Самчинська Оксана Андріївна

Викладач

Посада

Викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Освіта

Бакалаврат

2014-2018 рр.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність 081 Право

Магістратура

2018-2019 рр.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність 081 Право

Дисципліни

 1. Правові основи інформаційної безпеки
 2. Право в галузі реклами та PR

Сфера наукових інтересів

 • інформаційна безпека;
 • правовий захист людини від інформаційного впливу в сучасних умовах;
 • правове регулювання рекламної діяльності та PR.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Курси підвищення кваліфікації «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» (Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, 05.03–09.04.2021 р).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» (рішення Правління від 20 серпня 2021 р.);
 • керівництво студентським гуртком наукового спрямування «Право в епоху цифровізації» (закріплений за ФСП, наказ №1/185 від 27.05.2020 року).

Деякі публікації

2021 рік
 1. Самчинська О.А. Недобросовісна реклама як вид інформаційного впливу// Причорноморські публічно-правові читання: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Миколаїв, 10–12 вересня 2021 р. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Ч. 1. – 212 с., с. 146-150.
2019 рік
 1. Самчинська О.А. Надоїдливі повідомлення чи засіб маніпулювання свідомістю? //Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: Матеріали науково-практичної конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю., Барбаш В. А. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019.– 193 с., с. 188-190.
 2. Самчинська О.А. Засоби масової інформації як апарат інформаційно-психологічного впливу на свідомість громадян // Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи: Матеріали І науково-практичної конференції. 20 вересня 2019 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 124 с., с. 89-93.
2018 рік
 1. Самчинська О.А. Соціальні мережі як інструмент політичних маніпуляцій // Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку: Матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 196 с., с. 67-68.
 2. Самчинська О.А. Захист персональних даних як інструмент запобіганню маніпуляцій суспільною свідомістю // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали другої наук.-практ. конф., 29 лист. 2018 р., м. Київ / Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 168 с., с. 100-102.
2017 рік
 1. Самчинська О.А. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів // Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (м. Київ, 18-19 травня 2017 р.) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин.- К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 296 с., с. 254-256.
 2. Самчинська О. А. Проблематика застосування термінів «інформаційна безпека» та «кібербезпека» // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ, в 2-х частинах. Частина друга. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 124 с., с. 6-10.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email