До уваги вступників до магістратури на спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, та 054 Соціологія

Згідно з п. 8 розділу V  Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (наказ МОН України №1096 від 11.10.2018 року), для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 054 Соціологія та 281 Публічне управління та адміністрування на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб визначаються Правилами прийому в межах з 01 вересня по 30 листопада.

При цьому використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту, отримані в порядку, передбаченому в пунктах 5-7 розділу V Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у закладі вищої освіти у передбачених цими Умовами випадках.

Розклад екзаменів

З розкладом вступних випробувань можна ознайомитися у розділі «Вступ на 5-ий курс» у блоках відповідних спеціальностей.

Згідно з п. 10 розділу V  Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (наказ МОН України №1096 від 11.10.2018 року), заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати проведення вступних випробувань у закладі вищої освіти та зарахування вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів у 2019 році) на окремі магістерські програми виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (окрім тих магістерських програм, для вступу на які цими Умовами передбачено обов’язковість складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2019 року.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.