Тітко Ельвіра Валентинівна

Доктор юридичних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Доктор юридичних наук (2019 р.)
Тема дисертації: «Міжнародно-правові аспекти цивільно-військового співробітництва (СІМІС)»

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 2009 р.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Інститут міжнародних відносин
Спеціальність «Міжнародне право»

Вища освіта

Рік закінчення: 2009 р.
Київський національний університет внутрішніх справ (м. Київ)
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

Спеціальність 12.00.11 «Міжнародне право»
Захист дисертації на тему: «Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини» (2013 р.)

Докторантура

Спеціальність 12.00.11 «Міжнародне право»
Захист дисертації на тему: «Міжнародно-правові аспекти цивільно-військового співробітництва (СІМІС)» (2019 р.)

Дисципліни

 1. Міжнародне публічне право
 2. Міжнародне економічне право
 3. Практика Європейського суду з прав людини
 4. Правова система України в умовах глобалізації

Сфера наукових інтересів

 • міжнародне право;
 • міжнародні відносини;
 • міжнародно-правовий механізм захисту прав людини;
 • право Ради Європи;
 • практика ЄСПЛ;
 • свобода вираження поглядів та її правомірне обмеження;
 • порівняльне цивільне право;
 • цивільно-військове співробітництво;
 • академічна доброчесність;
 • інклюзивна освіта.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Курс «Право на життя в контексті збройного конфлікту» (Центр стратегічних судових справ, 2022 рік).
 2. Курс навчання за сертифікованою програмою тренерів з прав людини для державних службовці (UNDP, Ministry foreign affairs of Denmark, Національне агентство України з питань державної служби, Українська  школа урядування, 2021 рік).
 3. Підвищення кваліфікації за категорією науково-педагогічних працівників університетів, академій, інститутів у кількості на базі Національної академії педагогічних наук України (2019 рік).

Навчально-методичні праці

 1. Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник. Університет менеджменту освіти. Київ. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. 176 с.
 2. Тітко Е.В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 168 с.
 3. Тітко Е.В. Міжнародно-правові аспекти цивільно-військового співробітництва (CIMIC). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2021. 544 с.

Деякі публікації

2022 рік
 1. Titko, E and Hrushko, Z. Organizational and legal forms of intermunicipal cooperation to ensure human rights in the framework of COVID-19 pandemic: Ukraine and European experience / 11th International Conference on Perspectives of Business Law in the Third Millennium 2022, P.28-42.URL: http://www.adjuris.ro/reviste/babl/Building%20an%20Adapted%20Business%20Law.pdf.
2021 рік
 1. Тітко Е. В. Особливості тлумачення та принципи інтерпретації ЄКПЛ на прикладі положень статті 10. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2021. № 1(23). URL.: http://lj.oa.edu.ua/articles/2021/n1/21tevpps.pdf.
 2. Elvira Titko, Ilona Kurovska. The Essence of the CIMIC Force Understanding and the Necessity of Training the Future CIMIC Specialists, as a Specific Category of Public Service. Administrative Law and Public Administration in the Global Social System, 2021. Р. 168-187. URL: http://www.adjuris.ro/reviste/alpa/ALPA%202020.pdf.
2020 рік
 1. Тітко, Е. В., Куртинець, М. І. (2020). Польський закон про міжнародне приватне право: історія кодифікації та сучасне регулювання. Форум Права, 61(2). 65–81. URL: https://forumprava.pp.ua/files/065-081-2020-2-FP-Titko,Kurtynets_8.pdf?fbclid=IwAR2-WE0RPwlErNWMSrG73oZFTZLqkAn_QWrXThw6L1IU6Ed8XRLUEZfVJis
 2. Тітко Е.В. Божук І.І. Право на зміну по батькові: практика ЄСПЛ та досвід України. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2020. № 1. С. 674-678. URL: http://www.pap.in.ua/1_2020/170.pdf
 3. Тітко Е.В, Дейнеко О.В. Евтаназійний/суїцидальний туризм як феномен захисту прав людини в умовах сьогодення. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 31 (70) Ч. 3 № 2 2020. С. 227 – 231
 4. Titko E., Dei M., Smalii O., Yuldashev, S. Impact of Palliative Care/Medicine on Realization of “Right to Life” and “Right to Dignity” in The Context of Human Rights Protection. Journal of History Culture and Art Research, 2020, 9(1), P. 49-68.
2019 рік
 1. Titko, E, Myroslav KURTYNETS «Human security» as a new concept of international security of the 20th century Juridical Tribune. Bucureşti. 2019. Volume 9, Issue 3, P. 559-573
2018 рік
 1. Тітко Е.В., Балагур В.В. «Розуміння питання інформації для військових сил: особисте право та професійна необхідність». Електронне наукове видання «Часопис Національного університету «Острозька академія». Острог: Національний університет «Острозька академія», 2018. Серія «Право» № 2 (18). URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n2/18tevtpn.pdf.
2017 рік
 1. Тітко Е.В. Доктринальний підхід визначення цивільно-військових відносин у контексті CIMIC з метою захисту цивільного населення на прикладі праці Семюеля Філліпса Гантінгтона / Human rights: theory and practice, 23–28 January 2017, edited by M. Dey. London: IASHE, 2017. P. 21–25.
 2. Тітко Е.В. Роль та значення місії ISAF в Ісламській республіці Афганістан з урахуванням присутності сил СІМІС. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2017. № 25. С. 118–122.
 3. Тітко Е.В. Правове регулювання та практичні аспекти діяльності „СІМІС“ щодо пошукових робіт безвісти зниклих та загиблих в умовах збройного конфлікту: гуманітарний проект «Евакуація 200». Альманах міжнародного права. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. № 15. С. 64–72.
 4. Тітко Е.В. Цивільно-військові адміністрації, як основна форма місцевого самоврядування в зоні конфлікту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки. Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2017. Випуск 1, Том 2. С. 180–184.
 5. Тітко Е.В. Розуміння та тлумачення понять «надзвичайна ситуація» та «надзвичайний стан» у контексті цивільного захисту. Науковий журнал «Право і суспільство». Дніпро: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2017. № 2. С. 122–129.
 6. Тітко Е.В. Особливості правового регулювання діяльності СІМІС в Організації Північноатлантичного Договору. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. № 2. С. 158–161. URL: http://lsej.org.ua/2_2017/44.pdf.
 7. Тітко Е.В. «Людська безпека», як основа функціонування системи цивільного захист. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. № 1. С. 282–285. URL: http://www.pap.in.ua/1_2017/86.pdf.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email