Підрозділи

НДЦ ПС «Соціоплюс»

Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс» у своїй діяльності орієнтується на досягнення максимального результату: проведення польового етапу в оптимальний термін, якісний та детальний аналіз даних, формування докладних та вичерпних аналітичних звітів. Співробітники організації – це злагоджений колектив спеціалістів, здатних ефективно організувати спільну діяльність задля досягнення встановленого результату. Гарантією якісного виконання робіт може бути лише високий рівень кваліфікації співробітників.

ННЦІП

Наказом ректора № 1-270 від 18.10.2013 року на базі факультету спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України створено Навчально-науковий центр інформаційного права і правових питань інформаційних технологій. Метою функціонування Центру є здійснення фундаментальних досліджень з проблем правового регулювання інформаційних відносин, забезпечення на цій основі навчального процесу відповідним дидактичним матеріалом, а також здійснення наукових експертиз проєктів нормативно-правових актів щодо регулювання цих відносин.

Директором центру призначений Фурашев В.М., кандидат технічних наук, доцента, с.н.с., лауреата премії Ради Міністрів СРСР і премії імені Ярослава Мудрого.Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом координується Центром у співпраці з кафедрою інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП. Завідувач цієї кафедри Петряев Сергій Юрійович безпосередньо брав участь у створенні Центру, координує навчальний процес і сприяє подальшому розвитку Центру.

Науково-дослідний потенціал складають співробітники Центру, що одночасно входять до професорсько-викладацького складу кафедр факультету:

  • Фурашев В.М. – Директор центру, к.т.н., доцент, с.н.с., перший заступник директора з наукової роботи НДІПІ НАПрН України
  • Цірфа Г.А., заступник директора Центру, к.і.н., доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права ФСП
  • Петряєв С.Ю., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП
  • Ланде Д.В., д.т.н., професор, с.н.с. НДІІП НАПрН України (сумісник)
  • Баранов О.А., к.т.н., с.н.с. НДІІП НАПрН України (сумісник)

Навчально-методичне забезпечення Центру здійснює викладач-сумісник кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Юдкова К.В. і ст. лаборант кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП Чернішіна А.Г. В організації навчального процесу та розвитку наукових досліджень беруть активну участь: старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Бежевець А.М., доцент кафедри публічного права Попов К.Л.

Юридична клініка

Юридична клініка «Defendo» функціонує у складі факультету соціології і права НТУУ «КПІ» з 01 квітня 2011 року як база для вдосконалення теоретичних знань, практичного навчання студентів та надання безоплатної професійної юридичної допомоги.

ЛТЕД

Аватар страницы5

Лабораторія технічної естетики та дизайну (DesignLab.015) є структурним підрозділом ФСП НТУУ “КПІ”. Сьогодні двері дизайн-центру відкриті для всіх студентів та аспірантів бажаючих навчатися дизайну, проявити себе в цій сфері та бути корисними факультету та КПІ, поглибити свої знання, вміння та навички, отримати досвід роботи в дизайні.
Лабораторія надає спектр послуг, серед яких:

1. Дизайн друкованої продукції:
– розробка дизайну обкладинок збірок матеріалів, підручників та книг;
– розробка дизайну поліграфічної продукції.
2. Web-design & Development (веб-дизайн та розробка сайтів).
3. Візуально-інформаційний супровід:
– науково-практичних, культурно-масових та інших заходів;
– вступної кампанії;
– інформаційних ресурсів.
4. Інші послуги:
– розробка дизайну логотипів та емблем;
– створення комп’ютерних презентацій та інфографіки;
– розробка елементів вуличної та внутрішньої навігації;
– оформлення та форматування учбових матеріалів;
– розробка дизайну шаблонів листів для e-mail розсилки;
– креативні ідеї по оформленню приміщень;
– створення випускних альбомів, вітальних листівок, обробка фотографій тощо.
Телефон: +38 (044) 204 98 22
Детальна інформація на сайті: designlab.kpi.ua
Сторінка у Facebook: kpidesignlab

Міжнародний центр розвитку ділової етики

Інформація уточнюється.