Працевлаштування

Соціологія

Випускники за кваліфікацією “соціолог” працюють переважно в державних органах управління, органах місцевого та регіонального самоврядування, політичних партіях, маркетингових та рекламних установах, в PR-відділах соціологічних служб органів внутрішніх справ, СБУ і Міністерства оборони України, науково-дослідних центрах, громадських організаціях, засобах масової інформації (газетах, радіо, телебаченні, інтернет-виданнях), на викладацькій роботі у вищих навчальних закладах, коледжах, гімназіях.

Отримані знання фахівця кваліфікаційного рівня «бакалавр» , «спеціаліст» за кваліфікацією «Соціолог», кваліфікаційного рівня «магістр» за кваліфікацією «Науковий співробітник, викладач соціології», згідно з Державним класифікатором професій, дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади:

 • Керівник/аналітик;
 • PR-спеціаліст соціологічних служб органів внутрішніх справ, СБУ, Міністерства оборони України;
 • Керівник соціологічних компаній, соціальних проектів;
 • Журналіст, фахівець з мас-медіа та комунікацій з громадськістю (PR) в державних, комерційних та неурядових організаціях;
 • Менеджер з персоналу (HR-менеджер), консультант з питань управління організацією;
 • Експерт з організації та проведення маркетингових та рекламних кампаній;
 • Державний службовець, фахівець з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю у державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування;
 • Експерт аналітичних служб центральних органів державної виконавчої влади (Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства);
 • Викладач гуманітарних та суспільно-політичних дисциплін;
 • Консультант в політичних партіях, експерт з організації та проведення виборчих кампаній;
 • Консультант міжнародних організацій (Міжнародна організація праці, Всесвітня організація охорони здоров’я, Програма розвитку ООН та інші).

Наші випускники працюють:

 • Національна академія наук України;
 • НТУУ «КПІ»;
 • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка;
 • Агентство соціальних досліджень (при центрі трудової реабілітації інвалідів);
 • Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»;
 • Державний комітет телебачення і радіомовлення України;
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона;
 • Київський обласний та районні центри зайнятості;
 • Міжнародні організації (Квінтайлс Україна ПІІ);
 • Інформаційне агентство «Ліга бізнес інформ»;
 • Банківські установи («Правекс-банк», «Надра»);
 • ЗАО «МТС»;
 • ТОВ «Тир».

Правознавство

Фахівці отримують ґрунтовні знання з кримінального, митного, адміністративного, цивільного, трудового, господарського, екологічного, фінансового та міжнародного права, права інтелектуальної власності, нотаріату, арбітражного процесу та ін. Після випуску вони успішно працюють у правоохоронних органах, органах державного управління, адвокатурі, в установах банків, юридичних службах державних підприємств, комерційних установ тощо. Обравши для себе відповідну спеціалізацію, студенти мають можливість поглиблено вивчати правове регулювання інтелектуальної власності та правові питання у сфері бізнесу, а також працювати у цих сферах. Спеціальність «Правознавство» передбачає детальне вивчення теорії держави і права, історії держави і права, екологічного, аграрного, кримінального цивільного, господарського, фінансового, житлового, трудового, податкового, адміністративного, сімейного, комерційного, конкурентного права, права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності, цивільного, кримінального, господарського процесів, адміністративного процесу та адміністративної відповідальності, кримінології, криміналістики, судової експертизи, судової медицини, судової бухгалтерії, адвокатури, діловодства та інших дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійної та практичної підготовки.

Наші студенти працюють у:

 • Київському міському управлінні юстиції;
 • Печерському районному суді м. Києва;
 • Господарському суді Київської області;
 • Українській правозахисній фундації;
 • Українському інституті промислової власності;
 • Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Державними та приватними нотаріусами;
 • В державних і комерційних структурах, які займаються питанням інтелектуальної власності.

Соціальна робота

Отримання диплому кваліфікаційного рівня «бакалавр» кваліфікації «соціальній працівник», кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «фахівець соціальної роботи» та кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації «професіонал в галузі соціального захисту населення» згідно з Державним класифікатором професій дає змогу займати посади:

 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Науковий співробітник в галузі соціально-політичних наук;
 • Науковий співробітник (соціальний захист населення);
 • Експерт-консультант із суспільно-політичних питань;
 • Соціальний працівник, реабілітолог, тренер;
 • Фахівець із соціальної роботи;
 • Соціальний інспектор;
 • Інспектор пенсійного фонду;
 • Керівник соціального розвитку підприємств;
 • Фахівець з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т.п.

 Наші випускники працюють:

 • Центри соціальних служб (Київський міський центр соціальних служб для молоді, районні соціальні служби);
 • Національна академія наук України;
 • Міністерство соціальної політики України;
 • Пенсійний фонд України;
 • Державна служба зайнятості України;
 • Спілка самаритян України;
 • Державна інспекція України з питань праці;
 • Заклади вищої та середної освіти;
 • Центр стратегічних досліджень;
 • Всеукраїнський Благодійний Фонд «Дух.Розум.Тіло.».

Публічне управління та адміністрування

Випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію — менеджер з адміністративної діяльності. Магістр адміністративного менеджменту — фахівець з управління та інженірінгу адміністративних структур та процесів. Наші випускники мають ґрунтовні базові знання та професійні навички ефективного управління в соціальних системах всіх рівнів. Магістри адміністративного менеджменту підготовлені до науково-аналітичної, консультативно-методичної діяльності на засадах системності, креативності та інноваційності. Випускники мають досвід розробки та впровадження соціальних проектів, розробки унікальних та стандартних соціальних технологій, підбору персоналу, участі у підготовці та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, участі у міжнародних науково-практичних конференціях з управління та днях науки студентів та аспірантів, участі у ярмарках проектів. Навчальний план передбачає виховання, формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці та критичних навичок необхідних для подальшого кар’єрного росту.

Отримання диплому магістра адміністративного менеджменту (кваліфікація — менеджер з адміністративної діяльності) згідно з Державним класифікатором професій дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади:

 • Начальник відділу кадрів (за умови 5 років стажу роботи за фахом);
 • Начальник відділу соціального розвитку (за умови 5 років стажу роботи за фахом);
 • Експерт з суспільно-політичних питань;
 • Менеджер по підбору, забезпеченню та використанню персоналу Працівник адміністративного апарату державних, комерційних та некомерційних організацій;
 • Керівник прес-служби (центральні органи державної влади);
 • Керівник служби міністра;
 • Консультант Президента України;
 • Начальник головного управління (місцеві органи державної влади);
 • Менеджер по персоналу;
 • Менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • Спеціаліст державної служби;
 • Інспектор пенсійного фонду;
 • Державний соціальний інспектор;
 • Радник(органи державної влади);
 • Менеджер з реклами;
 • Експерт з регулювання соціально-трудових відносин;
 • Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів(конфліктів);
 • Фахівець з питань зайнятості;
 • Професіонал з корпоративного управління;
 • Науковий співробітник;
 • Відповідальний працівник банку;
 • Професіонал з інтелектуальної власності;
 • Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою.

Наші випускники працюють у таких організаціях та установах:

 • Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім’ї і молоді, головний спеціаліст відділу національного усиновлення;
 • Верховна Рада України, Секретаріат депутатської фракції «Трудова Україна», головний консультант;
 • Фастівська державна податкова інспекція, податковий інспектор;
 • Державний департамент інтелектуальної власності, юридичне управління, головний спеціаліст;
 • Управління Пенсійного фонду України Печерського р-ну м.Києва, головний спеціаліст відділу СПОВ;
 • Держкомстатистики України, провідний економіст;
 • Оболонська районна державна адміністрація, спеціаліст з землеволодіння;
 • Відділ державного казначейства Печерського району, головний спеціаліст;
 • МИН. МОН України, Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головний спеціаліст;
 • Медіа Дирекція Україна, спеціаліст по роботі зі ЗМІ;
 • Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, головний саеціаліст;
 • Квазар-Мікро, менеджер з підбору персоналу;
 • НТУУ «КПІ», департамент учбово-виховної роботи, завідувач сектором студентської культурно-спортивної роботи;
 • ТОВ Експерт, інвестсоціолог;
 • ТОВ Хаммер, менеджер з реклами;
 • Школа продуктивності, керівник персоналу;
 • Систем технолоджі компані, менеджер з підбору персоналу;
 • ТОВ ПК «Паритет», менеджер з персоналу;
 • ТОВ Віват комп’ютер сервіс, начальник відділу управління персоналом;
 • Телеканал СТБ, помічник генерального директора;
 • ТОВ «Ворскла-сталь», спеціаліст з тендерних операцій;
 • ІК ТЧХАУ, провідний спеціаліст міжнародного відділу;
 • Benish-gps-ukraine, PR-директор;
 • Фірма «Газ-Днепр», управління персоналом;
 • ТОВ «Бізнес Центрп Фармація», менеджер з персоналу;
 • ЗАТ Альба Україна, асистент директора зі збуту;
 • ООО «Екософт», менеджер відділу аналітики;
 • Sun Interbrew Ukraine, молодший бренд менеджер;
 • ЗАТ Газ транзит з іноземними інвестиціями, менеджер з адміністративної діяльності;
 • МПТВП Онико, маркетолог;
 • Банк «Фінанси і кредит», кредитний інспектор;
 • Київський Авіаційний завод, інженер з підготовки кадрів.

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *