Пленюк Мар’яна Дмитрівна

Доктор юридичних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор юридичних наук (2017 р.)
Тема дисертації: «Юридичні факти як підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань (теоретичні та практичні засади)»

Освіта

Вища освіта

Інформація оновлюється

Аспірантура

Рік закінчення: 2011.
Спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Захист дисертації на тему: «Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт» (2011 р.)

Докторантура

Рік закінчення: 2017.
Спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
Захист дисертації на тему: «Юридичні факти як підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань (теоретичні та практичні засади)» (2017 р.)

Дисципліни

 1. Цивільне право (особлива частина)
 2. Цивільний процес
 3. Сімейне право

Сфера наукових інтересів

 • цивільне право;
 • договірне право;
 • зобов’язальне право;
 • сімейне право.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється.

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

Інформація оновлюється.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Пленюк М.Д., Манченко О. В. Особливості виконання зобов’язань з множинністю осіб за договором довічного утримання (догляду) як важлива складова відносин в громадянському суспільстві. Нове українське право. Вип. 3., 2021. С. 78–82.
2020 рік
 1. Mariana D. Pleniuk, Olexander D. Krupchan; Andrii B. Hryniak; Oleksandr A. Lyubchik y Dmitriy V. Talalai Features of Legislative Regulation of Participation of Representatives and Other Participants in Civil Procedure // Revista Cuestiones Políticas, Volumen 37, Número especial, correspondiente a la Edición: septiembre de 2020.
 2. Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні: монографія / Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць, А. Б. Гриняк, О. О. Кот, М. Д. Пленюк, Нац. акад. правових наук України. Київ. регіон. центр, Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; За заг. ред. А. Б. Гриняк, О. О. Кот, М. Д. Пленюк. Київ: НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2020. 486 с.
2018 рік
 1. 3. Пленюк М.Д., Коструба А. В. Юридичні факти в доктрині приватного права України: монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка ФГ Бурчака НАПрН України, 2018. 288 с.
2016 рік
 1. 2. Пленюк М. Д. Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин в механізмі правового регулювання: монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка ФГ Бурчака НАПрН України, 2016. 355 с.
2013 рік
 1. Пленюк М.Д. Строки і терміни у договорах про виконання робіт (цивільно-правовий аспект): монографія. К.: Ред. журналу «Право України», 2013. 139 с.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email