Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права

Загальна інформація

Місією кафедри є фундаментальна підготовка високоосвічених юристів для державних структур, бізнес сектору та сфери ІТ, які здатні успішно реалізовувати професійний потенціал, незалежно мислити та бути прикладом лідера.

Для студентів бакалаврату пропонуються сертифікатні програми: «Бізнес-право» та «Право в інформаційній сфері», що дозволяють поглибити набуті правничі компетентності у відповідній сфері.

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Господарське та адміністративне право і процес», під час навчання на якій студенти опановують сучасні тенденції господарського, адміністративного права і процесу та правове забезпечення ІТ-бізнесу; мають можливість широкого вибору дисциплін для вивчення у другому семестрі та місць для проходження практики у партнерів кафедри.

Протягом навчання у студентів формуються компетентності, необхідні для виконання професійних завдань в умовах інформаційного суспільства та навички практичного юридичного дослідження, аналізу, аргументації та складання процесуальних документів, що дає випускникам можливість вибору серед широкого спектру професій у судових та  правоохоронних органах, державних органах влади та бізнес-структурах, адвокатських бюро та об’єднаннях.

Випускники працюють адвокатами, нотаріусами, суддями, прокурорами, юрисконсультами, арбітражними керуючими, державними реєстраторами, податковими інспекторами, слідчими правоохоронних органів, керівниками юридичних та адміністративних підрозділів, викладачами вищих навчальних закладів, професіоналами державної служби, менеджерами з права.

На кафедрі працюють 7 докторів юридичних наук, 14 кандидатів юридичних наук (включно з 1 доктором філософії PhD), 3 старших викладачів, 5 викладачів. На кафедрі є викладачі з досвідом адвокатської діяльності, до освітнього процесу постійно залучаються практикуючі юристи; судді та адвокати.

Історична довідка

Історія кафедри бере свій початок від секції права, що існувала в 1989-1991 рр. У 1994 р. в КПІ було створено кафедру правознавства, яку в 1996 р., у зв’язку зі створенням в КПІ факультету права, кафедру було перейменовано на кафедру господарського та кримінального права. Після об’єднання факультетів права і соціології (26.08.2008 р.) кафедра увійшла до складу створеного факультету соціології і права. У зв’язку з цим рішенням Вченої Ради КПІ від 08.12.2008 р. та наказом ректора від 03.03.2009 р. кафедру було перейменовано на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права. У травні 2013 року Вченою радою університету було змінено назву кафедри на «Кафедра господарського та адміністративного права». З 1 липня 2021 року кафедру господарського та адміністративного права реорганізовано в кафедру інформаційного, господарського та адміністративного права.

В різний час на кафедрі працювали і працюють відомі вітчизняні вчені-правознавці: доктори юридичних наук, професори І. П. Голосніченко (завідувач кафедри з 2008 р. по 2016 р.), С. Г. Гордієнко, В. М. Марчук, П. С. Матишевський, В. П. Мікулін, В. І. Осадчий, Г. В. Пронська, А. П. Тузов (завідувач кафедри з 1994 р. до 01.07.2008 р.; засновник та декан факультету права НТУУ “КПІ” у 1996-2008 рр.), Ю. О. Фрицький, О. Х. Юлдашев, а також доктори економічних наук професор А.Ф. Гончар та професор Ю.М. Уманців, доктор психологічних наук, професор С. І. Яковенко.

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права здійснює підготовку студентів за спеціальністю 081 Право за ступенями вищої освіти:

 • бакалавра
 • магістра
 • доктора філософії (аспірантура)
Вступ

Переглянути інформацію

Навчання на кафедрі за спеціальністю 081 Право здійснюється за денною та заочною формами навчання.
Інформація про вступ на навчання для здобуття другої вищої освіти – на сайті Інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Освітні програми

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права здійснює набір за такими освітніми програмами:

 1. Освітньо-професійна програма «081 Право» – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
 2. Освітньо-професійна програма «Господарське та адміністративне право і процес» – другий (магістерський) рівень вищої освіти.
 3. Освітньо-наукова програма «Право» – третій (науковий) рівень вищої освіти (доктор філософії).

Перелік дисциплін

 1. Адміністративне право
 2. Адміністративне процесуальне право
 3. Верховенство права та правові сучасності
 4. Господарське право
 5. Господарське процесуальне право
 6. Екологічне право
 7. Європейське комерційне право
 8. Інформаційне право
 9. Інформація та ІКТ у правничій діяльності
 10. Кримінальне право
 11. Кримінальне процесуальне право
 12. Міжнародне публічне право
 13. Наукові дослідження сучасних правових систем
 14. Нормотворення та правозастосування
 15. Основи правничої діяльності та професійна етика
 16. Податкове право
 17. Право цифрових технологій
 18. Правове забезпечення ІТ-бізнесу
 19. Правове регулювання Інтернет-речей в умовах євроінтеграції
 20. Правосуддя
 21. Практика ЄСПЛ
 22. Судові та правоохоронні органи
 23. Сучасні тенденції адміністративного права і процесу
 24. Сучасні тенденції господарського права і процесу
 25. Трудове право
 26. Фінансове право

Міжнародна діяльність

Кафедрою інформаційного, господарського та адміністративного права реалізовано міжнародну співпрацю у формі проведення міжнародних конференцій із Вроцлавським економічним університетом (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) (м. Вроцлав, Польща), професор Тадеуш Кочовскі, керівник кафедри господарського права Вроцлавського економічного університету (Prof. Tadeusz Kocowski, the head of Deprtment of Economic Law of the Wroclaw University of  Economics) включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Також організована співпраця з Варшавським університетом (Uniwersytet Warszawski) (м.Варшава, Республіка Польща). Вчені університету беруть участь у наукових конференціях факультету. Професор Варшавського університету, керівник аспірантських програм Яцек Вірчинські (Prof. UW Dr. Hab. Jasek Wierciński, Director of PhD Studies Program, University of Warsaw) включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право. Перший проректор Вищої торгової школи в Радомі Є.Ясюк (м. Радом. Республіка Польща) включена до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Організована співпраця з Бакинським державним університетом (м.Баку, Азербайджан), вчені якого беруть участь у наукових конференціях факультету. Професор Кравчук О.О. брав участь у науковій конференції Бакинського державного університету. Професор Кравчук О.О. включений до редколегії фахового наукового журналу Азербайджанської республіки. Декан юридичного факультету Бакинського державного університету проф. А.Алієв включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Професор Кравчук О.О. в листопаді-грудні 2017 р. пройшов стажування в Варшавському університеті шляхом участі в проєкті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза III: інновації та відносини з оточенням».

Проведено робочу зустріч у Ягелонському університеті (м. Краків, Республіка Польща) із деканом факультету права і адміністрації проф. Єжи Пісуліньські) щодо запозичення сучасних підходів до організації навчального процесу.

Професор Голосніченко Д.І. провів лекцію-бесіду на тему «Політична та економічна ситуація в сучасній Україні» зі студентами технічних вузів з 9-ти країн світу за програмою обміну «Estiem» 2 квітня 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В рамках програми Erasmus+  з 07 по 11 червня 2021 року лекції для викладачів та студентів проводила гостя з Університету Малаги, що в Іспанії – Lucía Aragüez Valenzuela, яка  поділилась своїм досвідом та баченням таких тем:

 • The use of technologies as a method of educational innovation;
 • The future of work in the digitalized world (with special reference to the digital rights of workers and the power of corporate control);
 • Working time registration and biometric systems in line with European and national standards.

Матеріально-технічне забезпечення

Кількість навчальних аудиторій – 10:

 • спеціалізована лабораторія «Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій» (71,3 кв.м.) (ауд. 330, корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія криміналістики та судової експертизи (89,4 кв.м.)(ауд. 332, корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія «Юридична клініка “Defendo”» (71,8 кв.м.)(ауд. 329-б, корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №318 (57,4 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №319 (20,8 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №320 (22,9 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №326 (19 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №327 (88,7 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №333 (95,3 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №322 (46,5 кв.м.)(корп. 19)

Матеріально-технічне забезпечення ФСП

Контактна інформація
Бевз Світлана Іванівна
Завідувач кафедри
 • (044) 204 91 61
 • bevz.kpi@gmail.com
 • https://kigap.kpi.ua/
 • Україна, м. Київ, 03056, КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги, 37, корпус 19, каб. 329