Тихонюк Ольга Володимирівна

Старший викладач

Посада

Старший викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 2000.
Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова (м. Київ)
Спеціальність «Всесвітня історія»

Вища освіта

Рік закінчення: 2000.
Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова (м. Київ)
Спеціальність «Правознавство»

Дисципліни

 1. Трудове право
 2. Трудове право та право соціального забезпечення

Сфера наукових інтересів

 • філософсько-правові аспекти праці;
 • проблеми захисту (самозахисту) трудових прав працівника;
 • правовий нігілізм у трудових відносинах та способи його подолання.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в юридичній освіті: досвід країн Європейського Союзу» (Куявський університет, м. Влоцлавек, Республіка Польща, 17-28 червня 2019 р.).
 2. Науково-педагогічне стажування «Проблеми модернізації юридичної освіти в Україні та в країнах ЄС» (Гуманітарно-природничий університет, м. Сандомир, Республіка Польща, 03-14 грудня 2018 р.).
 3. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Академічна доброчесність» (Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, 16.03–14.05.2021 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02070921/006544-21).
 4. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Створення презентацій різного призначення» (Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, 07.11–15.12.2014 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 027077).
 5. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Створення і форматування власного документа в редакторі WORD» (Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, 03.03–15.04.2010 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 221895).
 6. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Робоча навчальна програма дисципліни та комп’ютерний тест» (ДВНЗ «Державний інститут інтелектуальної власності», 18.05–22.05.2009 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 617370).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (сертифікат № 121660);
 • член організаційного комітету І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Право» 2019/2020 н.р. (Наказ 1/100 від 28.02.2020 р.);
 • волонтерська діяльність з надання допомоги безпритульним тваринам.

Навчально-методичні праці

 1. Тихонюк О.В. Правознавство: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. – Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 2 від 24.09.2018). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.
 2. Тихонюк О.В., Основи конституційного права України: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. – Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 11 від 25.06.2018). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.
 3. Тихонюк О.В. Трудове право: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. – Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права, Протокол № 11 від 25.06.2018). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Тихонюк О. В. Щодо дотримання мовного закону у трудових відносинах. II International Scientific and Practical Conference “Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities”. August 27, 2021. Vienna, Republic of Austria / Ukraine, Vinnytsia. P. 110-112. DOI: 10.36074/grail-of-science.27.08.2021.017.
 2. Тихонюк О.В. Соціальні відпустки на дітей: законодавчі новації та недолугість вітчизняних реалійI International Scientific and Theoretical Conference «Scientific Forum: Theory and Practice of Research», June 18, 2021, Valencia, Kingdom of Spain. DOI: 10.36074/scientia-18.06.2021.
 3. Тихонюк О.В. Щодо згоди на виконання додаткової роботи та права на вільний вибір праці. Юридичний науковий електронний журнал, № 7, 2021, с. 127-130.
 4. Тихонюк О.В. Індивідуальний трудовий спір як різновид самозахисту працівника у трудових відносинах. Нове українське право, № 4, 2021, с. 164-175.
2020 рік
 1. Тихонюк О.В. Щодо розуміння індивідуального самозахисту у трудових відносинах. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Право», № 1 (67), Том 2, 2020, с. 53-58.
 2. Тихонюк О.В. Щодо розуміння самозахисту в умовах дистанційної роботи на період карантину. Юридичний науковий електронний журнал, № 5, 2020, с. 107-112.
 3. Тихонюк О.В. Щодо (не)доцільності самозахисту у трудових відносинах. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути», 6-7.02.2020, м. Дніпро, Україна.
2019 рік
 1. Тихонюк О.В. Щодо залучення певних категорій осіб до суспільних робітScience and Education a New DimensionHumanities and Social Sciences, VII(32), Issue: 192, 2019 Feb., P. 47-51. DOI: 10.31174/SEND-HS2019-192VII32-11.
 2. Тихонюк О.В. Щодо права на індивідуальний трудовий страйк. Юридичний науковий електронний журнал, № 4, 2019, с. 84-87.
 3. Тихонюк О.В. Індивідуальний трудовий страйк чи самозахист? Науковий журнал «Юридичний бюлетень», № 9, 2019, с. 129-138.
 4. Тихонюк О.В. Індивідуальний трудовий страйк & самозахист: деякі проблемні аспекти. Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права», № 2, Т. 1, 2019, с. 193-199.
 5. Тихонюк О.В. Вплив технічного прогресу на ринок праці. X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: Управління в умовах цифрових трансформацій», 21-22.11.2019, м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 6. Тихонюк О.В. Індивідуальний трудовий страйк: це реально? I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути», 1-2.08.2019, м. Дніпро, Україна.
 7. Тихонюк О.В. Суспільно корисні роботи як спосіб погашення аліментної заборгованості. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (25-26 січня 2019 р., м. Арад, Румунія / Факультет юридичних наук, Західний університет імені Васіле Голдіш, м. Арад, Румунія; Faculty of juridical sciences, Vasile Goldis western university of Arad. «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage»: international scientific and practical conference, January 25-26, 2019).
2018 рік
 1. Тихонюк О.В. Сієста як можливий вид часу відпочинку в Україні. Юридичний науковий електронний журнал, № 4, 2018, с. 62-65.
 2. Тихонюк О.В. Щодо порушень трудових прав громадян. Юридичний науковий електронний журнал, № 6, 2018, с. 158-162.
 3. Тихонюк О.В. Випадки порушення трудових прав громадян у разі додаткових підстав припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії» (30 листопада-1 грудня 2018 р., м. Харків, Східноукраїнська наукова юридична організація).
 4. Тихонюк О.В. Сієста як можливий різновид часу відпочинку в Україні. Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі», 20-21.07.2018, м. Стальова Воля, Республіка Польща (International Multidisciplinari Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalowa Wola, Republic of  Poland, 20-21 July 2018).
 5. Тихонюк О.В. Щодо впровадження інституту пробації в Україні. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку» (15-20 травня 2018 р., м. Київ).
2017 рік
 1. Ольга Тихонюк. Щодо залучення працівників до чергувань. Visegrad Journal on Human Rights, № 2/1, 2017, apr, 2017. Р. 191-196.
 2. Olha Tykhoniuk. About enforcement of the right for labor. Visegrad Journal on Human Rights, № 6, 2017, dek, 2017. Р. 202-206.
 3. Тихонюк О.В. Щодо законопроекту про облік домашніх та безпритульних тварин.  9 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р., м. Київ).
 4. Тихонюк О.В. Чергування як різновид робочого часу. 7 Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави» (18-19 травня 2017 р., м. Київ).
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email