Кафедра філософії

Кафедра філософії є загально університетською. Кафедра забезпечує викладання курсів «Філософія», «Історія української культури», «Культурологія», «Логіка», «Етика і естетика», «Етика бізнесу», «Філософські проблеми наукового пізнання» (для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»), а також курсу «Філософія» для аспірантів, здобувачів та наукового резерву університету.

Кафедра випускає спеціалістів напрямку 231 Соціальна робота

Кваліфікація: випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» отримують кваліфікацію фахівець соціальної роботи; «Магістр» – професіонал в галузі соціального захисту населення.

Соціальний працівник – це фахівець з надання соціальної допомоги різним категоріям населення. Соціальний працівник володіє фаховими знаннями зі теорії та методів соціальної роботи, психології, соціології, психіатрії, є ознайомленим зі правовими аспектами соціального захисту; володіє комунікативними навичками, вміє створювати «мережу допомоги» та керувати процесом допомоги, здатен здійснювати наукову діяльність

При кафедрі існує аспірантура та докторантура. Наукова робота виконується на кафедрі філософії за пріоритетним напрямом «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави» (Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук). Дослідження кафедри філософії здійснюють в рамках теми науково-дослідної роботи «Дослідження методів розвитку творчої особистості» (номер державної реєстрації №0107U0000981). В межах даної теми розробляються три фундаментальні напрями: «Творчість як спосіб здійснення дійсного гуманізму», «Інноваційно-інформаційні основи модернізації суспільства та освіти», «Соціальне проєктування як інноватика управлінської діяльності».

Освітньо-професійні програми

Кафедра філософії здійснює набір за такими освітньо-професійними програмами:

 1. Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти (освітня програма).
 2. Магістр (освітня програма).
 3. Доктор філософії за спеціальністю 033 Філософія (освітньо-наукова програма).

Перелік дисциплін

Бакалаврат (для всіх спеціальностей)
Для 2 курсу
 1. Вступ до філософії
 2. Загальна теорія розвитку
 3. Основи теорії пізнання
 4. Основи філософії
 5. Філософські основи наукового пізнання
Для 3-4 курсів
 1. Валеологія
 2. Гендерні дослідження
 3. Етика
 4. Логіка
 5. Соціокультурний розвиток людства
 6. Релігієзнавство
 7. Технічна естетика
 8. Культура України
 9. Історія української культури в контексті світової цивілізації
 10. Практична культурологія
 11. Екологія культури
Phd (для спеціальності 033 Філософія)
 1. Історія філософії
 2. Екзистенційні виміри в українській філософії
 3. Історія соціально-філософських вчень
 4. Основні парадигми сучасної філ.
 5. Теорія пізнання та способи обробки інформації
 6. Філософія культури
 7. Філософія. Модуль 1. Комунікативна етика
 8. Філософія. Модуль 2. Соціальна філософія
 9. Методологія наукових досліджень
 10. Педагогічна практика
 11. Соціальне проєктування в освітній діяльності
 12. Методологічний вимір (Загальна теорія розвитку, Теорія соціокультурного розвитку, Соціально-методологічний вимір)
 13. Аксіологічний вимір (Етика ділового спілкування, Практична риторика, Філософсько-аксіологічний вимір сучасної освіти)
 14. Культурно-антропологічний вимір (Екологія української культури, Філософія статі та гендеру, Проблеми людини в гуманістичній філософії)
 15. Праксеологічний вимір (Соціальне проєктування в дослідницькій діяльності, Критичне мислення, Творчість як спосіб буття дійсного гуманізму)

Міжнародна діяльність

Кафедра співпрацює з Kaunas University of Technology, Department of Humanities (Литва, м. Каунас) та в межах співпраці займається підготовкою майбутніх інженерів у галузі соціальної відповідальності.

Контактна інформація
Новіков Борис Володимирович
Завідувач кафедри