ННЦ ПС «Соціоплюс»

Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс» заснований на баaзі факультету соціології (нині – факультет соціології і права) одного з найбільших ВНЗ як України, так і країн СНД – Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського», свою діяльність центр розпочав у листопаді 2002 року.

Адреса підрозділу: проспект Перемоги, 37, корпус 7, аудиторія 09.
Телефон підрозділу: (044) 204 81 47
Електронна пошта: socioplus@kpi.ua
Офіційний вебсайт: socioplus.kpi.ua

Мета діяльності

Основними завданнями Центру є проведення наукових досліджень прикладного характеру, задоволення потреб в соціологічній інформації структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, органів виконавчої влади та інших підприємств і організацій та методично-консультаційна підтримка навчального процесу факультету соціології і права.

НДЦ ПС «Соціоплюс» спеціалізується на проведенні різного роду якісних та кількісних соціологічних досліджень, до них входять дослідження якості освітніх послуг, оцінка якості підготовки випускників очима роботодавців, дослідження розповсюдженості корупційних дій у вищих навчальних закладах тощо.
Також Центр спеціалізується у проведенні досліджень по визначенню відомості торгових знаків серед споживачів та особливостей сприйняття цих знаків. Центр співпрацював з багатьма компаніями, які представляли такі відомі торгові знаки як «ЛІГА», «БАЛТИКА», «БУРЁНКА», «НА ЗДОРОВЬЕ», «СЕЛЯНСЬКЕ», «AREON», «INTERTOOL», «Дім кави» тощо.

Основні принципи роботи Центру:
 • професіоналізм;
 • науковість та відповідальність фахівців;
 • нетрадиційний підхід при здійсненні досліджень;
 • володіння всім спектром стандартних методик та інформаційних технологій;
 • висока якість та оперативність здійснення проєктів.
Основні напрями науково-дослідної діяльності Центру:
 1. Проведення всіх видів кількісних досліджень (Всеукраїнські репрезентативні соціологічні дослідження, опитування громадської думки, різні види анкетувань тощо);
 2. Розробка методології та проведення якісних соціологічних досліджень (фокус-груп, поглиблених інтерв’ю, експертних опитувань тощо);
 3. Соціологічні експертні системи підтримки прийняття управлінських рішень;
 4. Моніторингові дослідження ЗМІ;
 5. Соціологічне забезпечення процедур реєстрації інтелектуальної власності;
 6. Дослідження соціальної складової сталого розвитку регіонів України.
Головними напрямками діяльності Центру є:
 • виконання за замовленнями КПІ ім. Ігоря Сікорського комплексних соціологічних та маркетингових досліджень на основі використання сучасних технологій;
 • проведення експрес-опитувань, моніторингу суспільної думки щодо проблем, що носять суспільно значущий характер;
 • проведення соціологічних (маркетингових) досліджень та попередніх соціологічних (маркетингових) експертиз з метою визначення соціального чи економічного ефекту від впровадження державними, комерційними та громадськими організаціями соціальних програм та інноваційних проєктів;
 • надання організаційної допомоги кафедрам у проведенні пошукових, прикладних наукових досліджень в тісному зв’язку з навчальним процесом;
 • співробітництво з галузевими організаціями, установами, підприємствами, науково-дослідними та учбовими інститутами;
 • міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами;
 • створення постійно поновлюваного банку соціологічних даних з метою забезпечення підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації та інших користувачів науково обґрунтованими соціологічними даними;
 • видання науково-методичних матеріалів, періодичних звітів та дайджестів, що стосуються досліджуваних центром проблем;
 • організація науково-практичних семінарів та інших наукових заходів з участю представників органів державної влади, науково-дослідних установ, навчальних закладів та громадських організацій;
 • виконання рекламних заходів з питань соціологічних та маркетингових досліджень;
 • співпраця   з   засобами   масової   інформації   в   галузі   висвітлення результатів досліджень Центру.

Партнери підрозділу

 wdc

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку

 benatov

Патентне бюро «Бенатов і партнери»

Здобутки/нагороди/грамоти тощо

Друга премія за книгу «Взаємодія ВНЗ та ринку праці в дзеркалі соціології» на конкурсі АН ВО України (Постанова Президії АН ВО України від 17 вересня 2010 року (протокол №8).

Грант КПІ ім. Ігоря Сікорського фінансової підтримки проєкту «Дослідження нових форм і механізмів навчальної діяльності студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського в умовах становлення інформаційного суспільства».

Back
Вступ на бакалаврат 2023
Вступ до магістратури 2023
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email