Співак Ірина Вікторівна

Старший викладач

Посада

Старший викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Освіта

Вища освіта

Київський державний універитет імені Т. Г. Шевченка (м. Київ)
Юридичний факультет
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

рр.
Спеціальність
Захист дисертації на тему: «» ( р.)

Дисципліни

 1. Митне право

Сфера наукових інтересів

 • правове регулювання здійснення митного контролю;
 • правове регулювання забезпечення безпеки морських перевезень;
 • правове регулювання медичного страхування;
 • правове регулювання забезпечення екологічної безпеки.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Підвищення кваліфікації за програмою «Прості засоби створення та підтримки Web-сторінки викладача» (Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, 108 акад. годин, Свідоцтво серія ПК № 02070921/005986 – 20 від 22.06.2020 р.).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • член організаційного комітету І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Право» 2019/2020 н.р. (Наказ 1/100 від 28.02.2020 р.);
 • заступник відповідального секретаря відбіркової комісії ФСП (2016-2020 рр.).

Навчально-методичні праці

 1. Співак І.В. Митне право: Навчально-методичний комплекс (навчальний посібник) до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів ступеня бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання. Навчальне електронне видання із наданням грифа Методичною радою КПІ ім.. Ігоря Сікорського Протокол № 3 від 22.11.2018 (за поданням Вченої ради факультету соціології і права. Протокол № 2 від 24.09.2018) – Київ: КПІ ім..Ігоря Сікорського, 2018. 106 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Міжнародно-правові механізми  у сфері протидії проявам морського піратства як запорука забезпечення безпеки морських перевезень. Науковий вісник публічного та приватного права.   №5 (2021). С.156-162.
 2. Крупнова Л.В., Антонова Е.Р., Кохан В.П., Спивак И.В., Крикун В.Б. Общественный контроль как средство обеспечения реализации права на охрану здоровьяGeorgian Medical News2021. № 5 с.184-189.
 3. Співак І. В. Екологічне законодавство України крізь призму історичного розвитку: від Закону УРСР «Про охорону природи Української РСР до сучасного екологічного законодавства»   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження правової та історичної науки» (№ 31) 14 квітня 2021 р. м. Тернопіль. С.34-38.
 4. Співак І. В. Глобальне потепління: міжнародно-правові механізми регулювання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «П’ятдесят шості економіко правові дискусії» 27 квітня 2021 р. м.Львів. С.55-59.
2020 рік
 1. Співак І. В. Сепаратизм як один з чинників руйнації держави та міжнародно-правові засоби протидії йому. Науковий вісник публічного та приватного права, № 5/2020. С.156-162.
 2. Співак І. В. Нормативно-правова база у сфері поводження з відходами: орієнтація на євростадарти. Юридичний науковий електронний журнал, № 9/2020. С.168-172.
 3. Петрое О.М., Клименко Е.В., Плужник Е.И., Співак І.В., Тетерятник А.К. Медицинское страхование как способ социальной защиты граждан в УкраинеGeorgian Medical News2020. № 3 (300). С. 163-168.
 4. Співак І. В. Закон про запровадження ринку землі: «за» і «проти». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку”.- КПІ ім..Ігоря Сікорського,ФСП. – 10 грудня 2020. С.148-151.
2019 рік
 1. Співак І. В. Юридична особа як специфічний суб’єкт адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Право та державне управління, №1 (2019). С.65-73.
 2. Співак І. В. Мовне законодавство та мовна політика в Україні, як вони є. Право та державне управління, №2 (2019.) С. 12-19.
 3. Співак І. В. Впровадження стандартів митної етики та доброчесності  як один з основних напрямків розвитку антикорупційної політики держави в митній сфері. Вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут”: Політологія. Соціологія. Право”, №3(2019). С.267-273.
 4. Співак І. В. Запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення: правове регулювання та ризики. Науковий вісник публічного та приватного права. №4 (2019). С. 244-250.
 5. Співак І. В. Лобізм як елемент комунікації між бізнесом та владою.: Матеріали міжнародної конференції  “Актуальні дослідження правової та історичної науки” – Випуск 11. – 04 квітня 2019р. – Тернопіль. – с.20-23.
 6. Співак І. В. Мовне питання: українська мова як базовий системо утворювальний елемент української громадянської нації: Матеріали міжнародної конференції  “Актуальні дослідження правової та історичної науки” – Випуск 13.. – 13 червня 2019р. – Тернопіль. – с. 38-44.
 7. Співак І. В. Актуальність Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”: хроніки зросійщення України. – Матеріали  міжнародної науко-практичної інтернет-конференції. –Львів.- 10 вересня 2019 р.
2018 рік
 1. Співак І. В. Право на захист власності у Європейському суді з прав людини. “Актуальні дослідження правової та історичної науки”.- Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.(Вип.2). – Тернопіль – 16 квітня 2018 р. – с.11-14.
 2. Співак І. В. Захист громадянами права на свободу пересування у Європейському суді з прав людини”. –“Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку. Матеріали  VIII міжнародної науково-практичної конференції. – КПІ, Київ. – 15-20 травня 2018 р.
 3. Співак І. В. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності “ – науково-практична міжвузівська конференція “ Дні науки ФСП “  КПІ, Київ. – 18 квітня 2018.
 4. Співак І. В. Інформаційні технології та право громадян на приватність.“Інформаційне право: сучасні виклики і напрямки розвитку” – Матеріали  першої науково-практичної конференції. – 18 жовтня 2018. – Київ, ФСП КПІ. – с.68-71.
2017 рік
 1. Співак І. В. Захист громадянами права на повагу до приватного і сімейного життя та права на шлюб у Європейському суді з прав людини.“Національна юриспруденція в умовах глобалізації”. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль – 22 вересня 2017р. – с.26-29.
 2. Співак І. В. Захист громадянами права на свободу та особисту недоторканість. “Проблеми розбудови громадянського суспільства”. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –Тернопіль – 18 жовтня 2017 р. – c. 27-30.
 3. Співак І. В. Митний транзит за законодавством України: ретроспектива. “Двадцять перші економіко-правові дискусії”. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет – конференції. – Львів – 31 жовтня 2017р. – с.126-130.
 4. Співак І. В. Захист громадянами свого права на освіту.“Досягнення і проблеми юридичної науки в сучасному світі”. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет – конференції. – Тернопіль – 16 листопада 2017 р. – с.24-27.
 5. Співак І. В. Захист громадянами права на справедливий суд. ‘Двадцять другі економіко-правові дискусії”.- Матеріали  міжнародної науко-практичної інтернет-конференції. –Львів.- 29 листопада 2017 р.- с. 19 – 22.
 6. Співак І. В. Захист громадянами права на освіту: мовна проблема. “Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку”. – Матеріали IХ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених. – НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” (ФСП). – 23-24 листопада 2017 р. – с.244-246.
 7. Співак І. В. Захист громадянами права на свободу думки, совісті і віросповідання у Європейському суді з прав людини. “Юридична наука сучасному етапі”. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет – конференції. – Тернопіль. – 14 грудня 2017р. – с.6-10.
 8. Співак І. В. Забезпечення захисту права на  приватність в епоху інформаційних технологій. “Двадцять треті економіко-правові дискусії”. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів. – 21 грудня 2017р. – с.71-75.
2016 рік
 1. Співак І. В. Застосування інформаційних технологій на митниці”. – “Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі”. – Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 20. “Глушковські читання”. – Київ – 24.11.2016р. – с.76-79.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email