Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

Загальна інформація

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права готує фахівців за спеціальністю 081 Право.

Форми навчання з кожної спеціальності: денна, заочна, друга вища на базі вищої освіти.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки.
Кваліфікаційний рівень: юрист.

Спеціальність 081 Право передбачає детальне вивчення теорії держави і права, історії держави і права, кримінального, цивільного, господарського, житлового, трудового, адміністративного, сімейного, права інтелектуальної власності, адміністративного процесу та адміністративної відповідальності, кримінології, криміналістики, судової експертизи, судової медицини, адвокатури, діловодства та інших дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійної та практичної підготовки.

Випускники можуть працювати в правоохоронних та митних органах, суді, податковій адміністрації, органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, установах юстиції, юридичній службі на підприємстві.

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права готує аспірантів за спеціальністю 081 Право.

Факультетом соціології і права видається Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського «Політологія. Соціологія. Право». В рубриці «Право» публікуються статті, що висвітлюють як загальнотеоретичні проблеми держави і права, так і регулювання суспільних відносин на рівні різних галузей права. В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів та студентів магістратури, які працюють над темою наукового дослідження «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави».

До створення факультету права кафедра публічного права існувала в якості загальноуніверситетської під назвами «Кафедра Правознавства», «Кафедра радянського права», згодом – після здобуття незалежності України отримала назву «Кафедра державного права»:
– 1996 рік – створення факультету права. На базі факультету права в якості структурного підрозділу створено кафедру державного права;
– 2008 рік – в результаті об’єднання Факультету права з Факультетом соціології, в серпні 2008 року, кафедру державного права було перейменовано в кафедру теорії права і держави, яка, поряд з іншими правовими кафедрами, увійшла в структуру нового факультету – факультету соціології і права;
– 2014 рік – кафедра отримує назву «Кафедра публічного права»;
– 2021 рік – внаслідок реорганізацією факультету на базі кафедри публічного права створено «Кафедру інтелектуальної власності та приватного права».

Завідувачі кафедри

Кафедру очолювали:

  • 1996-2001 рр. – кандидат юридичних наук, доцент, Лисенко Анатолій Миколайович;
  • 2001-2019 рр. кандидат юридичних наук, доцент Чепульченко Тетяна Олексіївна;
  • 2019-2020 р. – кандидат наук з державного управління, доцент Цимбаленко Яна Юріївна;
  • з 2020 р. – доктор юридичних наук, доцент Маріц Дарія Олександрівна.
Випускники

Переглянути на сайті кафедри

Завідувач кафедри

Маріц Дарія Олександрівна
Доктор юридичних наук, доцент
dasha7770@ukr.net

Соціальні мережі та месенджери

Facebook

Освітні програми

Бакалаврат

Освітньо-професійна програма «Право»

Магістратура

Освітньо-професійна програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»

Аспірантура

Освітньо-наукова програма «Право»

Сертифікатні програми

Права людини та їх захист

Навчальні дисципліни:
1. Міжнародне гуманітарне право.
2. Медіація в юридичній практиці.
3. Права людини на свободу слова, вираження поглядів та інформації.
4. Право життя на прайвесі (особисте життя).
5. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини.
6. Права людини у сфері бізнесу.
7. Права людини у сфері охорони здоров’я
Переглянути детальніше

Охорона та комерціалізація майпових прав інтелектуальної власності

Навчальні дисципліни:
1. Інтелектуальна власність у різних індустріях.
2. Комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності.
3. Правове регулювання відносин в інтернеті
Переглянути детальніше

Перелік дисциплін

Нижче зазначені навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри теорії та практики управління. Перелік всіх освітніх компонентів, які вивчаються у межах спеціальностей можна переглянути або у навчальних планах, або на сторінці щодо навчальних дисциплін
Бакалаврат

Адвокатура (вибіркова)
Договори у сфері інтелектуальної власності (вибіркова)
Захист прав інтелектуальної власності (вибіркова для Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського) (вибіркова)
Конституційне право. Загальна частина
Конституційне право. Особлива частина
Курсова робота з права інтелектуальної власності
Медіація в юридичній практиці (вибіркова)
Міжнародне приватне право
Основи відновного правосуддя (вибіркова)
Основи права Європейського союзу та Ради Європи
Права людини в сфері бізнесу (вибіркова)
Права людини на прайвесі (приватне життя) (вибіркова)
Права людини на свободу слова, вираження поглядів та інформації (вибіркова)
Права людини у сфері охорони здоров’я (вибіркова)
Права людини: міжнародні стандарти та захист
Правниче дослідження та письмо
Право інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації (вибіркова)
Римське приватне право
Теорія держави
Теорія права
Цивільне право. Договірне право
Цивільне право. Договірне право
Цивільне право. Загальна частина
Цивільне право. Недоговірні зобов’язання. Спадкове право
Цивільне процесуальне право. Загальна частина
Цивільне процесуальне право. Особлива частина
Юридична техніка (вибіркова)
Юридичний аналіз та обґрунтування (вибіркова)
Юридичні інновації та стартапи

Магістратура

Доктрина, принципи, методологія приватного права
Інтелектуальна власність та патентознавство (вибіркова для гуманітарних спеціальностей)
Інтелектуальна власність та патентознавство (вибіркова для Навчально-наукового фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Інтелектуальна власність та патентознавство (вибіркова для технічних спеціальностей)
Інтелектуальна власність у різних індустріях (вибіркова)
Комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності
Комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності (вибіркова)
Курсова робота за тематикою освітньої програми
Менеджмент стартап-проєктів (вибіркова)
Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності (вибіркова)
Право інтелектуальної власності (вибіркова для магістрів 054 Соціологія)
Право промислової власності в бізнесі (вибіркова)
Правова політика інформаційних відносин
Правове регулювання відносин в Інтернеті (вибіркова)
Правосуддя в Україні
Практика вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності
Цифрове право

Аспірантура

Міжнародно-правове регулювання захисту прав людини
Теорія законотворення

Контактна інформація
Маріц Дарія Олександрівна
Завідувач кафедри
  • (044) 236 50 53
  • kpp_fsp_kpi@ukr.net
  • http://ivpp.kpi.ua/
  • Україна, м. Київ, 03056, КПІ ім. Ігоря Сікорського, вул. Борщагівська, 122, корпус 19, каб. 328
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email