Подоляк Світлана Анатоліївна

Кандидат юридичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук
Тема дисертації: «Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними в Україні»

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 2003.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Факультет лінгвістики
Спеціальність «Перекладач англійської та французької мов» (з відзнакою)

Вища освіта

Рік закінчення: 2004.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Факультет права
Спеціальність «Правознавство» (з відзнакою)

Аспірантура

Рік закінчення: 2010.
Спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право
Захист кандидатської дисертації «Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними в Україні»

Дисципліни

 1. Господарське право
 2. Господарські договори
 3. Правове регулювання окремих сфер підприємництва (бізнесу)

Сфера наукових інтересів

 • господарське право
 • господарські договори
 • юридичне супроводження діяльності бізнесу

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Дистанційне стажування “Scientific and academic higher education activity in the field of law from the national and European perspective” (Юридичний центр для досліджень в освіті факультету права Білостокського університету (Республіка Польща), листопад-грудень 2020 року)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Навчально-методичні праці

 1. Аграрне право [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки «бакалаврів», галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 42,69 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 14 с. – Назва з екрана.
 2. Аграрне право [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля підготовки «бакалаврів» напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 76,15 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 30 с. – Назва з екрана.
 3. Господарське і цивільне право [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки «бакалаврів», галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування», 281 «Публічне управління та адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 36,51 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 9 с. – Назва з екрана.
 4. Господарське і цивільне право [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля підготовки «бакалаврів», напрям підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування», форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 68 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 23 с. – Назва з екрана.
 5. Екологічне право [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни, рівень вищої освіти Перший бакалаврський, спеціальність 081 «Право», «Господарське та адміністративне право і процес», освітня програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності», форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 50 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 18 с. – Назва з екрана.
 6. Екологічне право [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля рівень вищої освіти Перший бакалаврський, спеціальність 081 «Право», «Господарське та адміністративне право і процес», освітня програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності», форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 99,06 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 42 с. – Назва з екрана.
 7. Господарські договори. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра права за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 95,9 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 47 с. – Назва з екрана.
 8. Господарські договори [Електронний ресурс] : силабус навчальної дисципліни для денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 40,02 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 6 с. – Назва з екрана.
 9. Правове регулювання окремих сфер підприємництва (бізнесу) [Електронний ресурс] : силабус навчальної дисципліни для денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. А. Подоляк. – Електронні текстові дані (1 файл: 61,36 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 6 с. – Назва з екрана.

Деякі публікації

2020 рік
 1. Подоляк С.А. Проблеми правового регулювання договору аутсорсингу в Україні. Юридичний вісник. 2020. №6. С.138-144
 2. Подоляк С.А. Комплаєнс-контроль в діяльності юридичних осіб в Україні. Підприємство, господарство і право.  2020. №12.С.70-74
 3. Hybridity of the worldview basis of the international law and order / Olexandr Radzivill, Yuriy Pyvovar, Mykhailo Matselyk, Andrii Omelchenko, Svetlana Podolyak, Journal of Law and Political Sciences, scientific and academy journal, vol.(22)-tenth year – issue (2) March 2020, p 146-188.
2019 рік
 1. Подоляк С.А. Господарський договір про надання маркетингових послуг в Україні. Юридичний вісник. 2019. № 4. С. 119-124.
 2. Подоляк С.А. FIDIC contracts як інструмент для залучення інвестицій в Україну. Підприємство, господарство і право.  2019. №12.  С.119-123.
 3. Подоляк С. Адвокат в процедуре медиации в коммерческих спорах. Legea Si Viata, №6, 2019.
 4. Подоляк С. Значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, окремих господарських товариств. Jurnalul juridic national: teorei si practica # 3(37), 2019.
 5. Подоляк С. Медіаційне застереження в комерційних спорах. Міжнародна науково-практичній конференції “Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”, м. Запоріжжя, 24-25.05.2019 р.
 6. Подоляк С. Рада по вирішенню спорів за договорами ФІДІК, Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління» – «Управління в умовах цифрових трансформацій». м. Київ, 21 листопада 2019 року.
 7. Подоляк С. Актуальні проблемні питання щодо підвищення якості юридичної освіти в України. Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України та ЄСЄвропейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Федеративна Респубілка Німечична). 28.10.2019-06.12.2019.
2018 рік
 1. S. Podolyak. Contract liability in commercail relations in English-American legal systems/ S. Podolyak // Legea Si Viata. Nr. 5 2018. P. 55-58.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська (0,5 друк. арк.)
 2. Podolyak S.A. Conferinta internationala stiintifico-practica “Particularitatile adaptarii legislatiei Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene”; Назва доповіді – Legal doctrines in the field of contractual responsibility of economic relations in the legislation of EU countries and Ukraine; Автори – Podolyak S.A.; Місце проведення – Chisinau, Republica Moldiva; Дата проведення 23.03.2018 Мова публікації:західноєвропейська (P.197-199) (0,2 друк. арк.)
 3. VIII Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого миру”; Назва доповіді – Процесуально-правова процедура примирення як один з методів вирішення  господарських конфліктів ; Автори – Подоляк С.А.; Місце проведення – Україна, Київ, КПІ ім. І. Сікорського; Дата проведення: 15.05.2018 ; Мова публікації:українська (0,1 друк. арк.).
 4. Podolyak S.A. Legal doctrines in the field of contractual responsibility of economic relations in the legislation of EU countries and Ukraine. Conferinta internationala stiintifico-practica “Particularitatile adaptarii legislatiei Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene”. Chisinau, Republica Moldiva. 23.03.2018.P.197-199.
 5. Подоляк С.А. Процесуально-правова процедура примирення як один з методів вирішення  господарських конфліктів. VIII Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого миру”. Україна, Київ, КПІ ім. І. Сікорського. 15.05.2018.
 6. Podolyak S. Contract liability in commercial relations in English-American and Ukrainian legal systems. Legea Si Viata. Nr. 5 2018. P. 55-58.
2017 рік
 1. Подоляк С. А. Правове регулювання договірної відповідальності в господарських відносинах в умовах євроінтеграції України. Науковий вісник Ужгородського національного університету «Право», №42, 2017. С. 124-128.
2016 рік
 1. Подоляк С. А. Основні напрями підвищення якості професійної підготовки юристів по спеціальності господарського права в Україні на основі системного підходу та європейського досвіду / С. А. Подоляк // The abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientifically-educational internship “Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers’, 10-13.08.2016, Bratislava, Slovak Republic. C.174-177.
2015 рік
 1. Подоляк С. А. Хозяйственный договор – синергетическое видение юридической природы / С. А. Подоляк // Legea Si Viata. Nr. 1/3 (277) 2015. C. 76-80.
 2. Подоляк С. А. Правовое регулирование хозяйственно-договорных отношений в законодательстве Украины: пути повышения эффективности / С. А. Подоляк // Legea Si Viata. Nr. 4/4 (280) 2015. C. 71-75.
 3. Подоляк С. А. Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики, Київ, ун-т права НАНУ, вид-во «СПОЛОМ», 2015 (підрозділ 3.4): «Правові доктрини у сфері недійсності господарського договору та сучасні методи дослідження.
 4. Подоляк С. А. Основні напрями удосконалення господарського законодавства в Україні в сучасних умовах / С. А. Подоляк // Medzinarodna Vedecka Konferencia «Pravna Veda a Prax v Tretom Tisicroci», 27-28.02.2015, Kosice, Slovenska republika. C.110-113.
 5. Подоляк С. А. Правовий інструментарій для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності в Україні / С. А. Подоляк // Conferinta international stiintifico-practica «Integrarea Republicii Moldova Si Ucrainei in EU: Aspectul Juridic», 6-7.11.2015, Chisinau, Republica Moldova. C.137-139.
2014 рік
 1. Подоляк С. А. Правове регулювання франчайзингу у Федеративній Республіці Німеччина / С. А. Подоляк // VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, ККП НАНУ 27 листопада 2014 р.). С. 79-81.
 2. Подоляк С. А. Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції, монографія, Київ, Видавництво Ліра-К, 2014 (підрозділ 4.4: «Сучасні шляхи удосконалення правового регулювання господарсько-договірних відносин»).
2013 рік
 1. Мала енциклопедія господарського права / За заг. ред. Проф.. Бошицького Ю.Л., Бевз С.І. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 232 с.
2012 рік
 1. Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / за заг. ред. С. І. Бевз / Бевз С.І. – К ПП «Фірма «Гранмна», 2012. – 292 с. (у співавторстві: С. 172-182.).
 2. Подоляк С. А. Недійсність господарського договору та недійсність угод боржника: порівняльний аспект / С. А. Подоляк // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – № 55. – С. 293-297.
 3. Подоляк С. А. Медіація як альтернативний спосіб вирішення конфліктів у сфері господарювання / С. А. Подоляк // Судова апеляція. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – № 1 (26). – С. 134-139.
 4. Подоляк С. А. Синергетика та правове регулювання господарсько-договірних відносин / С. А. Подоляк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Законододавство України: проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, Київський університет права НАН України, 29.03.2012 р.). С.47-50.
 5. Подоляк С. А. Правове регулювання франчайзингу у Франції / С. А. Подоляк // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні» (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ, 26.04.2012 р.).- С. 184-186.
 6. Подоляк С. А. До питання співвідношення ноу-хау, ділової репутації та гудвілу / С. А. Подоляк // V Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (м. Суми, МВС УКРАЇНИ Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія, 19-20 травня 2012 року). С.285-288.
 7. Подоляк С. А. Комерційні договори в італійському законодавстві [Текст] / Подоляк С. А. //Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права. – К. : Ліра-К, 2012. – Вып. 4. – С. 415-417. – Бібліогр. : с. 417. . – ISBN 978-966-2609-41-7.
 8. Подоляк С. А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки. Монографія / Подоляк С.А. – Київ; Видавництво Ліра-К, 2012. – 214 с.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email