Попов Костянтин Леонідович

Кандидат юридичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук (2007 р.)
Тема дисертації: «Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження»

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 2001.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет права
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

Рік закінчення: 2007.
Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право
Захист дисертації на тему: «Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження» (2007 р.)

Дисципліни

 1. Кримінальне право (загальна частина)
 2. Кримінальне право (особлива частина)
 3. Правотворення та правозастосування

Сфера наукових інтересів

 • загальні питання кримінального права;
 • злочини проти власності;
 • проблеми юридичної техніки;
 • кримінологія.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Підвищення кваліфікації «Комерціалізація результатів наукових досліджень» (ІПО КПІ імені Ігоря Сікорського, 26.05–03.07.2020 р., сертифікат ПК 02070921/006046-20).
 2. Курс загальної англійської (British Council of Ukraine, 80 годин, жовтень 2018 – лютий 2019 рр., рівень В 2.1, сертифікат від 04.02.2018 р.).
 3. Тренінг «Як зробити навчання праву інтерактивним та ефективним?» (в рамках проекту «Використання трансляцій судових засідань під час вивчення права», який здійснювався ГО «Вектор прав людини» за підтримки USAID в рамках програми «Нове правосуддя», 21-22.02.2019 р., сертифікат від 22.02.2019 р.).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • адвокат (свідоцтво № 3785 від 29.06.2009 р.).
 • член Національної асоціації адвокатів України;
 • член робочої групи МОН України з питань організації та проведення ЄФВВ у 2016-2021 рр.;
 • робота у складі організаційного комітету та журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Право»;
 • робота у складі організаційного комітету та журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіадита з дисциплін «Міжнародне право», «Кримінальне право», «Адміністративне право», «Правознавство»;
 • голова методичної комісії ФСП;
 • рецензування та здійснення експертної оцінки підручників, навчальних посібників і силабусів навчальних дисциплін ФСП;
 • член Експертної ради з навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • член методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • гарант ОПП «Право» (спеціальність 081 Право, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

Нагороди та досягнення

 1. Почесна грамота Союзу юристів України.

Деякі публікації

2015 рік
 1. Напрямки віктимологічної профілактики шахрайства стаття Юридичний науковий електронний журнал. – №3. – 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/index.php/nomeri-zhurnalu?id (фахове видання).
 2. Соціально- психологічні орієнтири у віктимологічному дослідженні жертви шахрайства стаття // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр.. – К.: НАУ, 2015. – № 1 (34). – С. 164-169 (фахове видання).
 3. Некритичність і ризик як фактори підвищення віктимності при шахрайстві стаття Вісник Академії адвокатури України: наук. журн. – К.: ВЦ Акад. адвокатури України, 2015. – Том 12. – Число 1 (32). – С. 95-105 (фахове видання).
 4. Попов К. Л. Юридична техніка і кримінальний закон: хто кого? – Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. Конф. (20-21 трав. 2015 р., м. Київ): збірник матеріалів / Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 27-28.
2014 рік
 1. Інформаційно-психологічні війни: перспективи криміналізації тези // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 9-10 жовт. 2014 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст.. голов. ред.) та ін.. – Х.: Право, 2014. – С. 186-189.
 2. Попов К. Л. Логіка і мудрість законодавця? // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі: І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2014. – С. 177-180.
2013 рік
 1. Попов К. Л. Довіра: фактор віктимізації чи безпеки? // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка». – 2013. – С. 205-208.
2012 рік
 1. Попов К.Л. Віктимність в механізмі шахрайства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2012 р. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – С. 208-210.
2011 рік
 1. Перспективи віктимологічної профілактики шахрайства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2011 р. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 147-148.
2010 рік
 1. Вікові характеристики жертв шахрайства // Вісник НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2010. – № 1 (5). – С. 130-136. (фахове видання).
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email