Сербова Ольга Вікторівна

Кандидат психологічних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат психологічних наук

Освіта

Інформація оновлюється

Дисципліни

 1. Психологія
 2. Анатомія і еволюція нервової системи
 3. Загальна психологія з практикумом. Частина 1
 4. Загальна психологія з практикумом. Частина 2
 5. Експериментальна психологія

Сфера наукових інтересів

 • практична психологія;
 • психологічне консультування (психоаналітичний напрям, психологічний супровід дітей з ООП, арт-терапія, казкотерапія)

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється

Навчально-методичні праці

 1. Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку : навчальний посібник. Київ: Талком, 2018. 274 с.
 2. Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями: [монографія] Київ: Талком, 2015. 232 с.
 3. Юнгіанське консультування: кол. моногр. / Ю50 Ткач Р.М., Сербова О.В., Сингаївська І.В. та ін.; за ред. Ткач Р.М. Київ: Талком, 2021. 220с.

Деякі публікації

2022 рік
 1. Rybinska, Y., Loshenko, O., Kyrylenko, T., Kondratieva, V., Serbova, O., & Stebaieva, O.(2022). Comprehensive Psychological Analysis
  of The Features of Emotional Burnout Among IT Specialists: The Ukrainian Labor Market. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(2), 273-289.
2021 рік
 1. Сербова О. В., Саєнко С. В., Руденко О. В. Модель формування гендерної чутливості в профорієнтаційній роботі // Психологія та соціальна робота. Psychology and social work. Одеса «Астропринт», 2021. Випуск 2 (54). С. 214-227.
 2. Сербова О.В., Клец К.І. Дослідження амбасадорського руху студентів-медиків з формування гендерної чутливості // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XXIII міжнародної науково-практичної інтернетконференції (м. Київ, 10 грудня 2021 р.). Київ, 2021. С. 151-158.
 3. XXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ, 10 грудня 2021 року): Тема доповіді: Дослідження амбасадорського руху студентів-медиків з формування гендерної чутливості.
 4. Науковий семінар-практикум «Науково-практичні засади професійно\ діяльності спеціальних педагогів та психологів» (Модуль1: 13 листопада 2021 року; Модуль 2: 19 лютого 2022 року. Доповідь: Розлади харчової поведінки (РХП) у дітей та підлітків.
 5. Онлайн-семінар «Особливості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах спеціалізованої мистецької освіти із впровадженою інклюзією», 23-24 листопада 2021 року. Доповідь «Особливості взаємодії зі здобувачами спеціалізованої мистецької освіти з розладами психіки».
2020 рік
 1. Olga Serbova, Olga Frolova The Socio-psychological Conditions for Maintaining the Mental Health of Students in the Conditions of Distance Learning During Quarantine Соціально-психологічні умови збереження психічного здоров’я студентів в умовах дистанційного навчання під час карантину The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020P. 143-149.
 2. Olga Serbova, Mariia Zveriaka Formation of psychological and pedagogical competence of child’s parents with special educational needs Формування психолого-педагогічної компетентності батьків дитини з особливими освітніми потребами. The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. P. 185-190.
2019 рік
 1. Olga Frolova, Lyudmila Kashkaryova, Olga Serbova, Tatiana Malykhina Comparative analysis of the emotional intelligence development of adolescents with different levels of psychological competence. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Citi 8, Sayi 4. P. 68-78.
  3. Serbova O., Lopatina H., Alieksieieva H., Tsybuliak N. Features of Economic Socialization of Children with Disabilities. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Issue 8 (3). P. 162-178.
 2. Сербова О., Цибуляк Н. Лопатіна Г. Психологічна профілактика емоційного вигорання спеціального педагога. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 14 / за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова. Камʼянець-Подільський: ПП Медобори2006, 2019. С. 279-290.
 3. Сербова О., Лопатіна Г., Цибуляк Н. Емоційне вигорання спеціального педагога // Актуальні питання корекційної освіти. 2019. Випуск 14. С. 279-290.
 4. ІІ Міжнародна конференція для логопедів та фахівців суміжних спеціальностей», 9-10 листопада 2019 року, м. Одеса. Тема доповіді: «Алгоритм написання цілющих казок».
 5. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст» 6-8 червня 2019 року, м. Мелітополь Тема доповіді: Розвиток емоційного інтелекту в освітньому просторі НУШ.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування» 21 березня 2019 року, м. Дніпро, секретар секції «Інклюзивна освіта: актуальні питання теорії і практики»; доповідь: Психологопедагогічний супровід дитини з розладами спектру аутизму в умовах загальноосвітнього закладу.
2018 рік
 1. Mental Health: global challenges of XXI century Institute of Social and Political Psychology, National Academy of Educational Science, 25-26 жовтня 2018 року. Тема доповіді: Психологічний супровід сімей дітей з особливими потребами.
 2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки» м. Бердянськ, Громадська організація «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», м. Бердянськ, Україна Жешівський університет, м. Жешів, Польща Державна вища професійна школа ім. Станіслава Пігоня, м. Кросно, Польща Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна, м. Брест, Республіка Білорусь, 7-8 липня 2018 року Тема
  доповіді: Аналіз існуючих підходів до трактування сутності поняття «абілітація студентів».
2017 рік
 1. Serbova O. The Socialization and the Becoming of the Child’s Personality in the Unset and Unstable Environment. Transformations in
  Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Ороlе: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – Р. 184-191.
 2. III International research & training conference Public health – social, educational and psychological dimensions 1 7 – 19 AUGUST 2017 Lublin, Poland. Abstracts and materials of presentations: Serbova O. Selfimplementation in the system of healthy safe behavior of specialist.
2016 рік
 1. Сербова О.В. Соціалізація та її вплив на становлення особистості дитини / Н.Г. Пахомова, О.О. Ліннік, О.В. Ревуцька [та ін.] / Стратегії підготовки фахівців у вищих навчальних закладах до роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі: колективна монографія; за ред. Г.О. Лопатіної. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 275-299.
 2. Сербова О.В. Соціалізація і становлення особистості дитини у несталому і нестабільному середовищі: колективна монографія [Теxt] / О. Сербова // Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development. Monograph. – Opole : Publishing House WSZiA, 2016. Р. 193-196.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email