,

IX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» [тези до 19.11.2017]

Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас на ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку», яка буде проведена 23-24 листопада 2017 року в КПІ імені Ігоря Сікорського на базі факультету соціології і права. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто займається проблемами управління.

Інформаційний лист конференції

 

Тематика конференції

Секція 1. Трансформація державного управління в сучасній Україні та світі: від бюрократичного адміністрування до електронного урядування:

 • Становлення та розвиток галузі знань від «Державного управління» до «Публічного управління та адміністрування» в Україні
 • Сучасні управлінські технології та підходи
 • Кращі практики впровадження електронного урядування
 • Інструменти електронної демократії
 • Залучення громадян до вироблення і прийняття управлінських рішень
 • Сучасні технології електронного урядування

Секція 2. Модерн та модернізація: поміж конфліктами та керованістю:

 • Порівняльно-історічна соціологія революцій: революції та трансфомації державної політіки
 • Національна держава та динаміка світ-системи: хто ким керує?
 • Політичне панування та державна політика: поміж раціональною бюрократією та
  патримоніальним вождизмом
 • Соціологія науки та раціональна модернізація державної політики: виклики та перспективи
 • Національна держава, світ-системні імперативи та конфлікті: керованість і хаос
 • Популізм від Брекзиту до Трампа та формування державної політики

Секція 3. Реалізація стратегічного підходу в управлінні сталим розвитком:

 • Вектори соціально-економічного розвитку України в контексті реалізації стратегії «Європа 2020»
 • Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку країни: стратегічний підхід
 • Регіональні стратегії в руслі процесів деконцентрації та децентралізації
 • Стратегія сталого розвитку «Україна 2020»: передумови успішної реалізації
 • Ризики та обмеження впровадження стратегічних рішень у державному управлінні

Секція 4. Правове регулювання сталого розвитку: проблеми та перспективи

 • Правове забезпечення верховенства права, захисту прав і свобод людини і громадянина, гендерної,
  расової, культурної, етнічної рівності, доступу до якісної освіти, медичного обслуговування та
  соціального захисту
 • Захист біженців, внутрішньо переміщених осіб та мігрантів
 • Забезпечення функціонування прозорих і підзвітних державних інститутів, боротьба з корупцією
 • Вільний розвиток підприємництва, усунення необґрунтованих обмежень, забезпечення технічної
  модернізації
 • Охорона довкілля, забезпечення енергетичної ефективності та енергетичної інфраструктури
 • Доступ до володіння і розпорядження землею та іншою власністю, доступ до житла
 • Доступ до фінансових послуг, удосконалення регулювання фінансування, фінансового
  моніторингу, справляння податків, державних закупівель, інших напрямів фінансової діяльності
  держави
 • Забезпечення трудових прав, зокрема рівність у трудових відносинах та програми зайнятості
 • Боротьба з усіма формами організованої злочинності, насильством і жорстокістю
 • Правове забезпечення доступу до інформації та інформаційних технологій, сприяння розвитку
  освіти, науки і технологій

Секція 5. Моделювання поведінки соціально-економічних систем для прийняття рішень:

 • Моделювання поведінки соціально-економічних систем з метою запобігання виникненню
  конфліктів
 • Моделювання процесів сталого розвитку
 • Передбачення (форсайт) і прогнозування поведінки соціально-економічних систем
 • Інструментарій для моделювання та представлення його результатів
 • Загальна теорія моделювання поведінки систем

Круглий стіл «Сучасні тенденції підготовки PHD за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» із залученням Підкомісії МОНУ «Публічне управління та адміністрування»,
Робочою групою паспорту спеціальності, іноземних експертів та громадських діячів».

Участь у конференції

Для участі у конференції необхідно до 12 листопада 2017 року включно надіслати на sup.fsp.kpi.ua тези доповіді.

Також на електронну адресу mpm.from.kpi@gmail.com необхідно надіслати:

 1. Заявку на участь в конференції(див. зразок).
 2. Тези доповіді(див. вимоги до оформлення).
 3. Відскановану рецензію наукового керівника (для студентів та курсантів).

Загальна інформація

Мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Вартість участі:

 • Розмір організаційного внеску становить 150 грн.
 • Для студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» пільгова вартість – 100 грн.
 • Для зарубіжних учасників – 10 євро.
Інформаційний лист конференції

Nike Air Max

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.