Тараненко Микола Миколайович

Кандидат юридичних наук

Посада

Старший викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук (2014 р.)
Тема дисертації: «Кримінально-правова характеристика масових заворушень»

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 2002.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет права
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

Рік закінчення: 2012.
Спеціальність: 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
Захист дисертації на тему: «Кримінально-правова характеристика масових заворушень» (2014 р.)

Дисципліни

 1. Міжнародне публічне право
 2. Міжнародне гуманітарне право

Сфера наукових інтересів

 • невизнані держави;
 • право збройних конфліктів;
 • кримінально-правова характеристика масових заворушень.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Празький інститут підвищення квалафікації (2017 р.).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • член Асоціації правників України з 2021 р. (Рішення Правління від 29 вересня 2021 р.).

Навчально-методичні праці

 1. Міжнародне публічне право: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Тараненко М.М. – К.: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. – 45 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Тараненко М.Г., Тараненко М.М. До питання причин поразки національно-державного відродження України 1917 – 1921 рр. / Журнал східноє-вропейського права. № 89, 2021. С. 52-65.
 2. Тараненко М.Г., Тараненко М.М. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. Як першоджерело розвитку конституціоналізму в Україні / Прикарпатський юридичний вісник» №2/2021. С. 23-30.
 3. Тараненко М.М. Правовий статус викривачів корупційних правопорушень: міжнародно-правове регулювання та імплементація в законодавст-во України / Журнал східноєвропейського права. № 92, 2021. С. 39-46.
 4. Тараненко М.М., Ярош І.С. Роль людини в гібридній війні: українська революція 1917–1921 рр. Та сучасність /  Юридичний електронний нау-ковий журнал. – №2, 2021. – с. 36-39.
2020 рік
 1.  Sergiy A. Kvitka, Valentyna S. Yehorova, Tetiana O. Chepulchenko, Mykola M. Taranenko, Ivan S. Bakhov, Elena L. Feshchenko Development of Ukrainian and Global Online Education / TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics. – Vol.9, No.4, November 2020 С. 1640‐1646.
2019 рік
 1. Тараненко М.М., Лаушкін І.О. Актуальні проблеми біженців та внутрішньо-переміщених осіб в ЄС та Україні //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019, № 55. – С. 147-150.
 2. Тараненко М.М., Бедрата А.В. Деякі особливості повноважень глави держави: порівняльно-правовий аспект // Науковий журнал Право і суспільство. 2019, № 3. – С. 80-84.
 3. Тараненко М. М., Ярош І. С., Балінська В .О. Правове регулювання статусу тимчасово окупованих територій та вплив діяльності інститутів громадянського суспільства в умовах реінтеграції // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019, № 59. – С. 79-82.
 4. Тараненко Н. Г., Тараненко Н.Н.  К вопросу первоистоков гибридной войны в Украине // Jurnalul Juridic National: Teorie Si Practica, Nr 1. Январь 2019.- C. 206-211.
 5. Тараненко М., Афанасьєв Д. Проблема невизнаних та частково визнаних держав на міжнародній арені // Jurnalul Juridic National: Teorie Si Practica, Nr 3. 2019.- C. 170-173.
2018 рік
 1. Тараненко М. М., Коломієць Т. В. Генезис смертної кари на території України // Jurnalul Juridic National: Teorie Si Practica, Nr 3 (31). Июнь 2018.- C. 89-92.
2017 рік
 1. Тараненко М.Г., Тараненко М.М. Правовідносини, судоустрій, злочини та покарання на Запорозькій Січі // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. Праць. № ¾ (35/36). – 2017. – Київ; Одеса: С. 117-122.
 2. Тараненко М.М.  Ретроспектива гібридної агресії Росії // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави»  (18-19 травня 2017 р. м. Київ) / Уклад. : О. О. Кравчук, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – С.279-281.
 3. Тараненко М. Щодо феномена й сутності гібридної війни в Україні // Jurnalul Juridic Național: Teorie Și Practică (Национальный юридический журнал: теория и практика). – 2017. – Nr 2 (24). – aprilie. – C. 211–216.
2016 рік
 1. Тараненко М. М. Гібридна війна в Україні: історія та сучасність // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2016 [2017]. – № 3/4 (31/32). – С. 197–207. (1,31 др. арк.)
 2. Тараненко М. Г., Тараненко М. М. Перші державні утворення на території України // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса: Типографія “Айс Принт”, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 178–186.
2013 рік
 1. Субьект массовых беспорядков / Закон и жизнь. – Кишинев, 2013. Ноябрь. № 11. – с. 44-47.
 2. До питання організації масових заворушень // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2013 р.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email