Серебрякова Юлія Олександрівна

Кандидат юридичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук
Тема дисертації: інформація оновлюється

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 2002 р.
Донецький інститут внутрішніх справ МВС України (м. Донецьк)
Факультет правознавства
Спеціальність «Юрист»

Аспірантура

2002-2007 рр.
Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Дисципліни

 1. Господарське процесуальне право
 2. Підприємницьке право
 3. Інвестиційне право
 4. Сучасні тенденції господарського права і процесу

Сфера наукових інтересів

 • господарське право;
 • господарське процесуальне право.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Психологічні основи ефективного управління (Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, м. Київ, 22-23 квітня 2015 року).
 2. Підвищення кваліфікації (стажування) «Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом: право, економіка, суспільство» в рамках проекту 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі – InterEULawEast», м. Вінниця, 05-09.12.2016 р.
 3. Онлайн-курс «Ефективні презентації» (ГО «ВИЩЕ», сертифікат від 20.12.2020 р.).
 4. Онлайн-курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» (через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат від 16.01.2021 р.).
 5. Онлайн-курс «Бери і роби. Змішане та дистанційне навчання», через платформу студії онлайн-освіти EdEra (сертифікат від 26.02.2021 р., 20 год./ 0,7 кредиту ЄКТС).
 6. Онлайн-курс  «#blend_IT: Опануємо змішане навчання» для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти, через платформу онлайн-освіти EdEra (сертифікат 23.03. 2021 р., 90 год./ 3 кредиту ЄКТС).
 7. Онлайн-курс «Академічна доброчесність», через платформу  онлайн-освіти EdEra (сертифікат 23.03. 2021 р., 4 год./ 0,1 кредит ЄКТС).
 8. Цикл навчальних семінарів  з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» (проведений компанією «Наукові публікації – Publ.Science», сертифікат від 02.04.2021 р., 10 год./0,3 кредиту ЄКТС).
 9. Участь у II Міжнародній школі світових освітніх практик “New Way”, яка присвячена медіації та мистецтву ведення перемовин (16.03.2021 р. – 09.04.2021 року, сертифікат від 09.04.2021 р., 15 год./0,5 кредиту ЄКТС).
 10. Курс за програмою  «Розробка навчальних курсів з використанням технологій та засобів дистанційного навчання» З у Донецькому національному університете імені Василя Стуса. (3 05.10.2020 р. по 28.05.2021 р., 180 годин – 6 кредитів ECTS, свідоцтво ПК 290/05-21/20-21 від 01.06.2021 р.).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • член спеціалізованої вченої ради в ДонНУ імені Василя Стуса К 11.051.12 (2016-2017 рр.);
 • член Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація господарського права».

Навчально-методичні праці

 1. Реалізація права на підприємницьку діяльність: стан та перспективи: колективна монографія / За заг. ред. А.Г.Бобкової, А.М.Захарченка. – Київ: ДВ   «Дакор», 2021. – 250 с. (Серебрякова Ю.О. Розділ 2, підрозділ 2.4. Правовий режим майна фізичної особи-підприємця, с. 161-195).
 2. Навчально-методичні матеріали для підготовки та складання державного іспиту для студентів СО  «Магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Правознавство»  / Укл. Новошицька В.І., Серебрякова Ю.О., Титова О.В. ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 16 с.
 3.  Проблеми господарського процесуального права: навчально-методичні матеріали до вивчення курсу для студентів денної та заочної форми навчання СО «Магістр» спеціальності 081 «Правознавство» / Укл.  А.Г. Бобкова, Ю.О. Серебрякова.   2017. 28 с.
 4. Навчально-методичні матеріали: Завдання для студентів з індивідуальним графіком навчання з дисципліни «Господарське процесуальне право» спеціальності 081 «Право» СО «Бакалавр» / Укл. Серебрякова Ю.О., Новошицька В.І., Лехкодух І.О. 2019. 17 с. Навчально-методичні матеріали: Завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Господарське процесуальне право» спеціальності 081 «Право» СО «Бакалавр» / Укл. Серебрякова Ю.О., Новошицька В.І., Лехкодух І.О.  2019. 21 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Серебрякова Ю.О. Неплатоспроможнісать як матеріально-правова підстава для відкриття провадження у справі про банкрутство господарських організацій. Правові горизонти. 2021. № 26 (39). С. 47-51.
 2. Dzhumageldiyeva, G. ., Serebriakova, Y. ., Derevyanko, B. ., Zubatenko, O. ., & Selikhov, D. . (2021). The Principle of Equal Rights in the Context of the Covid-19 Pandemic as a Factor Influencing the Sustainable Development of Ukraine. European Journal of Sustainable Development, 10(3), 167. DOI: 10.14207/ejsd.2021.v10n3p167.
 3. Серебрякова Ю.О., Новошицька В.І. Щодо правової природи вартості необлікованої електричної енергії. Економіка та право. 2021. № 3 (62). С. Х-ХХ.
 4. Серебрякова Ю.О. До питання про підстави позову у господарському судочинстві. Priorities in the development of science and education: the XX International Science Conference, April 13 – 16, 2021, Budapest, Hungary. С. 41-42.
 5. Серебрякова Ю.О.  Наявність спору про право як умова відкриття провадження у справі про банкрутство . Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021. С. 88-89.
2020 рік
 1. Серебрякова Ю.О. Щодо підстав представництва прокурором інтересів держави у господарському судочинстві. Правові горизонти. 2020. № 23. С. 95-101.
 2. Серебрякова Ю.О. Повідомлення учасників провадження про розгляд справи в суді в контексті забезпечення доступу до правосуддя внутрішньо переміщеним: Актуальні проблеми вплив збройного конфлікту  Сході України а появу та поширення гендерного обумовленого насильства а забезпечення доступу до правосуддя. збірник тез матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18 вересня 2020 р.).  Київ: ДНДІ МВС України, 2020.  С. 76-79.
 3. Серебрякова Ю.О. Окремі аспекти виконання ухвал господарського суду про забезпечення позову. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 25 вересня 2020 р.): [у 2-х част.]. Частина перша.  Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2020. С. 115-118.
2019 рік
 1. Серебрякова Ю.О. Захист права власності у господарському судочинстві. Правничий часопис Донецького університету. 2019.  № 2 (38). С. 104-113.
 2. Серебрякова Ю.О. Щодо наслідків невиконання мирової угоди, яка затверджена в порядку господарського судочинства. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, 11–12 жовтн. 2019 р.). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 168-169.
2017 рік
 1. Серебрякова Ю.О. Повноваження суду відповідно до проекту Господарського процесуального кодексу України. Право України. 2017.  № 9. С. 94-100.
 2. Серебрякова Ю.О. Рольові ігри як необхідна складова процесу вивчення дисципліни «Господарське процесуальне право». Юридична освіта у сучасному вимірі»:  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «проведеної з нагоди XI Всеукраїнського фестивалю науки, приуроченого до 80-річчя Донецького національного університету імені Василя Стуса та професійного свята науковців – Дня науки, 80-річчя з дня народження професора В.Д. Волкова (Вінниця, 20 квітн. 2017 р.). Вінниця: ДонНУ  імені Василя Стуса, 2017. С. 48-49.
 3. Серебрякова Ю.О.  Проблемні аспекти реалізації права громадських об’єднань  на представництво інтересів своїх членів в органах державної влади. Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції) у 2-х част., (Кривий Ріг, 28 вересн. 2017 р.). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. С. 215-217.
2016 рік
 1. Серебрякова Ю.О. Реалізація висновків Верховного Суду України в адміністративному, господарському та цивільному судочинстві: проблемні аспекти. Правничий часопис Донецького університету.  2016.  № 1/2. С. 11-19. (рекомендовано до друку вченою радою ДонНУ імені Василя Стуса 31.03.2017 р.).
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email