Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

Загальна інформація

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права готує фахівців за спеціальністю 081 Право.

Форми навчання з кожної спеціальності: денна, заочна, друга вища на базі вищої освіти.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки.
Кваліфікаційний рівень: юрист.

Спеціальність 081 Право передбачає детальне вивчення теорії держави і права, історії держави і права, кримінального, цивільного, господарського, житлового, трудового, адміністративного, сімейного, права інтелектуальної власності, адміністративного процесу та адміністративної відповідальності, кримінології, криміналістики, судової експертизи, судової медицини, адвокатури, діловодства та інших дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійної та практичної підготовки.

Випускники можуть працювати в правоохоронних та митних органах, суді, податковій адміністрації, органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, установах юстиції, юридичній службі на підприємстві.

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права готує аспірантів за спеціальністю 081 Право.

Факультетом соціології і права видається Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського «Політологія. Соціологія. Право». В рубриці «Право» публікуються статті, що висвітлюють як загальнотеоретичні проблеми держави і права, так і регулювання суспільних відносин на рівні різних галузей права. В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів та студентів магістратури, які працюють над темою наукового дослідження «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави».

До створення факультету права кафедра публічного права існувала в якості загальноуніверситетської під назвами «Кафедра Правознавства», «Кафедра радянського права», згодом – після здобуття незалежності України отримала назву «Кафедра державного права»:
– 1996 рік – створення факультету права. На базі факультету права в якості структурного підрозділу створено кафедру державного права;
– 2008 рік – в результаті об’єднання Факультету права з Факультетом соціології, в серпні 2008 року, кафедру державного права було перейменовано в кафедру теорії права і держави, яка, поряд з іншими правовими кафедрами, увійшла в структуру нового факультету – факультету соціології і права;
– 2014 рік – кафедра отримує назву «Кафедра публічного права»;
– 2021 рік – внаслідок реорганізацією факультету на базі кафедри публічного права створено «Кафедру інтелектуальної власності та приватного права».

Завідувачі кафедри

Кафедру очолювали:

 • 1996-2001 рр. – кандидат юридичних наук, доцент, Лисенко Анатолій Миколайович;
 • 2001-2019 рр. кандидат юридичних наук, доцент Чепульченко Тетяна Олексіївна;
 • 2019-2020 р. – кандидат наук з державного управління, доцент Цимбаленко Яна Юріївна;
 • з 2020 р. – доктор юридичних наук, доцент Маріц Дарія Олександрівна.
Випускники

Переглянути на сайті кафедри

Освітні програми

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права здійснює набір за такими освітніми програмами:

 1. Освітньо-професійна програма «081 Право» – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
 2. Освітньо-професійна програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» – другий (магістерський) рівень вищої освіти.
 3. Освітньо-наукова програма «Право» – третій (науковий) рівень вищої освіти (доктор філософії).

Сертифікатна програма

Права людини та їх захист

Перелік дисциплін

 1. Адвокатура
 2. Договори у сфері інтелектуальної власності
 3. Захист прав інтелектуальної власності
 4. Інтелектуальна власність та патентознавство
 5. Інтелектуальна власність у різних індустріях
 6. Історія держави і права зарубіжних країн
 7. Історія держави і права України
 8. Конституційне право
 9. Кримінальне право. Загальна частина
 10. Кримінальне право. Особлива частина
 11. Медичне право
 12. Медіація в юридичній практиці
 13. Міжнародне гуманітарне право
 14. Міжнародне приватне право
 15. Міжнародне публічне право
 16. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності
 17. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини
 18. Основи відновного правосуддя
 19. Основи права Європейського Союзу
 20. Охорона прав інтелектуальної власності в цифровому суспільства
 21. Підприємницьке право
 22. Права людини в сфері бізнесу
 23. Права людини на прайвесі (приватне життя)
 24. Права людини на свободу слова, вираження поглядів та інформації
 25. Права людини у сфері охорони здоров’я
 26. Право інтелектуальної власності (магістратура 054 Соціологія)
 27. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації
 28. Правове забезпечення професійної діяльності
 29. Правове регулювання виконавчого провадження
 30. Правознавство
 31. Публічно-правова охорона інтелектуальної власності
 32. Публічно-правова охорона інформаційної безпеки
 33. Римське приватне право
 34. Судові та правоохоронні органи України
 35. Теорія держави і права
 36. Теорія класифікацї злочинів
 37. Трудове право
 38. Цивільне право. Загальна частина
 39. Цивільне право. Особлива частина
 40. Цивільне процесуальне право
 41. Юридичне письмо та складання юридичних документів
 42. Юридичний аналіз та обґрунтування
 43. Юридичні інновації
Контактна інформація
Маріц Дарія Олександрівна
Завідувач кафедри
 • (044) 236 50 53
 • kpp_fsp_kpi@ukr.net
 • http://ivpp.kpi.ua/
 • Україна, м. Київ, 03056, КПІ ім. Ігоря Сікорського, вул. Борщагівська, 122, корпус 19, каб. 328