МАГІСТРАТУРА
2018

ФСП – це твоя вища освіта!

Особи, які отримали диплом бакалавра (або спеціаліста) в інших вищих навчальних закладах або на інших факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також випускники ФСП,  мають особисто подати документи до відбіркової комісії ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом в магістратуру здійснюється за спеціальностями: 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 054 «Соціологія» та 231 «Соціальна робота».

Новини вступної кампанії

281 Публічне управління та адміністрування
231 Соціальна робота

Етапи вступної кампанії на 5-й курс

(для вступу на спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, 231 Соціальна робота)

Прийом документів

Прийом документів (подання заяв). В разі подання заяв на декілька конкурсних пропозицій атестаційна комісія факультету може передбачити встановлення пріоритетів.

Вступні випробування

Вступні випробування: фахові, з іноземної мови та додаткові. Проводяться згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії. Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Інтегральний рейтинг вступників

Оголошення інтегральних рейтингів атестаційною комісією факультету.

Рейтинговий список (бюджет)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Подача оригіналів документів (бюджет)

Етап подачі оригіналів документів та закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення.

Подача оригіналів документів (контракт)

Етап подачі оригіналів документів та закінчення строку виконання вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

Зарахування (бюджет)

Термін зарахування вступників за державним замовленням.

Зарахування (контракт)

Термін зарахування вступників за за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування та 231 Соціальна робота проводяться без ЗНО, на базі диплому бакалавра, спеціаліста, чи магістра будь-якої спеціальності.

Вартість навчання

Магістр, денна форма навчання – 31 100 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 16 100 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Вартість навчання вказана згідно з Додатком 1 до наказу №1/193а від 01.06.2018 р.

Програми вступних випробувань

281 Публічне управління та адміністрування

Програма комплексного фахового випробування 2018 (ПУА)
Програма додаткового випробування 2018 (ПУА)
Програма вступного випробування з іноземної мови 2018

231 Соціальна робота

Програма комплексного фахового випробування 2018 (Cоціальна робота)
Програма додаткового випробування 2018 (Соціальна робота)
Програма вступного випробування з іноземної мови 2018

081 Право

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за спеціальністю 081 «Право» проводяться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (далі – на основі результатів ЗНО).

У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року.

Основні строки

Реєстрація для складання ЗНО: 14.05.2018-05.06.2018 р.

Реєстрація електронних кабінетів: 14.05.2018-05.06.2018 р.

Початок прийому заяв та документів: 02.07.2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань: 09.07.2018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЗНО: 26.07.2018 р.

Вступні випробування (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії):

  • Додаткові випробування: 14.05.2018-31.05.2018 р.;
  • Іноземна мова: 11.07.2018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів);
  • Фахові випробування: 13.07.2018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів).

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення – не пізніше 13.08.2018 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 18:00 18.08.2018 р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному
відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18:00 18.08.2018 р. (в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені).

Терміни зарахування вступників:

  • за державним замовленням – до 12:00 20.08.2018 р.;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 22.08.2018 р. (в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені).

Конкурсний бал

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра на спеціальність 081 «Право» розраховується за формулою: КБ = П1 + П2 + П3, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

Вартість навчання

Магістр, денна форма навчання – 31 100 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 16 100 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Вартість навчання вказана згідно з Додатком 1 до наказу №1/193а від 01.06.2018 р.

Програми вступних випробувань

Приклад програми ЗНО для вступу на 5-й курс 081 «Право» (від 08.04.2016 р.).
Програма додаткового випробування для вступу на 5-й курс 081 «Право»
Інформація про вступне випробування з іноземної мови 2018 на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

054 Соціологія

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за спеціальністю 054 «Соціологія» проводяться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі – на основі результатів ЗНО) та фахових вступних випробувань.

Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року.

Основні строки

Реєстрація для складання ЗНО: 14.05.2018-05.06.2018 р.

Початок прийому заяв та документів: 02.07.2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань: 09.07.2018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЗНО: 26.07.2018 р.

Вступні випробування (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії):

  • Додаткові випробування: 14.05.2018-31.05.2018 р.;
  • Іноземна мова: 11.07.2018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів);
  • Фахові випробування: 02-29.072018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів).

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення – не пізніше 13.08.2018 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 18:00 18.08.2018 р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному
відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18:00 18.08.2018 р. (в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені).

Терміни зарахування вступників:

  • за державним замовленням – до 12:00 20.08.2018 р.;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 22.08.2018 р. (в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені).

Конкурсний бал

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра на спеціальність 054 «Соціологія» розраховується за формулою: КБ = П1 + П2 + RA, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка
фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою: RA = 2RA + 2RT, де: RA – академічна складова, RT – складова творчих досягнень, які розраховуються відповідно до зазначеного в п.9. §2 Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступників на спеціальність 054 «Соціологія» дорівнює 5.

Вартість навчання

Магістр, денна форма навчання – 31 100 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 16 100 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Вартість навчання вказана згідно з Додатком 1 до наказу №1/193а від 01.06.2018 р.

Програми вступних випробувань

Програма комплексного фахового випробування 2018 (Соціологія)
Програма додаткового випробування 2018 (Соціологія)
Інформація про вступне випробування з іноземної мови 2018 на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)