Монографія (рекомендація до друку)

29 червня 2021 року на засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського було рекомендовано до друку колективну монографію «Захист прав людини в умовах суспільних трансформацій: концептуальні та нормативно-правові засади» за загальною редакцією Дарії Маріц та Олени Львової.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.