.126-129.
  2. Науковий парк “Київська Політехніка”: напрями діяльності (2007-2017). Тези конференції. Збірник праць XVII Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції “Історія розвитку науки, техніки та освіти” за темою”Світоглядне значення наукової картини світу”. – Київ, 23 квітня 2019 р. – С.54-56
  3. Організація наукових досліджень в академічному та вузівському сегментах Києва в період незалежності України (1991–2017 роки). Стаття. Дослідження з історії і філософії науки і техніки. Том 28 № 2 (2019): Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2019.  C. 41–50.
2018 рік
  1. Секція фізико-технічних і математичних наук Національної академії наук України в 80-х роках ХХ століття. Тези конференції. Збірник праць XVI Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти», присвяченої 120-річчю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – Київ, 19 квітня 2018. – С.76-77
  2. Інститути Національної академії наук України в 80-х роках ХХ століття. Тези конференції. Двадцять третя Всеукраїнська наукова конференція молодих історик науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 100-річчю Національної академії наук України: матеріали конференції 20 квітня 2018 р., м. Київ. – К.: 2018. – С.105-108.
2017 рік
  1. Історія обміну знаннями і технологіями (на прикладі міжнародного трансферу). Стаття. Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 44. –  К.: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. – С.156-167.
  2. Кадрово-науковий потенціал Академії наук України у 1980-х роках. Стаття. Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 46. –  К.: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. – С.197-208.
2016 рік
  1. Екологічний аспект наукових досліджень в Україні як підґрунтя формування курсу «зеленого» економічного зростання на сучасному етапі. Стаття. Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2016. Випуск 42. – С.145-156.
2015 рік
  1. Национальный технический университет Украины – Киевский политехнический институт – флагман украинской вузовской науки и его вклад в реальный сектор экономики Украины. Тези конференції. Материалы международной научно-методической конференции “Проблемы современного образования в техническом вузе”, Республика Беларусь, город Гомель 29 октября 2015. – С.175-177.
  2. Регіональні аспекти розвитку в Україні науково-технічної сфери та інноваційної структури. Стаття. Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2015. Випуск 39. – С.155-164.
  3. Українська наука: кроки до європейського науково-технологічного простору. Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2015. Випуск 40. – С.184-194.
2014 рік
  1. Лихолат А.О. Інтелектуальна власність: стан і перспективи її розвитку в Україні // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 37. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 159-170.
2013 рік
  1. Лихолат А.О. Тенденції розвитку науково-технологічної сфери України на сучасному етапі // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 36. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 156-165.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email