Підрозділи

ННЦІП

Наказом ректора № 1-270 від 18.10.2013 року на базі факультету спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України створено Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій. Метою функціонування Центру є здійснення фундаментальних досліджень з проблем правового регулювання інформаційних відносин, забезпечення на цій основі навчального процесу відповідним дидактичним матеріалом, а також здійснення наукових експертиз проєктів нормативно-правових актів щодо регулювання цих відносин.

Директором центру призначений Фурашев В.М., кандидат технічних наук, доцента, с.н.с., лауреата премії Ради Міністрів СРСР і премії імені Ярослава Мудрого. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом координується Центром у співпраці з кафедрою інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП. Завідувач цієї кафедри Петряев Сергій Юрійович безпосередньо брав участь у створенні Центру, координує навчальний процес і сприяє подальшому розвитку Центру.

Науково-дослідний потенціал складають співробітники Центру, що одночасно входять до професорсько-викладацького складу кафедр факультету:

  • Фурашев В.М. – Директор центру, к.т.н., доцент, с.н.с., перший заступник директора з наукової роботи НДІПІ НАПрН України
  • Баранов О.А., к.т.н., с.н.с. НДІІП НАПрН України (сумісник)

Навчально-методичне забезпечення Центру здійснює викладач-сумісник кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Юдкова К.В. і ст. лаборант кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП Чернишина А.Г. В організації навчального процесу та розвитку наукових досліджень беруть активну участь: старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Бежевець А.М., доцент кафедри публічного права Попов К.Л.

Юридична клініка

Юридична клініка Defendo функціонує у складі факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського з 01 квітня 2011 року як база для вдосконалення теоретичних знань, практичного навчання студентів та надання безоплатної професійної юридичної допомоги.

Центр правових експертиз

Інформація оновлюється.

Відділ інформаційної підтримки навчального процесу

Інформація оновлюється.

Навчально-наукова лабораторія врегулювання конфліктів та медіації

Інформація оновлюється.

Лабораторія технічної естетики та дизайну (DesignLab.015)

Інформація оновлюється.

Навчально-наукова лабораторія інтернетики

Інформація оновлюється.

Міжнародний центр розвитку ділової етики

Інформація оновлюється.

Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email