Кафедра історії

Загальна інформація

Кафедра історії об’єднує висококваліфікований колектив творчих працівників, які забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін історичного профілю на усіх без винятку факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами вирішення актуальних завдань гуманітаризації та гуманізації вищої технічної освіти в Україні, підвищення якості професійної підготовки і розширення світогляду майбутніх технічних спеціалістів.

До складу кафедри входять 17 викладачів, серед яких 4 доктора наук та 12 кандидатів наук. При кафедрі діє навчально-методичний кабінет з бібліотекою наукової та навчально-методичної літератури.

Кафедрою видається фахове видання з історичних наук «Сторінки історії: збірник наукових праць». В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів які працюють над темами наукових досліджень.

На базі кафедри історії щорічно проводиться міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії культури у вищій школі» та студентська науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам’ять».

Кафедра історії здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Перелік викладачів, відповідальних за напрями роботи кафедри:

  • завідувач кафедри: Костилєва Світлана Олександрівна, доктор історичних наук, професор;
  • заступник завідувача кафедри з наукової роботи: Ігнатова Людмила Русланівна, кандидат історичних наук, доцент;
  • заступник завідувача кафедри з методичної роботи: Лихолат Алла Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент;
  • заступник завідувача кафедри з виховної роботи: Мартинюк Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, старший викладач;
  • заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності (співробітництва): Боєва Світлана Юріївна, кандидат історичних наук, доцент.
Завідувачка кафедри

Костилєва Світлана Олександрівна
Доктор історичних наук, професор

Соціальні мережі та месенджери

Telegram
Facebook
Twitter

Освітні програми

Аспірантура

Освітньо-наукова програма «Історія»

Перелік дисциплін

Нижче зазначені навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри теорії та практики управління. Перелік всіх освітніх компонентів, які вивчаються у межах спеціальностей можна переглянути або у навчальних планах, або на сторінці щодо навчальних дисциплін
Бакалаврат

Історія Київської політехніки (вибіркова)
Історія науки і техніки (вибіркова)
Історія України (суспільно-політичний аспект) (вибіркова)
Історія української культури (вибіркова)
Україна в контексті історичного розвитку Європи (вибіркова)

Аспірантура

Архівознавство України
Гендерна історія України (вибіркова)
Економічна історія (вибіркова)
Інформаційно-комунікаційні технології в історичних дослідженнях
Історична регіоналістика України (вибіркова)
Історичне джерелознавство
Історіографія історії України (вибіркова)
Історія науки (вибіркова)
Організація науково-інноваційної діяльності в гуманітарній сфері
Соціальні взаємодії в повсякденні: історичний аспект (вибіркова)
Теорія та методологія історичних досліджень
Україна у контексті світової цивілізації (вибіркова)
Українська історична біографістика (вибіркова)

Міжнародна діяльність

Кафедра історії налагодила та підтримує наукову комунікацію з представниками зарубіжного академічного середовища. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, публікують результати власних наукових досліджень в зарубіжних фахових виданнях, проходять стажування в закордонних університетах та науково-дослідних установах,  виборюють гранти на проведення досліджень та організовують тематичні зустрічі іноземних дослідників зі студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Представники зарубіжних університетів та науково-дослідних установ входять до складу редколегії та авторського колективу фахового видання з історичних наук «Сторінки історії», яке видається кафедрою історії ФСП.

Кафедра історії співпрацює з Дослідницько-освітнім консорціумом із вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій Альбертського університету та з Українським науково-дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору. Завдяки цій співпраці студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського мали можливість відвідувати освітні заходи за участю зарубіжних дослідників: канадського історика Ярса Балана, американського історика Марка Фон Гагена, американської дослідниці та журналістки Енн Епплбом, італійського історика Андреа Граціозі.

Організовані кафедрою історії щорічні історичні семінари присвячені історії Фінляндії відбуваються за сприяння посольства Фінляндії в Україні.

Професорсько-викладацький склад кафедри історії розробив та викладає студентам та аспірантам декілька освітніх курсів англійською мовою.

Матеріально-технічне забезпечення

Освітній процес на кафедрі історії відбувається із залученням інформаційно-комунікаційних технологій. В методичному кабінеті є комп’ютери підключені до всесвітньої мережі Інтернет. Студенти, аспіранти та викладачі кафедри також мають можливість користуватися електронними ресурсами, які доступні в локальній мережі університету. На кафедрі є мультимедійний проектор, який використовується викладачами під час проведення лекційних, семінарських занять, конференцій та круглих столів. Кафедра історії має бібліотеку з навчально-методичною та науковою літературою, яку можуть використовувати студенти під час підготовки до семінарських занять. Розміщені в кабінеті стенди на історичну тематику допомагають студентам засвоїти навчальний матеріал.

Контактна інформація
Костилєва Світлана Олександрівна
Завідувач кафедри
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email