Second High Education

Друга вища освіта – це отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» або «спеціаліст». Фактично, це означає оволодіння новою професією, поповнення багажу знань, розширення можливостей у плануванні своєї кар’єри та майбутнього.

Заочна форма навчання, контрактна основа (вартість навчання залежить від обраної спеціальності).

Друга вища освіта проводиться за:

 • освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» (1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців*);
 • освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» (2 роки).

* в залежності від змісту навчальної програми.

Умови вступу на другу вищу освіту: диплом про вищу освіту бакалавра, магістра або спеціаліста.

Контактна інформація: +38 (044) 204 92 84 (деканат заочної форми навчання та навчання на другій вищій освіті)

 

Магістерські програми

Адміністративний менеджмент
Загальна інформація

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра: кафедра теорії та практики управління

Вартість навчання: уточнюється.

Це діяльність, яка передбачає не лише реалізацію методів класичного адміністративного управління, але й конструювання та реконструювання адміністративних систем та самої адміністративної діяльності відповідно до потреб сучасного соціуму.

Здобувачі другої вищої освіти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема з адміністративного менеджменту, правових засад адміністративної діяльності, фінансового менеджменту, управління людськими ресурсами, проектного та антикризового менеджменту, управлінського аудиту, PR-технологій та соціальних комунікацій, управлінського документознавства, психології управління, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, експертних технологій, ризик-менеджменту.

Випускники обіймають керівні посади працівників та фахівців апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працюють професіоналами державної служби, фахівцями у сфері управління проектами та з корпоративного управління, менеджерами з адміністративної діяльності.

Умови вступу

Диплом про вищу освіту бакалавра, магістра або спеціаліста.

Для вступу на другу вищу освіту необхідно скласти вступні випробування.

Основні терміни

Прийом документів: 02.07-03.08.2018 р.

Вступні випробування: 07-14.07.2018 р. та 04-10.08.2018 р.

Інтегральний рейтинг вступників: не пізніше 11.08.2018 р.

Рейтинговий список: не пізніше 13.08.2018 р.

Подача оригіналів документів: не пізніше 18:00 18.08.2018 р.

Зарахування: не пізніше 22.08.2018 р.

Програма вступних випробування

Програма комплексного фахового випробування 2018 (ПУА)
Програма додаткового випробування 2018 (ПУА)
Програма вступного випробування з іноземної мови 2018

Електронне урядування
Загальна інформація

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра: кафедра теорії та практики управління

Вартість навчання: уточнюється.

Це форма організації управління в державному та приватному секторі, що базується на використанні сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Впровадження технологій електронного урядування сприяє розбудові інформаційного суспільства демократичного типу, орієнтованого на задоволення потреб громадян та побудованого із дотриманням принципів відкритості та прозорості у всіх сферах суспільного життя.

Здобувачі другої вищої освіти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема з електронного урядування та електронного документообігу, електронних послуг, електронної демократії та виборчих технологій, інформаційної безпеки та захисту інформації, інформаційного права, маркетингу, PR-технологій та соціальних комунікацій, управління інформаційними зв’язками, управлінського документознавства, публічного управління, менеджменту якості.

Випускники обіймають керівні посади працівників та фахівців апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері електронного урядування, спеціалістами державної служби, менеджерами систем якості в державному управлінні, фахівцями з управління проектами у сфері електронного урядування.

Умови вступу

Диплом про вищу освіту бакалавра, магістра або спеціаліста.

Для вступу на другу вищу освіту необхідно скласти вступні випробування.

Основні терміни

Прийом документів: 02.07-03.08.2018 р.

Вступні випробування: 07-14.07.2018 р. та 04-10.08.2018 р.

Інтегральний рейтинг вступників: не пізніше 11.08.2018 р.

Рейтинговий список: не пізніше 13.08.2018 р.

Подача оригіналів документів: не пізніше 18:00 18.08.2018 р.

Зарахування: не пізніше 22.08.2018 р.

Програма вступних випробування

Програма комплексного фахового випробування 2018 (ПУА)
Програма додаткового випробування 2018 (ПУА)
Програма вступного випробування з іноземної мови 2018

Врегулювання конфліктів та медіація
Загальна інформація

Спеціальність: 054 Соціологія

Випускова кафедра: кафедра соціології

Вартість навчання: уточнюється.

Врегулювання конфліктів в будь-якому суспільстві – завжди актуальна сфера професійної діяльності. Максимальний попит на фахівців даної спеціалізації існує сьогодні в нашій державі, що зумовлено наявністю збройного протистояння на Сході України та анексією Криму.

Вперше в Україні створена комплексна програма підготовки експертів-практиків з вирішення соціальних конфліктів, що базується на новітніх дослідженнях соціології, науки публічного управління, психології, педагогіки та публічного права. В межах спеціалізації студенти отримають компетенції з дисциплін: «Соціологія конфлікту», «Конфлікти в світовій політиці та сталий розвиток», «Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів», «Теорія та практика ведення переговорів», «Політичні інструменти соціального примирення», «Теорія та методологія сучасної конфліктології», «Психологія конфлікту та медіаційні практики», «Основи відновного правосуддя». Випускники зможуть успішно працювати у державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, громадських організаціях та міжнародних фондах.

Умови вступу

Диплом про вищу освіту бакалавра, магістра або спеціаліста.

Для вступу на другу вищу освіту необхідно скласти ЗНО.

Основні терміни

Реєстрація для складання ЗНО: 14.05.2018-05.06.2018 р.

Додаткові вступні випробування: 14.05.2018-31.05.2018 р.

Початок прийому заяв та документів: 02.07.2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань: 09.07.2018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)

ЗНО з іноземної мови: 11.07.2018 р.

Вступне фахове випробування з соціології: 02-29.07.2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЗНО: 26.07.2018 р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному
відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18:00 18.08.2018 р. (в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені).

Програма вступних випробування

Інформація оновлюється.

Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
Загальна інформація

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Випускова кафедра: кафедра філософії

Вартість навчання: уточнюється.

Врегулювання конфліктів в будь-якому суспільстві – завжди актуальна сфера професійної діяльності. Максимальний попит на фахівців даної спеціалізації існує сьогодні в нашій державі, що зумовлено наявністю збройного протистояння на Сході України та анексією Криму.

Вперше в Україні створена комплексна програма підготовки експертів-практиків з вирішення соціальних конфліктів, що базується на новітніх дослідженнях соціології, науки публічного управління, психології, педагогіки та публічного права. В межах спеціалізації студенти отримають компетенції з дисциплін: «Соціологія конфлікту», «Конфлікти в світовій політиці та сталий розвиток», «Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів», «Теорія та практика ведення переговорів», «Політичні інструменти соціального примирення», «Теорія та методологія сучасної конфліктології», «Психологія конфлікту та медіаційні практики», «Основи відновного правосуддя». Випускники зможуть успішно працювати у державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, громадських організаціях та міжнародних фондах.

Умови вступу

Диплом про вищу освіту бакалавра, магістра або спеціаліста.

Для вступу на другу вищу освіту необхідно скласти ЗНО.

Основні терміни

Реєстрація для складання ЗНО: 14.05.2018-05.06.2018 р.

Додаткові вступні випробування: 14.05.2018-31.05.2018 р.

Початок прийому заяв та документів: 02.07.2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань: 09.07.2018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)

ЗНО з іноземної мови: 11.07.2018 р.

Вступне фахове випробування з соціології: 02-29.07.2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЗНО: 26.07.2018 р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному
відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18:00 18.08.2018 р. (в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені).

Програма вступних випробування

Програма комплексного фахового випробування 2018 (Cоціальна робота)
Програма додаткового випробування 2018 (Соціальна робота)
Програма вступного випробування з іноземної мови 2018

 

Бакалаврські програми

Господарське та адміністративне право
Загальна інформація

Спеціальність: 081 Право

Випускова кафедра: кафедра господарського та адміністративного права

Вартість навчання: до 15 000 грн./рік.

Разом із фундаментальними правничими дисциплінами, студенти одержують поглиблені знання з питань правового регулювання комерційної та іншої господарської діяльності, корпоративних правовідносин, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності, ринку цінних паперів, фінансового і банківського права, правових питань системи оподаткування, договірного права. Також отримують навички складання проектів господарських договорів, процесуальних документів у судових справах, навчаються основам організації і здійснення юридичної практики.

Випускники працюють адвокатами, нотаріусами, суддями, прокурорами, юрисконсультами, арбітражними керуючими, державними реєстраторами, податковими інспекторами, слідчими правоохоронних органів, керівниками юридичних та адміністративних підрозділів, викладачами вищих навчальних закладів, професіоналами державної служби, менеджерами з права.

Умови вступу

Особи, що мають вищу освіту.

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.
Інша інформація

Всю необхідну інформацію стосовно вступу на другу вищу освіту за спеціальністю «Господарське та адміністратвине право» можна подивитися на сайті Інститут післядипломної освіти.

Інформаційне право та право інтелектуальної власності
Загальна інформація

Спеціальність: 081 Право

Випускова кафедра: кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності

Вартість навчання: до 15 000 грн./рік.

Якщо розглянути людство в цілому, то воно в даний час переходить від постіндустріального суспільства до інформаційного, де об’єктами відносин є не матеріальні блага, а ідеальні – інформація, ідеї, знання. Будь-яка інформація стає потенційним об`єктом загрози з боку зловмисників, які посягають на її цілісність, повноту, конфіденційність. Так, протиправні діяння можуть виражатися у відкритті доступу, знищенні, спотворенні інформації або зміною її змісту. Невичерпаність попиту ринку праці на фахівців в галузі права інтелектуальної власності обумовлена прискореними темпами науково-технічного прогресу. Все простіше стає порушувати авторські права та все складніше їх захищати. Наукові ідеї та експерименти, винаходи та відкриття – це лише неповний перелік тих об’єктів науково-інтелектуальної власності, які може створити людина, озброєна розумом. Базуючись на вищезазначеному на кафедрі відкрито спеціалізацію: «Інформаційне право та право інтелектуальної власності».

Умови вступу

Особи, що мають вищу освіту.

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.
Інша інформація

Всю необхідну інформацію стосовно вступу на другу вищу освіту за спеціальністю «Господарське та адміністратвине право» можна подивитися на сайті Інститут післядипломної освіти.

Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email